เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายรถยนต์มือสอง (ประจำสาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานขายรถยนต์มือสอง ให้ข้อมูลและแนะนำรถยนต์แก่ลูกค้า -หากลุ่มลูกค้าใหม่ -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ขยายฐานลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -ดูแลลูกค้าที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผ...

บริษัท อ๊อกเล็ตธ์ ออโต้ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 (+คอมมิสชั่น)
19 ม.ค. 62
2 . HRM Staff / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.To handle payroll activities which are; check a key-in employee and payroll details, payroll calculation, payroll reports, pay-slip, prepare Social Security forms 2.Check correctness of the payroll...

JEM (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
19 ม.ค. 62
3 . Accounting Assistant Manager
Responsible for all accounting duties ・GL (VAT, WHT 1, 3 53 & 54, AR, AP, Bank reconciles, monitoring Fixed asset, e-banking payment, handling petty cash, etc…) ・To complete month end closing

JEM (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
4 . QA Officer (ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี)
-รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบ,ทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,สารเคมี, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมและทวนสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งท...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
5 . Utility Technician (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงระบบ Utility เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
6 . Blow Molding Operator (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
ควบคุมดูแลเครื่องเป่าขวด

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
7 . Injection Operator (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
งานด้านควบคุมดูแลและรักษาเครื่องฉีดพลาสติก

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค ประจำศูนย์ฝึกอบรมฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ (บ้านเก่า ซอย 9)
1. ปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/ เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
19 ม.ค. 62
10 . Project Admin
- ดูแล/จัดทำเอกสาร/คีย์ข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของแผนก - ดูแล/ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวัสดุหรือสิ่งของที่นำไปใช้ในการดำเนินงานของแต่ละ Project - สรุปรายงานและปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานประจำวันและประจ...

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
11 . Production Supervisor
1. ควบคุมและวางแผนการผลิต 2. สั่งงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายในแผนก รวมถึงวางแผนกำลังคนภายในแผนก 3. ติดตามและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการผลิตให้เป็นไปเป้าหมาย

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
12 . Specialist / Sales and Marketingรับสมัครด่วน !
1. การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 2. การขยายฐานลูกค้าใหม่ 3. จัดทำใบเสนอราคาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า ทั้งในส่วนของรุ่นรถใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมทั้งหมด 4. ประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที...

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
13 . Accounting Assistant Manager
1. Review payment 2. Review GL booked Account 3. Budget Plan 4. Analysis Monthly report 5. Closing Monthly Accounting 6. TAX 50 7. Closing Year end

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
14 . Sales Executive
1.Responsible for key customer in automotive and Motorcycle manufacturer.(Domestic & Export ) 2.Handling costing and quotation to get the new business and get involve in APQP team to support customer...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
15 . Mold Design Engineer ( Die-Casting Mold plant ) / Urgent requiredUrgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing for metal mold manufacturing in Amatanakorn-Chonburi. We are looking for the potential candidate to support both of technical & administration function with the ...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable depend on performance & ability
19 ม.ค. 62
16 . R&D Engineer (Amata-Chonburi ) / TOEIC 500+ (Potential for oversea training)Urgently Required !
Our customer is automotive Japanese manufacturing in Amatanakorn-Chonburi. We are selecting someone who interested to work as R&D Engineer with very good chances for oversea training in some year with...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable depends on experiences
19 ม.ค. 62
17 . Process Engineer -New Model ( Japanese Automotive) / Amatanakorn-ChonburiUrgently Required !
Our customer is the Japanese manufacturing for automotive component parts in Amatanakorn-Chonburi whose operated 20 yrs+++. We are looking for the potential candidate with the following details... ...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 (Senior / Junior)
เงินเดือน Negotiable depends on experiences
19 ม.ค. 62
18 . Programmer
- รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

Maxsoft Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
19 . Process Engineer
1.จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 3.จัดประชุมกับฝ่ายผลิต อธิบายชี้แจงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
19 ม.ค. 62
20 . Purchasing officer (Tooling, Machine parts)
- Taking, placing and following orders - Negotiating with suppliers to obtain the best deal for individual products or longer term discount agreements. - Maintain and review records of items bought...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
 พบ 407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ