JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Engineer
• Responsible for new product design package transfer from oversea to manufacture in Thailand. • Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment a...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 Positions
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
2 . QA EngineerUrgently Required !
• Supervise the quality of a full production,quality inspection. • Experience make SOP/WI/Form/Document quality control into ISO9001:2008 • Good command listen and speak in English. • Highly motiva...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 positions
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- บัญชีคุมลูกหนี้/เจ้าหนี้, เงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป - ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดเตรียมภาษีเงินได้ - ดูแลงบการเงิน

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ/Incentive/เบี้ยขยัน/โบนัส
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และป้องกันงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ - ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานเอกสารด้านความปลอดภัย - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเสนอต่อผู้บริหาร - ปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่เกี่ยวกัความป...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . หัวหน้ากะ (ควบคุมเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลส่วนงานการผลิตและทีมกะตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบสายงาน การจ่ายงาน ตรวจสอบงานการผลิตตามใบงานของแต่ละวัน

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . BOI & Shipping (งานนำเข้า-ส่งออกสินค้า)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกตามมาตรฐาน BOI - วางแผนงานและกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าจนกระทั่งถึงมือลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทน Shipping - รายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- จัดหาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานซ่อมบำรุง - จัดหาอะไหล่ของเครื่องจักร - ซ่อมสร้างอุปกรณ์เสริมให้หน่วยงานต่างๆได้ - ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 พ.ค. 62
8 . Software Tester/Web Developer
-จัดทำ Test Case,Test Plan -ทดสอบระบบตาม Requirement -ส่ง Defect Log ให้ Programmer -Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer -จัดทำ Test Summary Report -ทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม User Manual

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
ลงบัญชี รับ-จ่าย ในโปรแกรม Express เคลียร์เงินทดรองจ่าย,เงินสดย่อย ปิดยอดภาษีซื้อ,ขาย ,ภงด. 1,3,53,ประกันสังคม เปิด PO,วางบิล,รับเช็ค และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน / HR senior
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน และ สรุปเงินเดือน B Plus • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
20 พ.ค. 62
11 . ล่ามภาษาจีน/ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- แปลเอกสาร-งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ล่ามจีน) - ออกพบลูกค้าเพื่อแปลภาษาให้กลับผู้จัดการ (ล่ามจีน) - ตอบเมล์ลูกค้า หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกบริษัทฯ - งานอื่นๆ ภายในแผนก...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
12 . คนพิการ รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์งานได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
13 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร/พนักงานขับรถ
- รับของ-ส่งของจากลูกค้า - รับเช็ควางบิล - เอกสารราชการต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . ฝ่ายขาย / Sale (ประจำบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
•แนะนำ และ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย • ติดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงรุกได้ และรู้จักการสร้างและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและความสามารถ
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการรายรับ, รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - งานเปิด PR, PO งานต่าง ๆ - จัดทำบัญชีทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ตา...

บริษัท จีทีเอส อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวุฒิการศึกษา)
20 พ.ค. 62
16 . QC.Supervisor
1.ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ 2.จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสิน...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
17 . ช่างบอยเล่อร์
1. ดูแลการนำระบบน้ำดีมาใช้ตามจุดต่างๆ ของโรงงานทั้งหมด ตั้งแต่การรับน้ำจากการประปาจนกระทั่งถึงการส่งไปถึงจุดใช้งานในไลน์ผลิต 2. ออกแบบ ดูแล ติดตั้งระบบส่งจ่ายท่อ main และอุปกรณ์น้ำดีรวมทั้งดูแลซ่อมแซ...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
18 . Operation Manager (Printing & Paper Packaging), ประจำโรงงานสินสาคร
Report to: Operation Director Subordinate: Press Manager, Planning Manager, Planning Specialist/Officer, Assistant Press Manager, Converting Manager, Production Engineer, Daily & Monthly worker (Tota...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Competitive
20 พ.ค. 62
19 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน SCC นิคมสินสาคร)
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานขนย้ายสินค้า - ขนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บเข้าคลังสําเร็จรูปและสินค้าหรือพื้นที่ที่กําหนด - ขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าสําเร็จรูป และขนถ่ายสินค้าขึ้นรถส่งของ -...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC( ประจําโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- ควบคุมดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ ในโรงงานให้คงอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้น - ควบคุมและดูแลงานดานเอกสารต่าง ๆ ของโรงงาน - ประสานงานจากหน่วยงานภายนอกและภายใน ในเรื่องระบบคุณภาพ,การขอการรับรองและเอกสารต่าง ๆ ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ