เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . 1.Mould Engineer.2.Technical Product. 3.QA 4.Inventory FG (Chonburi )
-บริษัทฯทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ บริษัทฯ ไม่มีรถรับส่ง สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 มี.ค. 61

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. รวบรวมและควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ หาวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในองค์...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
4 . จนท.ควบคุมการผลิต(เย็บจักร) ประจำศรีราชา
- ควบคุมการผลิต ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร) - ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 มี.ค. 61
5 . วิศวกรการผลิต /ช่างประจำเครื่องจักร (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
วิศวกรการผลิต(หัวหน้างาน 1 อัตรา) - ควบคุมดูแลกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการ - บริหารจัดการการควบคุมการผลิต เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต - ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 (วิศวกร 1 อัตรา/ ช่าง 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+เบี้ยขยัน
20 มี.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ - คำนวณและวางแผนผลิต - สรุปรายงานประจำเดือน - รับ Order จากฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิต - ตอบส่งมอบ Order ให้กับฝ่ายขาย

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สรรหาว่าจ้าง 2.จัดการด้านฝึกอบรมและคีร์ข้อมูลอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ดูแล Subcontract

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
20 มี.ค. 61
8 . ธุรการประสานงานขาย
- ติดต่อประสานงานขายให้วิศกรกรขายพื้นที่ศรีราชา - ดูแลเอกสารงานขายต่างๆ - ดูแลเอกสารวางบิลรับเช็ค และประสานงานกับบัญชีสำนักงานใหญ่ - ดูแลงานสำนักงานทั่วไป - และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 61
9 . รองผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- งานทางด้านบัญชี ดูแลเอกสารของบัญชี การบันทึกบัญชี - การปิดงบบัญชี

บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
10 . หัวหน้าไลน์การผลิต(ประจำสาขาศรีราชา)+สาขา ระยอง
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2.ควบคุมพนักงานประมาณ 30-60 คน 3.ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
4 อัตรา +ประจำ ระยอง 2 อัตรา
20 มี.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมควบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ DCC
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1. ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมแต่ละฝ่าย เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการอบรม 2. เตรียมการ กำหนดการ วิทยากร แจ้งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในแล...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
20 มี.ค. 61
13 . Production Shift Leader
-•วางแผนและควบคุมการผลิต กำลังคน เครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา พร้อมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
20 มี.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่สายการผลิต
ทำงานในสายการผลิต ดูแลเครื่องจักร ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความขยัน อดทน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่ Engineering
- รับผิดชอบในการขอและติดตามราคาแม่พิมพ์ใหม่จากผู้ผลิต - รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และการแก้ไขแม่พิมพ์ต่างๆ เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแก้ไขผลิตภัณฑ์...

Molten Asia Polymer Products Co,.Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
16 . พนักงานQA
1.ตรวจสอบคุณภาพบะหมี่ ,วัสดุ,วัตถุดิบ 2.ร่วมมือกับกิจกรรมบริษัท

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
20 มี.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ
1.ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตบะหมี่ การตรววจสอบวัตถุดิบ 2.วางแผนการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพสินค้า 3.ติดตามปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
4+1 อัตรา (ประจำที่ โรงงานศรีราชา 4 อัตรา / โรงงานราชบุรี 1 อัตรา)
20 มี.ค. 61
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถให้รองประธานกรรมการ 2.ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน ทำความสะอาดรถ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
20 มี.ค. 61
19 . นักวิจัย + นักวิจัย (ฐานข้อมูลวิจัย) 1 อัตรา(ประจำโรงงานศรีราชา)
ตำแหน่ง นักวิจัย(ฐานข้อมูลวิจัย) 1.จัดทำ BOM ในระบบ SAP 2.ดูแลประสานงานการทำสูตรในงานที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่ง นักวิจัย 1.ศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องปรุง น้ำมันปรุงรส 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
นักวิจัย 3 อัตรา + นักวิจัย(ฐานข้อมูลวิจัย) 1 อัตรา
20 มี.ค. 61
20 . Production Engineer
1.ทำการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน Drawing ที่กำหนด 2.ปรับปรุงกระบวนการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม spec ให้สามารถผลิตได้ตาม spec ที่กำหนด 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 มี.ค. 61
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ