เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดหาชีวมวล ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน
1. จัดหาชีวมวลตามแผนปฏิบัติงานจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล 2. ออกพื้นที่เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้ได้ตามความต้องการ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำพื้นที่ จ.ลำพูน
จัดหาแหล่งจำหน่ายชีวมวล , ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าภายนอก สนับสนุนงานจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 61
3 . Administration Staff / SupervisorUrgently Required !
1. Serving visitors at the front desk by greeting, welcoming, directing and announcing them appropriately.Provide basic and accurate information in-person and via phone/email 2.To ensure the front de...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
20 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Staff)
1.ควบคุม - จัดทำสินค้าคงคลัง 2.ควบคุม - จัดทำบัญชีต้นทุน 3.ควบคุม - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4.ควบคุม - จัดทำการบัญชีสำหรับการนำเข้า-ส่งออก 5.มีส่วนร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯ และ ระบบต่างๆ ที่บริษัทฯ ก...

บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Baht
17 ก.พ. 61
5 . GA&ADMIN ASST. MANAGER (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสวัสดิการและบริหารงานทั่วไป)
- ประสานงานและติดตามผลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไป - ควบคุมดูแล Sub-contract ส่วนงานบริหารทั่วไปภายในโรงงาน (แม่บ้าน, คนสวน, ผู้ประกอบการ) - ควบคุมดูแลการสั่งซื้อและงบประมาณในส่วนของส่วนงานบริหารง...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 PERSONS
17 ก.พ. 61
6 . PRODUCTION ENGINEERING MANAGER
- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรร...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
17 ก.พ. 61
7 . COMPUTER ENGINEERING (วิศวกร คอมพิวเตอร์)
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานทางด้าน Software ต่าง ๆ - ออกแบบและแก้ไขให้การใช้งานโปรแกรม หรือ software เป็นไปได้อย่างปกติ - สนับสนุนงานด้าน Software และ Hardware ต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
17 ก.พ. 61
8 . QMR/ QMS ISO/TS16949 LEADER
- บริหารและจัดการควบคุมระบบคุณภาพ ISO/TS 16949,ISO 9001, ISO 14001,OHAS 18001 - ติดตามและทบทวนการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาและแนะนำทีมในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
17 ก.พ. 61
9 . QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTROL (QC) MANAGER
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
17 ก.พ. 61
10 . ช่างเทคนิค (Technician)
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - สนับสนุนงานสร้างเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิต - ติดตามการทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายผลิต - ให้ความรู้และสนับสนุนการทำงาน ทางด้านเทคนิ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
17 ก.พ. 61
11 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.พ. 61
12 . EXPERIENCED ENGINEER
- Provide engineering knowledge and experience to support on Production process - Analyze and find the root cause to solve the problem - Motivate and lead team to the target

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
17 ก.พ. 61
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Accountant&Financial Manager) รับสมัครด่วน !
-Managing the overall accounting and finance activities such as month-end closing, Profit and Loss Statement, Payroll, cash flow, Petty Cash Management, budgeting, balance sheets, reconciliations and ...

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 61
14 . ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ 2. รายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็ค 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่ของเครื่องจักร

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
16 ก.พ. 61
15 . COATING EXPERIENCE ENGINEER
- Control Coating machine for Daily working and TPM plan - New product experiment (Design coating condition) - Contact with Supplier to find good solution and Coat material as will suitable for prod...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
15 ก.พ. 61
16 . ช่างเทคนิค (Maintenance) แม่พิมพ์
- พนักงานรายเดือน - ปรับเงิน/เพิ่มค่าตำแหน่ง หลังจากผ่านทดลองงาน (พิจารณาจากการทำงาน) - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (ตามปฏิทินการทำงาน) เวลา 08.00-17.00 น.

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 61

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.พ. 61
18 . Production Manager Urgently Required !
1. ควบคุม ดูแล การผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล ฝ่ายผลิต ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ 3. ควบคุมเทคนิคในการผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต 4. ติดตาม/ตรวจสอบ แผนการส่งออ...

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 61
19 . Import&Export Officer
-Coordination with freight forwarders / shipping agents to arrange import/export shipments. -Following-up and updating external shipment schedules in order to prepare all necessary shipping document...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 61
20 . Specialist, Technical Support (Lamphun Branch)
Objectives: This role involves providing second level technical support to business users; the planning and delivery of user support services including installation, troubleshooting, user assistance,...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ก.พ. 61
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ