JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Supervisor
1. ดูแลบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร 3. กำหนดโครงสร้างการบันทึกบัญชีในระบบ Express และตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอาร์ ไอ แอล ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ