JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ประจำบจก.สยามบลูมาร์ค)
ด้านสรรหา, ว่าจ้าง, ทำเงินเดือน, งานอบรม และธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . QMR ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190528
Report to: CEO Subordinate: เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (รวม 4 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1 เสาร์) ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Competitive
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อUrgently Required !
การจัดซื้อ - วางแผนและตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือที่ต้องสั่งซื้อ - จัดทำเอกสารการสั่งซื้อส่งผู้จัดการอนุมัติ - จัดเก็บและดูแลเอกสารการสั่งซื้อ - ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับสินค้าและส่งให้บัญชี การส...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . Sales Engineer
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach ...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 Position
เงินเดือน Negotiable
20 มิ.ย. 62
5 . Production Engineer
Production Engineer - To implement the controlling and following up the improvements methods/processes in the production lines - Optimizes for arrangement manpower, operation time and methods as sta...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
6 . Warehouse Officer
• Receiving invoice document input to system • Summarize report consumable parts inventory balance • Responsible for the arrangement with warehouse team to conduct the inventory count and variance ...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
7 . ประสานงานขนส่ง และคลังสินค้า
1.ประสานงานภายในบริษัท 2.ทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า เช่น จัดของ เตรียมสินค้า ตรวจสอบสินค้า 3.ในบางวันอาจมีงานขนส่งสินค้าไปกับรถขนส่ง

บริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขับรถ
ขับรถส่งสินค้า และ งานภายในและภายนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . QC.
1.ควบคุมดูแลการตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบวัตถุดิลและสินค้าสำเร็จรูป 4.ควบคุมดูแลกรปล่อยสินค้าสู่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างป...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน และซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
11 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟ้าภายในโรงงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
12 . ล่ามภาษาจีน
- รับผิดชอบในส่วนงานแปลเอกสารและเป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
- ออกแบบ สร้างแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
14 . พนักงานขาย
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.Present ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ติดตามให้บริการหลังการขายตามที่ลูกค้าแจ้ง 4.สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าแก่ลูกค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 6.งานอ...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
15 . พนักงานบัญชี
1.ลงบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ประจำวัน 2.ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
บริหารงาน จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบและระบบการจัดการ AX

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
17 . Factory Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ - รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุม...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
18 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน)
1.ขับรถโฟร์คลิฟท์เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกอาคารจัดเก็บสินค้า 2.ตรวจสอบ ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถโฟร์คลิฟท์ให้พร้อมใช้งานเสมอ 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
19 . QA/QC Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1. กำหนดแผนงานของแผนก QA/QC 2. บริหารจัดการด้านควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยรวมของบริษัทฯ 3. ดูแลรับผิดชอบเรื่องงานระบบคุณภาพต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
20 . HR Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1.กำหนดแผนงานของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วางแผนและฝึกอบรมพนักงานในองค์กร , ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการสรรหาบุคลากร 3.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามแผนการทำงาน แ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ