JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีชำนาญการ / Senior Accounting Officer
- จัดทำใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / จัดทำใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / เอกสารลูกหนี้(ทำรับ) / เอกสารเจ้าหนี้(ทำจ่าย) / ยื่นภาษีออนไลน์ - สรุปรายงานบัญชีประจำสัปดาห์ - จัดทำเอกสาร ประสานงานเกี่ยวกับการบั...

Nikka Rubber and Plastic (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ค. 62
2 . ฝ่ายขาย / Sales
- นำเสนอขายสินค้าให้กับบริษัท - ประสานงานกับฝ่ายขายของสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น - รับผิดชอบและสนับสนุนด้านฝ่ายขาย - มีความรู้ทางการอ่านแบบ (Drawing) ด้านวิศวกรเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ - รับโ...

Nikka Rubber and Plastic (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและความสามารถ
26 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ