JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Account & Finance Deputy Manager
1.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานในแผนกบัญชีและการเงิน 2.ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานด้านบัญชี การเงิน กับกลุ่มบริษัทโทเร 4.วิเคราะห์ สรุป และจัดทำงบการเงินปร...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
25 พ.ค. 62
2 . Production Engineer Urgently Required !
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการในกระบวนกา...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Project Marketing Officer)
•รับผิดชอบด้านการตลาดของโครงการที่ได้รับมอบหมาย •ติดต่อ / สื่อสารกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการซื้อการขาย •จัดการและควบคุมงบประมาณการตลาดโดยรวมของแต่ละโครงการ •ควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพงา...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ (Project Development Officer)
- จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสสำหรับการพัฒนาโครง และการลงทุนใหม่ ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา - จัดทำรายละเอียดสัญญาและประสานงานการขอใบอนุญาตจากหน่วยงา...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประเมินผลและสื่อสาร (Evaluation & Communication Officer)
1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับด้านงานค...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกการเงิน (Financial Section Head)
•In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing processing and management reportin...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร (Corporate Services Department Manager)
• Manage and control all functions of HR, Procurement, Administration and IT. • Ensure that all policies and procedures are aligned with business strategies and organization direction. • Follow up ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
8 . นักวิทยาศาสตร์
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และสารเคมีที่มีใน Stock ให้พร้อมก่อนวิเคราะห์จริง - เตรียมแผนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างการศึกษาความคงตัวให้เป็นไปตามแผน - ดูแลรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
4 อัตรา
24 พ.ค. 62
9 . HR & GA Leader (33K – 43K) (SDG-26082)
・Responsible for all HR/GA functions such as VISA/Work permit, Attendance, Payroll, Recruitment, Evaluation, Training ・Coordinate with other department regarding to HR ・Implementation of new HR syst...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 33,600–43,600THB
24 พ.ค. 62
10 . Technical Officer (Chonburi-Sriracha )
1.จัดทำข้อมูล หาราคาวัตถุดิบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับการตลาด ดำเนินการทดลองและออกแบบวิธี กระบวนการผลิตและรวบรวมเอกสารประกอบ PPAP 2.บริการด้านเทคนิคให้กับลูกค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กับลูกค้...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
11 . Production Supervisor( Chonburi )
- Control budget Deparment. - Control production according to daily production plan. - Control employees to have discipline in work. - Control of subordinate employees to work according to defined ...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
12 . Sales Representative
1. รับผิดชอบการขยายตลาด ออกพบปะลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ 2. บริหารลูกค้า แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 3. ประสานงานกับทีมเทคนิค และหน่วยงาน Support เกี่ยวกับสินค้า หรือการพั...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
13 . Sale Manager ( Chonburi-Sriracha )รับสมัครด่วน !
-บริหาร วางแผนส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร - บริหารงาน,สร้างทีมงานขาย นำเสนอขายสินค้า รักษาลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้ารายใหม่ -สร้างยอดขาย เพิ่มยอดขาย ติดต่อประสานงานขาย ให้คำแนะนำลูกค้า...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
24 พ.ค. 62
14 . Process Engineer /Product Engineer
- ประสานงานและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก - การจัดการกระบวนการในไลน์ผลิต , ลดคน ลดต้นทุนในการผลิต - แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - สร้างวินัยในการทำงานในส่วนที่...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
15 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
-ติดตาม แก้ไขปัญหา ลูกค้า Claim -วิเคราะห์และแก้ปัญหางานเสียในกระบวนการ -พัฒนาระบบการวัดและตัดสินใจ -จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทบทวนเอกสารที่ไม่ทันสมัย -Calibratiobn Technical

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าควบคุมเครื่องจักร
ควบคุมดูแลเครื่องจักรในโรงงาน ทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักร ประสานงานภายในบริษัท

บริษัท ไทยโคบาชิ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
17 . วิศวกรรม
- หน้าที่รับผิดชอบ รับนโยบายการทำงานจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฯ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการทำงานของพนักงานภายในแผนกวิศวกรรม โดยต้องจัดทำประวัติ เครื่องจักร แผน PM การสอบเทียบเครื่องมือว...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าความปลอดภัย(จป.) (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-กำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในบริษัท และส่งราชการ -จัดทำและวางแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+เบี้ยขยัน
24 พ.ค. 62
19 . Process & Design Engineer Supervisor/ Pinthong 5, Chonburi/ N3up/ 65K (K)
1) การปลอมและการออกแบบผลิตภัณฑ์รีดเย็น / การออกแบบกระบวนการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่และการผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนมาก 2) การตีและการออกแบบแม่พิมพ์รีดเย็น 3) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ บริษัท ที่เก...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 65,000
24 พ.ค. 62
20 . รองหัวหน้าแผนก Development
- กำหนดสูตรวัตถุดิบยางที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานลูกค้า - วิเคราะห์ Spec ของวัตถุดิบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเลือกวัตถุดิบเบื้องต้นสำหรับเสนอราคาชิ้นงานให้ลูกค้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการกำ...

Molten Asia Polymer Products Co,.Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ