JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC Incoming
1. ตรวจรับวัตถุดิบ (คอลย์) จากMaker 2. จัดทำเอกสารตรวจรับเข้า 3. ทำเอกสารประกอบการเคลมกรณีวัตถุดิบมีปัญหา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Shin Steel (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . Japanese Interpreter
1. Mainly support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter mainly in manufacturing site. 2. To coordinate in communication. 3. To interpret with the speech in the meeting 4. To interpre...

BHKT CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
3 . Sale Engineer
1. Develop good relationship with customers 2. Direct contact to customers and services. 3. Processing sales administration, documentation and especially report. 4. Cooperate smoothly with other ...

BHKT CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Person
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
4 . Production Control Leader
1.Planing Production daily, monthly / Order and follow up process of the production. 2. Plan and purchase of law material in the production, packing including the manpower required to meet customer o...

BHKT CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
5 . Maintenance Skilled Operator
• ประสานงานกับหัวหน้างาน (Maintenance Leader) และรับผิดชอบงานด้านการซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรในโรงงาน,ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโรงงาน • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในแผนกและนอกแผนกตามแ...

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน NA
22 พ.ค. 62
6 . QA/QC supervisor @Eastern Seaboard IE , Rayong (219089)
1. ควบคุมเครื่องมือวัดและดำเนินการทางด้านการสอบเทียบ 2. อนุมัติผลการตรวจและทดสอบทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. จัดการเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 4. รับแ...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 THB
22 พ.ค. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (รับผิดชอบอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ประจำสำนักงานสาขาระยอง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
22 พ.ค. 62
8 . Finance & Accounting Manager (Rayong Factory) (40817)
- Coordinate local accounting and financial operation to facilitate accounting and financial report. - Need Japanese business common-sense and convey inquiry/request with it. - Analyze the accurat...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-100,000
22 พ.ค. 62
9 . Japanese Interpreter (51013)
- Translate document from Thai-Japanese-English - Translate meeting for support GM (Japanese) and MD (New Zealand) - Translate between Thai staff and GM (Japanese) and MD (New Zealand) - Other as t...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 90,000
22 พ.ค. 62
10 . Sales assistant staff (51258)
1) Register purchase order. 2) Give acknowledgement to customer. 3) Inform dispatch date to customer. 4) Internally track with planning , production , shipping 5) Update customers about progress ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
22 พ.ค. 62
11 . Design Engineer (Supervisor) (48597)
- Design and Adjust drawing given from customer for own company - Kaizen suggestion - Report to Thai Manager - Using CAD - Business trip to Ayuttaya, Korat (One time per one month)

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
22 พ.ค. 62
12 . QC Shift Leader *Male only
- วิเคราะห์ความผิดปกติในกระบวนการผลิต หามาตราการเพื่อป้องการ ดำเนินการติดตามและควบคุม - วางแผนการอบรมพนักงานในแผนกและควบคุมเกี่ยวกับบทลงโทษ - พัฒนาการแก้ไขและกระบวนการตรวจสอบ - งานด้านอื่นๆที่ได้รั...

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
3 Positions
เงินเดือน Company Structure
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ QA/QC
Support more new job(Document Of PPAP,Process flow,Control Plan,Other)

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
14 . Die Chief Engineer
- กำหนดแผนการซ่อมหรือแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ (Single, Progressive) เพื่อให้ บรรลุผลตาม KPI - ควบคุม / ติดตาม แผนการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ให้ดำเนินการเสร็จตามแผน - ควบคุม /ตรวจสอบการติดตั้ง / การปรับตั้งค่...

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
15 . Japanese Interpreter
- แปลภาษา ญี่ปุ่น-ไทย ระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น-พนักงาน - แปลเอกสารต่างๆ (แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ) - แปลในที่ประชุม (ประชุมประจำเดือน, ประชุมย่อย) - ปฏิบัติงานอื่นๆ ต...

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
16 . ISO Staff
- ควบคุมเอกสารและบันทึกเอกสาร ในระบบบริหารคุณภาพ - แจกจ่ายเอกสารคุณภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบอายุการจัดเก็บบันทึกเอกสาร และทำลายเอกสารตามอายุการจัดเก็บ - สนับสนุนการปฎิบัติของ QMR ตามที่ได...

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
17 . HR Officer
- งานด้านสรรหาบุคลากรและว่าจ้าง (Recruitment) - งานด้านพัฒนาบุคลากร (Training) - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ / กฎระเบียบข้อบังคับ - การจัดทำ Job Description - การวิเคราะห์ค่างาน / โครงสร้างตำแหน่ง

บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
18 . Production Engineer
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต งานชุบแข็ง (Caburizing and Quenching) ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
19 . Production Operator
1.ควบคุมการเดินเครื่องจักรในขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2.ควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้า 3.ควบคุมการนำสินค้าเข้า-ออกตู้สินค้านำเข้าและส่งออกต่างประเทศ 4.ควบคุมการบรรจุสินค้าสำ...

บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . ฝ่ายผลิต (ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสำเร็จตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด - ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ปฎิบัติตามรายละเอียดในคู...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ