JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Parts Engineering ManagerUrgently Required !
Job Responsible: Control new mold development (New Model) -Control mold trial -Control mold making schedule -Improvement mold design(CAD) -Analyze mold problem.

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
2 . Factory Planning StaffUrgently Required !
1.ควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและข้ออกำหนดของลูกค้า 2.รวบรวม Safety Data Sheet และ Test Report ของ Raw Material และจัดทำ file chemSHERPA ของผลิตภัณฑ์ 3.ประสานงานกับ...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
3 . HR SupervisorUrgently Required !
Developing and implementing HR strategies,Managing the recruitment and selection process ,Payroll system all process ,Reporting to management and providing decision support ,Maintain the manpower repo...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
4 . Purchasing Officer (1 อัตรา)/Clerk (1 อัตรา)Urgently Required !
ตำแหน่ง Purchasing Clerk หน้าที่และรายละเอียด สรรหาจัดการค้นหา/เปรียบเทียบวัตถุดิบและบริการที่แต่ละแผนกต้องการสั่งซื้อ - ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดที่จะนำเข้ามาในบริษัท โดยให้เป็นไป...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
5 . Maintenance Managerรับสมัครด่วน !
Knowledge of inspection, repair, maintenance, improvement of machinery and related equipment. Be ready for efficient production processes.Follow up and coordinate all related machinery and equipment.A...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
6 . Japanese Interpreter( JLPT N1-2)รับสมัครด่วน !
Thai-Japanese Interpretation at meeting and discussion,Translation between Thai and Japanese ,Translate the document and other jobs depending each department request.

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
7 . Engineering
Acknowledge CAD,Drawing and Mold

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
8 . Injection Assistant ManagerUrgently Required !
Handle Management control under supervision.And controlling Injection line ,Solving problem immediately.

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
9 . Purchasing Assistant Supervisorรับสมัครด่วน !
Excellent planning for management,Request quotation new material,contract with supplier and check detail the other document and other assignments.

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
10 . Production Assembly Assistant Supervisorรับสมัครด่วน !
ควบคุมไลน์การผลิตให้ได้ตามแผน,สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . Senior Staff QAรับสมัครด่วน !
ติตต่อสื่อสาร เจรจากับลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รองรับไลน์ผลิตใหม่

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
13 . ล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
1. แปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย 2. แปลภาษาอังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
14 . Electrical Designerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และไลน์ผลิตที่ติดตั้ง -ติดตามระบบไฟฟ้าที่ออกแบบให้สามารถทำงานได้

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . Site Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุม Supplier ในการประกอบและติดตั้งไลน์ผลิตหรือเครื่องจักร ทั้งในและนอกสถานที่ - ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรเจค - ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยหน้าไซด์งาน - ควบคุมคุณภาพงานประกอบและติดตั้งใน...

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
16 . ช่างเชื่อม/ช่าง CNC กลึง, Millingรับสมัครด่วน !
เชื่อมชิ้นส่วนเครื่องจักร / ประจำเครื่อง CNC กลึง, Milling ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
17 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตามแก้ไขปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต (ชุบ) New model ,Process control

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/Supervisor
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอด...

บริษัท ยูฮาระ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
19 . IT Support / Programmer
IT Support 1.ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ IT (LAN,CCTV,WiFi,PC ฯลฯ) 2.ดูแลระบบ Domain User, Antivirus, Backup 3.ติดตั้งและควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง 4.ดูแล...

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000 (ตามประสบการณ์)
25 พ.ค. 62
20 . Production Engineer(PE)
Desige Jig ,Make Auto Jig, Inspection Jig,Sitting Function of Jig circuit of Jig and machine ,Making adn modify Jig .

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ