JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 345 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)
-รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนงานประจำปี -ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน -สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากาารทำงาน -จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกอาวุโส /ผู้ช่วยผู้จัดการ (R&D )
1.วิเคราะห์แลปทั่วไป เกี่ยวกับงานเบเกอร์รี่ได้ 2.คิดค้นสูตร/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านเบเกอร์รี่ / 3.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานผลิตเบเกอร์รี่/ทำตามคู่มือการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ 4.ดูแลรักษาเครื่...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ DCO รับสมัครด่วน !
-งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ -ควบคุมการบันทึก/แจกจ่าย/ทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการวิศวกรรม - ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านซ่อมบำรุงและงานสร้างของโรงงานทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง - งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . HR Senior Supervisor (หัวหน้าแผนกอาวุโส)
- การสรรหาว่าจ้าง - การบริหารค่าจ้าง - สนับสนุนส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ - การฝึกอบรมบุคคลากร - การพัฒนาบุคคลากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าไลน์การผลิต
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต -ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนหารผลิต -ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในอวงค์กร ...

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกบริการรับสมัครด่วน !
ควบคุมและดูแลช่างติดตั้ง,จัดเส้นทาง, ทำ KPI,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ...

บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไปไม่รวมรายได้อื่นๆ
20 พ.ค. 62
10 . หัวหน้าทีมช่างติดตั้ง / ช่างติดตั้งรับสมัครด่วน !
ดูแลทีมติดตั้งฉากกั้นอาบ้ำ/ประสานงานกับลูกค้าและดูแลลูกน้องในทีม

บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป(ไม่รวมค่าแต้ม และรายได้อื่นๆ)
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์ FGรับสมัครด่วน !
ดูแลการเบิกจ่ายวัถถุดิบ,รับวัตถุดิบ

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมOT
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟลคลิฟรับสมัครด่วน !
ขับรถโฟลคลิพ/เบิกจ่ายวัตถุดิบ/ตัดสต็อกสินค้า

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท ไม่รวมอื่นๆ
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
ประสานงานกับลูกค้า,ทำใบเสนอราคา,เปิดใบสั่งขาย,ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิต/แก้ปัญหาที่เกิดจากขบวนการผลิต /ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่ากะและOT)
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
พนักงานแผนกเตา , พนักงานแผนกพ่นสี , พนักงานแผนกรถยนต์

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท (ไม่รวมค่ากะและOT)
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ,ใช้เครื่องมือวัดเป็น

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท ไม่รวม โอที "ไม่รวมค่ากะ"
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา (ด่วน)
20 พ.ค. 62
18 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
19 . Technical Sales/20-25K/(W)
-เป็นธุรกิจให้บริการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย บริษัทPartner มีเซลล์อยู่สามารถขอความช่วยเหลือด้วย เรื่องการวางแผน การออกแบบโรงงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะให้ควา...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
20 พ.ค. 62
20 . Sales Engineer / ชลบุรี (อีกตำแหน่งประจำที่บางนากม.39 (เลือกได้)) / 20-30k /(E).
- Having experience and knowledge about new model development of plastic for automotive and medical industries. - Cooperating overall processes; design and development ~ trial - mass production) - S...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 29,000
20 พ.ค. 62
 พบ 345 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ