JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing and Sourcing manager/Training admin / QA Technician
Purchasing and Sourcing manager - Manage all purchasing activities. - Sourcing supplier the electronics, mechanical parts, wire harness. - Responsible for supervises the negotiation of requests for...

Qual-Pro Corporation (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
2 . Warehouse Staff (พนักงานรายเดือน)
1. ปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการจัดเก็บ Scrap ตามทื่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานให้ครบถ้วน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและรายงานผล 3. ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแ...

Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พนักงานรายเดือนตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
3 . CAD Engineer
1. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ Die Casting 2D, 3D 2. จัดเตรียม,ควบคุมการแจกจ่าย Drawing 3. เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าและประชุม FMEA เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน 4. เขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 5. ปฏิบัติ...

Thai Ahresty Die Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
4 . Materials and Process Engineer
- To perform physicochemical analysis on hard disk drive component and cleanroom consumables. - To provide strong technical analysis to lower position - To review or interpret analysis data and repo...

BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
5 . Clerk Store
1. จัดเอกสารและคีย์ข้อมุลเกี่ยวกับการทำงาน 2. จัดเก็บและติดตามเอกสารต่างๆ 3. บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานเสนอ 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 /เดือน
21 พ.ค. 62
6 . Senior Process Engineer / Process Engineer Urgently Required !
- Perform and control base on QP-EN-01 Continual Improvement Program Procedure. - Maintenance Process and ensure all machines targets are met. - Plan and prepare tooling for Set-up new produ...

Disk Precision Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
7 . Engineer (Experiment Department) Urgently Required !
1. Preparation test jig 2. Conduct test 3. Make test report 4. Machine and equipment maintenance (Follow Plan) 5. Support ISO Audit and other to support superior and department 6. Other

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
8 . Sale Supervisor รับสมัครด่วน !
1.Creation of document related to sales 2.Negotiation window with customers 3.Information of aggreguted window with the internal 4.Marketing & Marketing 5.Other

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
9 . IT Administration Officer Base on Ayutthaya (25-35K) Urgently!!
Manage and provide technical and operational day-to-day IT support for all infrastructure, software hardware applications, maintenance, trouble shooting, protocols, system backup, disaster recovery pl...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
21 พ.ค. 62
10 . QA Supervisor
•การควบคุมกระบวนการผลิต, การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, เครื่องปรุง Ingredient, สารเคมี,การควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ฝั่งดิบ จนกระทั่งสำเร็จเป็น FG และการควบคุมจุด CCP การตรวจวิเ...

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
11 . R&D Food Technologist @ Hi-Tech Industrial Estate (Ayutthaya) (519078)
1. Develop new product prototypes and create product recipe. 2. Support for samples of a product, sensory evaluation and documentation. 3. Work closely with R&D and sales department, coordinator bet...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 THB
21 พ.ค. 62
12 . Time Attendance Officer (Hi-Tech Industrial Estate)
-Responsible for time and attendance record, insurance, social security, provident fund and others. -Check attendance record and over time document before operating on the payroll process. -Support ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
13 . DI/Waste Water Treatment Supervisor (ผู้ควบคุม ดูแล ระบบน้ำ) นิคมฯไฮเทค
1. Control the water system that goes into production. 2. Control wastewater system. And wastewater treatment systems 3. Plan, coordinate, coordinate With both internal and external agencies on wate...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
14 . Technician Facility (นิคมไฮเทคฯ)
- ดูแลระบบซ่อมบำรุงของส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสีย - ดูแลระบบท่อส่ง ท่อเดรน น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย - ดูแลระบบ ท่อน้ำ DI ทำน้ำ City ท่อน้ำ RO ของระบบส่งน้ำในโรงงาน

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
15 . HRD Supervisor /Sr. Officer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : อยุธยา)
- ดูแลระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำระบบ Certify ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ - จัดทำสื่อ VDO และ Multimedia เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ (E-Learning)

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
16 . Production Control Engineer(นิคมฯไฮเทค)Urgently Required !
- Supervise and control on time delivery to meet the target. - Supervise / control Process Lead time to meet the target. - Control production planning and tracking in production line. Coordinate wit...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
17 . Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
- RFQ validation - Check the drawing and specifications of the customer according to the ability of the company. - Array size design to get the best material Utilization. - Other tasks assigned.

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
18 . ER & Welfare Senior Supervisor (นิคมฯไฮเทค)
- Plan and organize activities to increase engagement level across the organization. - Initiate and able to drive internal engagement projects or activities to create understanding and partnership ac...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
19 . Purchasing Officer (นิคมไฮเทค อยุธยา)
Check PR. Create PO. Price Negotiation with Supplier Find new vender, Approval of the Director Order over budget, Create AP/Invoice , Authorization for new vender Good Receive Finish Goods, Good Issu...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
20 . Production Control Staff (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : อยุธยา)
- ดูแลควบคุมเรื่อง Process Lead Time ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลการวางแผนและ Monitor งานในสายการผลิต - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 positions
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ