JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1.ระบบความปลอดภัยในโรงงาน 2.สุขอนามัย 3.อื่นๆ

J&C PACKAGING COMPANY LIMITED
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-20,000 + (ค่าเดินทาง 1,000)
15 มิ.ย. 62
2 . ล่ามภาษาจีน
1.พูดสื่อสาร, อ่าน, เขียน, ภาษาจีนในการค้าไทย-จีน 2.แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ 3.อื่นๆตามหัวหน้างานมอบหมาย

J&C PACKAGING COMPANY LIMITED
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000+ (ค่าเดินทาง 1,000)
15 มิ.ย. 62
3 . Shipping Specialist
1. Responsible for handling import-export shipments, control import-export process, dealing with internal and external customers to ensure the goods will arrive on-time and correctly. 2. Prepare ship...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
4 . Production engineer
1. Debugging, maintaining the equipment/tooling/tester in workshop 2. Train the operators 3. Responsible for new project import, making and optimizing technological process of production 4. Solve i...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
5 . HR & Administration Specialist
1.Responsible for probation period, enrolling, resign processes for staffs; manage the social insurance; staff files collect and keeping 2.Check the daily attendance and payroll for staffs 3.In char...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
6 . Production Supervisor
1.Not only coordinate and direct your team members, but also the equipments and materials during production, make sure the production plan is on schedule. 2.Solve the unexpected problems/issues durin...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
7 . Safety Supervisor
1.To inspect and give recommendetions to comply with the law on occupational safety health and environment. 2.To analyze the work to indicate possible dangers, including setting and presenting preven...

Thai Haso Ltd.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
2 Position
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
- ดูแลเงินสด เงินฝากธนาคาร - รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร - เจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - ทะเบียนทรัพย์สิน ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

บริษัท เองเจิลซีดส์ จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริาัท
14 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) -ประกาศแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงาน -ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไข เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน -จัดทำรายงานเ...

FLURIDA GROUP (THAILAND) CO., LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
10 . Production Planning
- วางแผนการผลิตประจำวัน ประจำเดือน - ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบและควบคุมวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการ - ควบคุมและดูแลการส่งมอบให้เป็นไปตาม Delivery Schedule - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้...

FLURIDA GROUP (THAILAND) CO., LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
11 . ล่ามภาษาจีน
แปลเอกสาร ไทย – จีน แปลภาษา ไทย – จีน ในการสื่อสารอื่นๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

FLURIDA GROUP (THAILAND) CO., LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
12 . QA / QC Engineer
Job Description Quality Management : Manage & work follow to quality management system IN ORDER TO seek the opportunities for improvement. Specification &Standard : Create and review materials/prod...

FLURIDA GROUP (THAILAND) CO., LTD.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
13 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC/QA Inspector)
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน จัดทำใบ Inspection ควบคุมเครื่องตรวจสอบ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับ QC/QA ได...

บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
14 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Regrinding Machine Operator)
ควบคุมการทำงานและดูแลเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควบคุมและตรวจสอบค่ากำหนด ค่าควบคุมต่างๆ ในการผลิต บำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน ปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
15 . Facility & Maintenance Engineer
1. Making Preventive Maintenance all machine. 2. Making spare & maintenance facilities & machine. 3. Making WI & prepare all document concern ISO system. 4. Making monthly check sheet of facilities...

บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Experience / Negotiation
13 มิ.ย. 62
16 . Project EngineerUrgently Required !
Prepares approval samples and document, follow up part approval with customer. Assistant production set up production line. Recommend quality of product. Have knowledge 5S&Small Kaizen, QCC activitie...

บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Experience / Negotiation
13 มิ.ย. 62
17 . QA Engineer Urgently Required !
• To provide and develop quality plan, document and resource to support quality control activities, supplier control, in-coming inspection (IQC) and outgoing inspection (OQC) which complied regulatory...

บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน Experience / Negotiation
13 มิ.ย. 62
18 . ช่างเทคนิคคุมเครื่อง CNC
ผลิตแม่พิพม์สำหรับงานตัด ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Noda (Thailand) Co.,Ltd.
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
3 อัตรา
12 มิ.ย. 62
19 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
1. Main responsible is design support 2. Drawing (2D, 3D) 3. Design product & drawing following specification of customer for production. 4. Check production control plan 5. Design & process ...

บริษัท ซาทิส อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
2 Positions
เงินเดือน negotiation
11 มิ.ย. 62
20 . ช่างเทคนิค
1. Wiring ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า/สัญญาณ 3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท อาซาฮี อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
11 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ