JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000++
25 มิ.ย. 62
22 . Warehouse Officer
• Receiving invoice document input to system • Summarize report consumable parts inventory balance • Responsible for the arrangement with warehouse team to conduct the inventory count and variance ...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
23 . Production Engineer
Production Engineer - To implement the controlling and following up the improvements methods/processes in the production lines - Optimizes for arrangement manpower, operation time and methods as sta...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
24 . วิศวกรการพิมพ์
รับผิดชอบด้านการพิมพ์ เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
25 . เลขานุการฝ่ายขายและการตลาด
1.จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับผู้บริหาร 2.ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอเซ็นต์อนุมัติ 3.จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองห้องพัก 4.จัดเร...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
26 . พนักงาน QMS
ทำเอกสารและควบคุมเอกสาร, ทำแผนตรวจประเมินการ Audit, ประสานงานเพื่อรับการตรวจติดตามทั้งบริษัทลูกค้า, ผู้ให้การรับรองระบบคุณภาพของบริษัท,สรุปผลการดำเนินการ,ตรวจประเมินระบบคุณภาพของผู้รับจ้างช่วง-ผู้ขายข...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
27 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร , อาคารสถานที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล
ดูแล Hard ware/Soft ware ของบริษัท ดูแลระบบ Net work ดูแลระบบการ Backup Support Data or Report ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Support ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างๆ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
29 . วิศวกร
ดูแลงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลของเครื่องจักร อาคาร และระบบจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
30 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร - ตั้งเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้ตามใบสั่งงาน - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ควบคุมงานผลิตตลอดจนดูความผิดปกติเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - เป็นงานเข้ากะ ...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
31 . ช่างพิมพ์ Gravure / Flexo (ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- ตรวจสอบใบสั่งผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม - ตรวจสอบงานระหว่างการผลิต - แก้ไขปัญหางานต่างๆ ปรับงาน รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
32 . Technician
ซ่อมเครื่องจักร

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co.,Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
33 . Marketing Application Engineer
Responsibilities • Understand customer’s specification and application to propose ventilation solutions. • Preparation of design/technical documentation and quotation for customers. • Liaison direc...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 Positions
25 มิ.ย. 62
34 . Sales Coordinator Urgently Required !
• Manage order receiving from Kruger Associated. • Review draft production plan, schedule the production date and order completion date to meet customer delivery requirement. • Coordinate with custo...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 Positions
25 มิ.ย. 62
35 . Sales Engineer
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach ...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 Positions
เงินเดือน Negotiable
25 มิ.ย. 62
36 . HR Officer
1.งานด้านสรรหา และคัดเลือก : สัมภาษณ์งาน, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด, จัดการระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน, นำส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน, ตรวจสอบอัตรากำลังตามโครงสร้างอ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
37 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
38 . หัวหน้ากะ (ควบคุมเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลส่วนงานการผลิตและทีมกะตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบสายงาน การจ่ายงาน ตรวจสอบงานการผลิตตามใบงานของแต่ละวัน

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
39 . QMR ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190528
Report to: CEO Subordinate: เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (รวม 4 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1 เสาร์) ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Competitive
25 มิ.ย. 62
40 . Production Supervisor (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
Report to: Asst. Production Manager (Flexible Packaging) Subordinate: พนักงานฝ่ายผลิต (รวม 40 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1-2 เสาร์) ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ