JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SMT Technician
- Repair SMT Machine,NC Program/ SPI, AOI Program - Support KPI Department

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
2 . Japanese Speaker/ Interpreter ( Production-Office)รับสมัครด่วน !
1.แปลงานในกระบวนการผลิตและที่ประชุม (Support Production/Office) 2.ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในด้านภาษา การสื่อสาร และการแปลเอกสารต่างๆ (ภาษาญี่ปุ่น-ไทย) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ ประจำสำนักงานสาขาหนองแค สระบุรีรับสมัครด่วน !
- จัดทำ Time Attendance - บริหารจัดการงานด้านธุรการต่างๆ - ดูแลงานด้านฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท - บริหารจัดการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของระบบ ...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
4 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ส่องกล้อง)

ROHM MECHATECH (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน
25 พ.ค. 62
5 . General Affairs StaffUrgently Required !
- Welcome Guest of the Company (Japanese). - Support data and another report about own section. - Support welfare

ROHM MECHATECH (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62

ROHM MECHATECH (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 325/วัน
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว 6 เดือน)
1. ดูแลงานเอกสารภายใน แยกจัดประเภทไฟล์ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิศวกรรม 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทและงานทีรับผิดชอบ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
24 พ.ค. 62
8 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Machine Maintenance Technician)
1. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2. ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวัน 3.ทำการบันทึกข้อมูลตามหัวข้อมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 4 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการซ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
24 พ.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ (Mold Maintenance Technician)
1. ทำการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และ Jig Fixeture ตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2. ทำการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์บนเครื่องจักรรายวัน 3. แก้ไขปัญหาการผลิตที่เกิดจากแม่พิมพ์ 4. บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ แล...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
24 พ.ค. 62
10 . ช่างเทคนิคงานฉีดพลาสติก (Injection Techinicain)
1. จัดเตรียมคนสำหรับทำการผลิตตามแผนที่ได้รับ 2. มอบหมายและสั่งการพนักงานในไลน์การผลิต 3. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำพนักงานให้มีความสามารถในการผลิต 4. ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
24 พ.ค. 62
11 . Sales Planning (Domestic Sales)
1. ควบคุมดูแลงานจัดทำและทบทวนแผนการสั่งซื้อ หรือแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ 2. ควบคุมดูแลตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และความเปลี่ยนแปลงของ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้า
1. วางแผน ควบคุม และดูแลคุณภาพ งานต่อเติมหรือติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงหรืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรและงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 2. ออกแบบและเขียนแบบงานโครงการ เครื่องจักรรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
13 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น • ล่ามแปลการประชุมเกี่ยวกับการผลิต รวมถึงแปลวิธีการประบวนการต่าง ๆ ในการผลิต • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน • แปลเอกสารสำคัญ ที่เ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
24 พ.ค. 62
14 . Machining Engineer // CNC Engineer
- To lead, guide and supervise your team (including setter & workers) to produce work parts in accordance to specifications within given schedule. - Attend daily production meeting with your team mem...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000 - 60,000
24 พ.ค. 62
15 . ช่างควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก Injection Technician
1. Set Up mold & Condition 2. ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก ปรับ Condition ของงานฉีดพลาสติกได้ 3. ดูแลรักษาแม่พิมพ์ เปลี่ยนแม่พิมพ์ และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 4. ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตา...

บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
16 . Store Sr. Supervisor
1.Responsible for the controlling keeping the raw material related and Supporting to the production. 2.Responsible for the Storage and accuracy of inventory in Raw Materials. 3.Responsible for the ...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ์ืN/A
24 พ.ค. 62
17 . QMS Staff (เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร)
- Doucument Control. - QMS Officer Management. - Quality Management System. - Admin management and control Sub-coordinator. - QMS Meeting, Monthly Meeting organizer. - Management review organizer...

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62

บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
24 พ.ค. 62
19 . ช่างเทคนิค – Assembly & Test (ช่างประจำสายการผลิต, ซ่องซ่อมบำรุง)
•ดูแล ซ่อมบำรุง แก้ไขเครื่องจักรในสายการผลิต •Set-up และ convert เครื่องจักรตามแผนการผลิตในแต่ละวัน, •แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตร่วมกับทีมงาน •งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
20 . Engineer-Sr.Engineer Customer Satisfaction(CS)รับสมัครด่วน !
1.Responsible to the Customer Satisfaction Senior / Manager on all customer related quality issue. 2.Responsible to ensure proper phasing in of Engineering changes and other related changes. 3.Respo...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ