JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter (N3)
Translate documents Japanese -Thai , Thai - Japanese for Company

Sankei Summit (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทคกบินทร์ ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ
- ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร - ขับรถส่วนกลาง - รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sankei Summit (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทคกบินทร์ ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . Safety Officer ( จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง ) ประจำโรงงานปราจีนบุรี
1. ผลักดัน ควบคุม ปรับปรุง คงรักษาไว้ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบในระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 2. ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกันหรือขั้นตอนการ...

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด
นิคมไฮเทคกบินทร์ ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ