JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส
- การวางแผนการผลิต - ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต - ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานกล - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีเมอร์ ปาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ค่าเช่าบ้าน 3,000 บาท, ค่าประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
2 . ช่างเขียนแบบเครื่องกล
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเขียนแบบ และงานออกแบบเครื่องจักร ให้เป็นตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานบริษัทฯ และระบบมาตรฐานISO ที่บริษัทได้รับการรับรอง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีเมอร์ ปาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ค่าเช่าบ้าน 1,600 - 2,000 บาท)
20 ส.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักด้านการติดตั้งเครื่องจักร, การซ่อมบำรุง, การบริหารโครงการ, การพัฒนาบุคลากร, งานสอบเทียบเครื่องมือวัด, กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และระบบมาตรฐานสากล

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีเมอร์ ปาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ