JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 164 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 50,000 Baht
26 พ.ค. 62
2 . Engineer new model / Sale Engineer
- To control cost and process under company design. - To Discussion for customer requirement. - Control Plan follow customer request. - To follow up process supplier and cost control. - Create and...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
26 พ.ค. 62
3 . IMPORT - EXPORT STAFF
- ดำเนินงานด้าน BOI - ประสานงาน/จัดทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออก - ประสานงานลูกค้า/รับใบสั่งซื้อสินค้า/ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

บริษัท นิปปอนคัตติ้งแอนด์เวลดิ้งอีควิปเม้นท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
25 พ.ค. 62
4 . TPM Engineer (ปฏิบัติงานบางพลี/แหลมฉบัง)
- รับนโยบายจากผู้จัดการแผนก TPM/TPM Promotor และถ่ายทอดให้โรงงานนำไปใช้ดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม สำหรับพนักงานในทุกระดับ - เสนอแนะกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . Production Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น - เข้าร่วมวิเคราะห์แก้ไข และติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น - ติดต่อประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดวาง Lay Out Line ในการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - เป...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
25 พ.ค. 62
6 . Production Control
Production Control 1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด 2. ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายผลิตทั้งหมด 3. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการผลิต 5. งานอ...

บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . Press Part Buyer (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการรับสมัคร 1. ขอให้อ่านรายละเอียดของเนื้อหางานและคุณสมบัติของผู้สมัครตามด้านล่างก่อนแล้วจึงสมัคร ในเวลาสัมภาษณ์งานเมื่อพบว่าไม่ได้อ่าน 2 ส่วนนั้นจะยุติการสัมภาษณ์ในเวลานั้น 2. ต...

H-ONE PARTS (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตงานฝ่ายผลิต

CITIZEN SEIMITSU (THAILAND) CO.,LTD. / บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . Interpreter Japanese (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)Urgently Required !
- แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ไทย - เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในที่ประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลภายนอกตามที่ร้องขอจากชาวญี่ปุ่น **กรุณากรอกข้อมูลสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ**

CITIZEN SEIMITSU (THAILAND) CO.,LTD. / บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
25 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยช่างควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร - ผลิตงานตามใบสั่งให้ได้ตามเป้า ควบคุมงานเสีย - ตรวจสอบงานผลิตให้ตรงตามความต้องการลูกค้า - ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
11 . Technician Maintenance ช่างเทคนิคส่วนซ่อมบำรุง
-ปฏิบัติงานซ่อมแก้ไข บำรุงรักษาตามแผนและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้งานในกระบวนการผลิต -ทำงานบำรุงรักษานอกแผน(ซ่อมแก้ไข)เพื่อให้เครื่องจักรกลับมาผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
25 พ.ค. 62
12 . พนักงานแผนกจัดส่ง(วุฒิ ปวส.)
1. รับเข้า จัดเก็บ และเบิกจ่าย ไม้พาเลท 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
13 . Calibration Technician
-ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน -ดำเนินกิจกรรมอื่นๆในงานดูแลเครื่องมือวัดให้มีพร้อมใช้งาน -จัดทำเอกสารและเก็บข้อมูลระบบเครื่องมือสอบเทียบ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อUrgently Required !
สรรหาคัดเลือก ผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่ ทางด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งานจัดจ้าง ตรวจประเมินผู้ขาย บริหารดูแลสัญญาและการต่อสัญญาต่างๆ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร
25 พ.ค. 62
15 . Officer QA Processรับสมัครด่วน !
- สุ่มตรวจกระบวนการผลิต สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งทางด้านกายภาพและเคมี - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
25 พ.ค. 62
16 . Technician Urgently Required !
-ควบคุมและปฏิบัติงาน ด้านเครื่องจักรในงานผลิต -ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการเบื้องต้น -สนับสนุนงานซ่อมบำรุง(Overhaul)และงานด้านบำรุงรักษาด้วยตนเอง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
17 . QA Inspector incoming (ตรวจรับเข้าวัตถุดิบ)
รับผิดชอบการสุ่มตรวจสอบตัวอย่าง รับผิดชอบการจัดเตรียม การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อให้การรับวัตถุดิบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
25 พ.ค. 62
18 . พนักงานแผนกผลิต
1) Blow Molding Operator หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุงเครื่องเป่าขวด PET 2) Filler Operator หน้าที่ความรับผิดชอบ : : ซ่อมบำรุงเครื่องบรรจุขวด PET 3) Packing operator หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
19 . QA Manager
ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
20 . Supervisor MachiningUrgently Required !
1. ควบคุมการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ประสานงานด้านการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 3. ดูแลพัฒนา ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก้ไขแก่หัวหน้างานระดับ Foreman 4. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
 พบ 164 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ