JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA LAB
- Analysis of raw material, inprocess sample, finish good and wastewater. - Prepare reagent and sample to lab test. - Operate and maintan instrument such as Plasma atomic emission spectrometer ...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Structure
26 พ.ค. 62
2 . Purchase Engineer
Sourcing the Vendor to negotiate Conduct to price bidding with Vendor Conduct to purchasing about raw material to use Manufacturing Control the budget of the purchase according to the polic...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
3 . New Model Engineer
New Model 1.จัดเตรียมงานใหม่ที่จะต้องมีการผลิตขายในอนาคต 2.จะต้องมีการเตรียมการทดสอบ และทดลองผลก่อนที่จะออกมาเป็นงานจริง 3.บันทึกข้อมูลต่างๆ และรายงานผล เพื่อปรับแต่งแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สุด 4...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
4 . Engine Development Section Manager
-Control engine and welding line to meet target - Control Assembly line to follow process engineering - Management manpower to achieve target and KPI.

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
5 . Press Shift Leader
1.ควบคุมการทำงานของoperator ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานตามมาตรฐานการทำงาน 2.เป็นผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานในกระบวนการ press ให้พนักงานใหม่ 3.ตรวจสอบยอดการผลิต และควบคุมการผลิตในแต่ละวันให้ได้ตามเป้า 4...

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
25 พ.ค. 62
6 . Production Officer (Japanese Speaking)
- ทำงานในส่วนของโรงงาน แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และเป็นล่ามในไลน์ผลิต เป็นล่ามในที่ประชุม - ติดตามเจ้านายไปประชุมข้างนอก และแปลระหว่างเจ้านายญึ่ปุ่นกับพนักงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าภาษา
25 พ.ค. 62
7 . QA Engineer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา)
- Support all department fictions in term of Quality issue - Summary report QA Performance result - Handle customer complaint or any requirement

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
25 พ.ค. 62

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
9 . Asst.Production Manager
บริหารงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ,บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ , ดูแลเรื่อง KPI,KAIZEN มีความรู้ด้าน PRESS , MOLD ,DIE บริหารจัดการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็นโด เม็ททัล สลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
25 พ.ค. 62
10 . Production Planning Officer - เกตเวย์ซิตี้
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานต่างประเทศ และวางแผนการผลิต 2.วางแผนและควบคุมการผลิ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 Baht
24 พ.ค. 62
11 . Admin (Work permit) - ฉะเชิงเทรา (เกตเวย์) รับสมัครด่วน !
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.ด้าน General Affairs - ทำเรื่อง VISA , Work permit ของคนญี่ปุ่น ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Baht
24 พ.ค. 62
12 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพและข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 2. จัดการปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา และป้องกันการ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
13 . Process Engineer(ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด -จัดลำดับ priority ของเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง -ทำโครงการต่างๆ เช่น ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต ลดจ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . Accounting Staff/ Senior Staffรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ปิดงบการเงินทุกสิ้นเดือน - รับวางบิลตั้งหนี้ - งานบัญชีด้านAP/AR/GL - จัดทำภาษี (ภงด.3,53,54 และ ภพ.36) - ตรวจสอบและจัดทำรา...

GION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 up
24 พ.ค. 62
15 . หัวหน้างานจัดส่ง (เกตเวย์)
คัดเลือกพนักงานขับรถ, จัดคิวรถ, ประสานงานกับส่วนกลางและหน้างานในเรื่องการจัดรถ, สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประจำรถ, ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถ, ควบคุมค่าใช้จ่าย่ของรถ, ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
24 พ.ค. 62
16 . Group LeaderUrgently Required !
มอบหมายงานให้พนักงานในทีมผลิตงานในแต่ละวัน ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกในทีมให้ถูกต้องและปลอดภัย ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่า...

TT Automotive Steel (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
17 . ช่างเชื่อม
1. งานเชื่อมต่าง ๆ 2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

KAOSU PACKING INDUSTRY CO.,LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 พ.ค. 62
18 . Maintenance Manager
1.ปฏิบัติงาน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ร้องขอให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ใช้หลักการจัดการโดยใช้ หลักการ 4M ในการวางแผนงานติดตามผล 3.ควบคุมดูแลการมาทำงานของพนักงานในห...

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Positions
24 พ.ค. 62
19 . QC SUPERVISOR
1. Receiving inspection for and control. 2. Inprocess inspection and control. 3. Final Inspection and control 4. Root cause analysis & countermeasure. 5. Process Change control. 6. coordinate wit...

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
20 . วิศวกรเครื่องกล, อุตสาหการ
1.เขียนโปรแกรมออกแบบ และ Tooling 2.ออกแบบระบบนิวแมติกส์, ระบบไฮโดรลิค 3.จัดทำเอกสารการวางแผนงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน 4.Kaizen ระบบการผลิต

TOYOTA BOSHOKU GATEWAY (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 13,625+ค่าครองชีพ 2,700
23 พ.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ