JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน
- ติดต่อลูกค้า วางแผนการขาย และสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
23 พ.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า
- งานระบบไฟฟ้า สำหรับการผลิตเครื่องจักร, การติดตั้ง, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งานซ่อมซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิค

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -20,000 บาทขึ้นไป
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานทางด้านการตลาดของบริษัทฯ - หาช่องทางทางการตลาดใหม่ๆ พร้อมการทำ Promotion - จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น ออกบูท - สำรวจ และทำวิจัยสินค้าของบริษัทฯ ประเมิณคู่แข่งที่มีอย...

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
23 พ.ค. 62
4 . วิศวกรออกแบบ เครื่องจักร ระบบลำเลียง และชิ้นส่วน
- ออกแบบ Design เครื่องจักร/ชิ้นส่วน - หน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบ และเขียนแบบเครื่องจักร ระบบลำเลียง หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไป
23 พ.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิค ,วัดคุม , Mechatronic
- ใช้โปรแกรม Auto cad ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร - เขียน PLC OMRON, MITSUBISHI - ทดสอบและตรวจสอบงานไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิคส์ เครื่องจักรที่ผลิต

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 พ.ค. 62
6 . นักวิทยาศาสตร์เคมี R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการทดลองทางห้องปฎิบัติการ 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า 4.จัดทำรายงานผลการทดลองจัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ+Commission
22 พ.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ