JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบบำบัด (control room) ประจำอยุธยารับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการสั่งการการเดินระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ 2.สรุปและรายงานผลการเดินระบบแก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3.บันทึกข้อมูลเอกสารด้านระบบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำอยุธยา)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเฝ้าระวังการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน 2.ดูแลและปรับระดับการไหลของน้ำและน้ำเสียในโรงงาน 3.ตรวจสอบระดับน้ำและน้ำเสียเพื่อให้เหมาะสมต่อระบบบำบัด 4.ควบคุมตัวปรับระดับของเครื่องผสมสารเคมี รวมท...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ประจำอยุธยา)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานแผนกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 2.ประสานงานการปรับปรุงและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของศูนย์ฯ 3.ควบคุมการจัดซื้อสารเคมีและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ 4.และง...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำอยุธยา)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 3.ทำความสะอาดเครื่องจักร 4.แก้ไขปัญหาเครื่องจักรขัดข้องขณะเดินระบบ

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)
1. ดูแล รักษา ป้องกัน ซ่อมแซม ติดตั้ง ควบคุม จัดหาอะไหล่ ในระบบการซ่อมแซฒเครื่องจักรและอุปกรณ์สาธารณูปโภคของโรงงาน 2. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ประสานงาน,ตรวจสอบหน้างาน 3....

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกช่างกล
- วางแผนด้านการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ - ตรวจสอบคุณภาพและทดลองผลิตภัณฑ์ - รายงานผลการปฏิงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและให้ความร่วมมือทำงานเป็นทีม - ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให...

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
26 ส.ค. 62
7 . Planner
-Weekly and daily production plan. -Load versus capacity review -New product development -Weekly materials supply review. -OPE plan -Production order management. -Delivery performance -SAP data...

ECCO (Thailand)
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
26 ส.ค. 62
8 . CAD Technician
1. Responsible for making 3D CAD file mould construction for production. 2. Responsible for making 2D drawing mould. 3. Responsible for grading 3D CAD file sole. 4. Responsible for A1 feedback pres...

ECCO (Thailand)
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
26 ส.ค. 62
9 . CAD Design
ลักษณะงาน - ใช้โปรแกรมออกแบบ 2D / 3D - ออกแบบเครื่องมือจับยึด / อุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน JIG - ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร / รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ และ อื่นๆ - ทำเอกสาร และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส...

บริษัท อีพีอี ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ