JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายต่างจังหวัด / พนักงานขายกรุงเทพฯ และโครงการ
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่าตามพื้นที่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สรรหานำเสนอขายสินค้าให้ร้านค้าใหม่ ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - เข้าพบลูกค้า / นำเสนอขายสินค้า / เก็บบัญชี

บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้ 40,000 - 50,000 ต่อเดือน
26 พ.ค. 62
2 . กราฟฟิค ดีไซน์ (AI ,Photoshop.)
ออกแบบงานกราฟฟิคตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรม Adobe, Photoshop, Illustrator

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
ดูแลงานจัดซื้อด้านอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรองราคา ควบคุมงานให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมราคา ลดต้นทุนด้านการจัดซื้อจัด...

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในโรงงานทั้งหมด อุบัติเหตุ โครงการ - วิเคราะห์งาน สอบสวนอุบัติเหตุ - หาวิธีการแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสาขาบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีต้นทุนวัตถุดิบ 2.คำนวณต้นทุนการสีข้าวเปลือก การอบข้าวเปลือก 3.บันทึกรับ-จ่าย วัตถุดิบ 4.ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือ 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
6 . Marketing & Export Sale Manager
1.กำหนดนโยบายแผนทางด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 2.กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาด / กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ 3.ควบคุม ประเมิน และติดตามผลงานด้านการตลาดของบริษัทฯ 4.กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Brochure Advertising Logo 2.ถ่ายภาพ Productด้วยกล้อง DSLR,VDO

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
8 . Engineer (เจ้าหน้าที่ QC ,QA)
ตรวจงาน-วิเคราะห์-แก้ปัญหา

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 พ.ค. 62
9 . Engineer (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต - ทำงานได้่ทังApex1และApex2

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-ทำทะเบียนประวัติพนักงานบันทึก ขาด ลา มาสาย -ทำวีซ่าให้พนักงานต่างชาติ -ทำเอกสารประกันสังคม -ดูแลแม่บ้าน รปภ.

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งระบบ 2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านความปลอดภัยในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 3. กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านความปลอดภัยใ...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 19,000
24 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานวางแผนการผลิตสินค้า/วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2. บริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ 3. นำนโยบายของบริษัทฯ มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่า...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท/เดือน
24 พ.ค. 62
14 . พนักงาน-ซ่อมบำรุง(ประจําโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ดูและระบบไฟฟ้าอาคารและเครื่องจักรภายในโรงงาน ซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร,PMเครื่องจักร

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . ล่ามภาษาพม่า
-เป็นล่ามประสานงานระหว่างพนักงานพม่ากับพนักงานคนไทย -พิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิตต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1.ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 3.จัดทำสรุปข้อมูลการผลิตและรายงานยอดการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดเอกสารเก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
17 . หัวหน้างานแผนกเย็บ
-ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
- บันทึกข้อมูลการรับผ้า-เบิกผ้า ประกบเอกสารส่งบัญชี - พิมพ์เอกสารต่างที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สร้างแบบเสื้อผ้า (ช่างแพทเทิร์น)รับสมัครด่วน !
- สร้างแบบของเสื้อผ้าตามการออกแบบที่ลูกค้ากำหนด - ตัดผ้าตามแบบที่สร้าง และเขียนรายละเอียดการเย็บเพื่อส่งให้พนักงานเย็บ ตลอดจนตรวจสอบสินค้าตัวอย่างเย็บให้เรียบร้อย เพื่อให้ได้ตามแบบที่กำหนดที่จะขึ้นผล...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน n/a (ขึ้นกับฝีมือและประสบการณ์)
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching ) 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์ 4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ