JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Senior Engineer
- Overall Maintenace scopes: machines, mechanical, eletrical, facility & utilities and providing maintenance - support for daily production,Engineering and Quality control. - Responsible for managing...

MSSL WH System (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 -50,000 THB
25 พ.ค. 62
2 . QUALITY SYSTEM STAFF / SUPERVISOR
Maintain Quality System as ISO 9001:2015,IATF 16949:2016, ISO14001:2015 and Energy Saving Project.

NISSHO SEIKO (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 Position
25 พ.ค. 62
3 . Sales Officer
-รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าติดต่อประสานงานขาย -วางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด -ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับลูกค้า -ดำเนินการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
4 . Production Engineer
1. ร่วมประสานงานการออกแบบเพื่อการควบคุมและพัฒนาความสามารถของกระบวนการผลิต 2. รับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาความสามารถของกระบวนการผลิต 3. จัดทำมาตรฐานการควบคุมของแต่ละกระบวนการผลิต 4. พัฒนา ปรับปรุ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
5 . QA Manager (Japanese Speaking) (60K – 70K) (SDG-27368
- Manage and control performance of QA staffs, ensuring that company' meets standards quality of the product. - Final decision for product release. - Responsible for quality of raw materials, proces...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000–70,000THB
24 พ.ค. 62
6 . Facility Technician
•ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง การทำงานของ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระงับอัคคีภัย รวมถึงงานบริการส่วนกลาง •บำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ระบบป...

Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
2 Positions
24 พ.ค. 62
7 . Interpreter
- Support JP Staff in communicate with Thai staff in daily Job - Translate document to support all section

DaikyoNishikawa (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน NA
24 พ.ค. 62
8 . Senior Quality CMM Specialist
-ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของทีมให้เป็นไปตามแผนประจำวันที่กำหนด -ตรวจสอบชิ้นงานที่รับเข้าและงานที่มีปัญหาจากฝ่ายผลิต ทั้งการวัดระยะ dimension และตรวจสอบด้วยสายตา -วิเคราะห์ผลการตรวจวัด CMM รวมถึงร่...

บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
9 . Safety Officer [ Rayong Plant ]
1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
10 . ล่ามภาษาจีน รับสมัครด่วน !
- ติดต่อสื่อสารกับทีมภายในองค์กร - แปลการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนจีน - จัดทำเอกสารภาษาไทย, ภาษาจีน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
11 . QC/QA Engineer
- รับผิดชอบในการจัดการระบบคุณภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุณภาพ - ร่วมมือกับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ New Produc เข้ากระบวนการ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . R&D Supervisor
-Control working plan,and training subordinate in order to skill for speed up. -Summary and analyst for oversee of product development and just for next action. -Competitor analysis and market trend...

Mikkob International Recruitment Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ BOI
ดูแลระบบ BOI รับผิดชอบการประกาศศุลกากรการนำเข้า ระผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร

Vossen Manufacture (Thailand) Co. Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 20,800+ค่าภาษา
20 พ.ค. 62
14 . พนักงานคุมเครื่อง CNC (สัญญาจ้าง 11 เดือน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อน-หลังเลิกงาน • ควบคุมเครื่องจักร CNC ให้ทำงานตามแผนผลิตที่กำหนด • ช่วยเหลืองานผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 Position
20 พ.ค. 62
15 . Warehouse Operator
- Operate at storage area of steel sheet, Plastic Resin and Packing Material - Control Stock In-Out-Balance and Update information to stock controller - Manage storage area and feedback situation to...

Beko Thai Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ