JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Oversea Purchasing Officer [Pathumthani Plant]
- Forecast & PO issue - Material shortage monitoring and Delivery follow up - Material supply program management. - Risk order management

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
2 . Training & Development Officer [Pathumthani Plant]
Working Location : Bangkadi Plant, Pathumthani Working Condition : 5 days a week work (Mon-Fri : 8.00 – 17.30) Main Responsibilities: •Create operation of human resources development such as ann...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Structure
25 พ.ค. 62
3 . Production Planning Officer [Pathumthani Plant]
-Manage production demand and can create masterplan schedule. Allocate plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with customer requirement

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
4 . พนักงานขับรถผู้บริหารUrgently Required !
1. รับ-ส่งผู้บริหาร 2. จัดส่งสินค้า 3. รับเช็ค วางบิล

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
5 . Sales Admin (Supervisor / Manager )
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในการรับ Oder และ Forecast หรือข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น 2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าในเรื่องของการจัดส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 3. จัดทำข้อมูลเอกสาร Domestic Invoice, Tempor...

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
6 . QC EngineerUrgently Required !
- ดูแลในส่วนของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ดูแลการตรวจสอบจากลูกค้าและทำการตรวจสอบผู้ขาย

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร ( Assistant Executive )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆของผู้บริหาร 2. ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดเตรียม Presentation และเอกสารต่างๆให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม 4. จดบันทึกและจัดทำสร...

Nature Biotec Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุม Boiler,Chiller
- ควบคุมการเดินระบบหม้อไอน้ำ(Boiler),Chiller,Aircom. ให้ได้ตามมาตรฐานท - ซ่อมบำรุงรักษา หม้อไอน้ำตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ควบคุมและบันทึการใช้น้ำมันเตา รวมถึงการขอซื...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา (ปทุมธานี)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกผลิต (Blending)
- วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน - ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต,การแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค - จัดหาและคัดเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลผลิตที่...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา (ปทุมธานี)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปทุมธานี)
-จัดทำดูแลเอกสารระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,ISO 9001,FSSC -กำกับดูแลความสะอาดรอบๆ โรงงานและภายในอาคารได้ -ดูแลงานสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โรงอาหาร, ห้องประชุม,ห้องน้ำ,ตู้ล็อกเกอร์,ชั้นวางรองเท้า,สวน -ทำ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง(ปทุมธานี)
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้า-จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ, ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า -วางแผนการรับ-การจ่าย สินค้าสำเร็จรู...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . Lab Supervisor (ปทุมธานี)
ตำแหน่งที่เปิดรับมีทั้งหมด 6 อัตรา 1.Lab Supervisor จำนวน 1 อัตรา(ปทุมธานี) ทำหน้าที่ -ควบคุมการวิเคราะห์ทางกายภาพ,เคมี,จุลชีววิทยา ในตัวอย่างที่ได้รับและรายงานผล -ควบคุมการทดสอบความชำนาญในการวิเค...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกบัญชี GL (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ Stock และภาษีซื้อ-ภาษีขาย 2.จัดทำรายงานการผลิตเปรียบเทียบ Std.กับการใช้จริง และวิเคราะห์ส่วนต่าง 3.ตรวจสอบ Stock คงเหลือ และตรวจนับ 4.ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ในประเทศ,ต่างประเ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
14 . Accounting & Finance Supervisor /Asst. Manager
•Help with financial data entry and general bookkeeping •Manage data, records, costing and reports by checking for errors and verifying accuracy of information •Prepare receipts, vouchers, invoices,...

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
24 พ.ค. 62
15 . Sales Manager/ Sales Supervisor/ Sales Executive
Sales Manager / Sales Supervisor 1. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุยอดขายของทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. วิเคราะห์ลูกค้าและตลาด พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มอ...

บริษัท มารีน ไบโอเทค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
16 . Online Marketing Manager
1. วิเคราะห์ตลาดโดยรวม หาข้อมูลคู่แข่ง สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในการหาช่องทาง online 2. จัดทำแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท นำเสนอข้อมูลและงบประมาณของสื่อที่น่าสนใจ รวมถึงคว...

บริษัท มารีน ไบโอเทค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
17 . Market Development Manager
1.วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาการตลาดและการขายเพื่อสนันสนุนทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทในแต่ละเดือน 2.ถ่ายทอดนโยบายด้านต่างๆของบริษัท ให้กับทีมงานและลูกค้าทราบได้อย่างถูกต้องรวมทั้งส่งเสริมให้ทีม...

บริษัท มารีน ไบโอเทค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . Failure Analysis Engineer
1.To perform the analysis process for electrical failure of product that found by internal & external 2. To handle the non-conformity unit of organization.

TRANSTRON (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
19 . Sale & Boi Supervisor
1. งานด้าน Boi และ trading 2. CS. shipping - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำเอกสารขาเข้า 3. CS. Import - โต้ตอบ Mail ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
20 . Purchasing Manager
1. Purchasing System 2. Store System 3. Coordinate to Head office (Japan) 4. Other Jobs

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ