JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Forklift/Picker/Checker W/H(Amata City Rayong/Nong KhaeSarabur)Industrial Estate
Forklift Driver - เบิกและจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ให้ถูกต้อง - เบิกและจัดสินค้าตามใบสั่งสินค้าเป็นพาเลท - สอบถามหรือรายงานให้หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในกรณีที่สินค้าเสียหาย หรือมีการระบ...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
2 . Leader Staff - Warehouse (Amata City Rayong/Nong KhaeSarabur) Industrial Estate
- ควมคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการเบิก,จัดเก็บ,ตรวจสอบสินค้าผ่าน ดูแลควบคุม Stock สินค้า โดยทำงานผ่านระบบ SAP - ดูแลรับผิดชอบการทำรายงานต่างๆ ของคลังสินค้า - ดูแลรับผิดชอบประสานงานในคลังสิ...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
24 พ.ค. 62
3 . Supervisor-Operations(W/H) (Nong KhaeSarabur Industrial Estate)
- Manage general warehouse staff for efficient inventory and distribution. - Data Analysis and Presentation. - Supervising daily activities of the warehouse floor, and equipment through the...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
3 Positions
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
24 พ.ค. 62
5 . Admin - Customer Service Officer (Amata City Rayong/Nong KhaeSarabur) Industrial
-ประสานงาน รับ ออเดอร์ ลูกค้า รับข้อร้องเรียน -ประสานงาน จ่ายงานให้กับ Sale -เบิกจ่ายงานประสานงานกับ Operations -บันทึก และทำ Report -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
24 พ.ค. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)
- งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ - งานด้านสารเคมี

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
7 . พนักงานขับรถ
- ขับรถส่งของบริษัทฯ วางบิล - ขับรถส่งเอกสาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
8 . Process Engineer
- Responsible for improvement of production process, yield, process control, cost reduction quality and other if related. - Ensure prevention measure to prevent problem reoccurrence. - Work closely ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
9 . Warehouse Staff
1. ควบคุม Stock 2. ควบคุมงานเบิก-งานคืน และตรวจสอบการรับสินค้าจากไลน์ผลิต 3. ตรวจเช็คงาน Hold งานกักห้ามขาย 4. ดุแลพื้นที่ปฏิบัติงาน 5. จัดทำข้อมูลงานห้ามขาย และจัดทำรายงานประจำเดือน

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
10 . Marketing & Customer Service Supervisor
- ประสานงานลูกค้า ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ - จัดทำข้อมูลด้านการตลาดทั้งของลูกค้าและคู่แข่งขัน - บริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้า - จัดทำข้อมูลสินค้าคงคลังให้ทันสมัยอย่าส่ำเสมอ - ควบคุ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . Supply Chain Officer
Key Responsibilities 1.Coordinate with Oversea, Carrier, Shipping agent and Freight forwarder. 2.Follow up import and export shipment. 3.Coordinate with warehouse for loading export cargo and unl...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
12 . Microbiology Operator
1.วิเคราะห์ทางจุลชีวทยา 2.ดำเนินการชักตัวอย่าง 3.เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการวิเคราะห์ และดูแล/เช็ค stock อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์เครื่องแก้วให้เพียงพอ 4.ดูแลความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการ และค...

บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
13 . Chemical Operator
1.วิเคราะห์ทางเคมี 2.ดำเนินการชักตัวอย่าง 3.ดูแลความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการ และความสะอาดของเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบ และการทำลายตัวอย่างทดสอบเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
14 . Shipment Planning Supervisor
1.Prepare shipment plan in accordance with Weekly Production Plan Report and Master Plan Plant. 2.Check the total inventory in SAGE X3 system to verify that the quantity of current products is suffic...

บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1Position
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ค. 62
15 . Warehouse Leader Intake Urgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านคลังสินค้าทั้งหมด การแก้ปัญหาหน้างานในแต่ละวันทางด้านการโหลดสินค้า, การรับ-จ่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ควบคุม ดูแลสต๊อคการรับ เบิก-จ่าย สินค้า บรรจุภัณฑ์และวัส...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
16 . IT Technical Staff
- Proven experience in MS products, VMWare, hardware and networking. - Having experience in Microsoft Group policy environment and Symantec Endpoint Protection Manager. - Having experience and able ...

บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
17 . Supervisor-QA
1. Responsible to the Quality Assurance Engineer / Senior Engineer for quality assurance activities in the process MC. 2. Responsible to supervise a group of inspector / auditor to carry out in the p...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
2Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
18 . ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (Technician) /ช่างซ่อมบำรุง
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (Technician) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลเอกสารระบบ ISO เกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิต 2. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำรุงประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหม...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
10 ตำแหน่ง
24 พ.ค. 62
19 . Engineer
- ควบคุมกระบวนการวางแผน,รับวัตถุดิบ,การผลิต,จัดเก็บและส่งมอบสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื...

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
20 . Finance Supervisor
1.ดูแลรับผิดชอบและควบคุมการรับ-เบิกจ่ายเงินของบริษัทรวมทั้งติดตามการรับ-จ่ายชำระหนี้ 2.บริหารสภาพคล่องทางการเงิน 3.รับผิดชอบในการดำเนินการทำประกันภัย รวมทั้งติดต่อประสานงานในการติดตามค่าสินไหมทดแทน ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ