JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Machining Engineer // CNC Engineer
- To lead, guide and supervise your team (including setter & workers) to produce work parts in accordance to specifications within given schedule. - Attend daily production meeting with your team mem...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000 - 60,000
23 ส.ค. 62
2 . QA Engineer / QA Sr.Engineer
- Data analysis and report preparation. - Support troubleshooting analysis data. - Support yield improvement ans scrap reduction. - To enhance yield and quality situation of NCOT.

Nidec Component Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
3 . NX Mold Design Engineer / Fitting / EDM / Wire Cut / Milling Technician
-Coordinate และหารือกับนักออกแบบ 3D สำหรับเชื้อราและ Cnc โปรแกรม issue 2 -Analyze และทบทวน HDD และ Non-HDD 3D และข้อเสนอแนะในการออกแบบ โปรแกรมเครื่องจักรกล 3.Cnc -.Arranging Cnc กำหนดการเครื่องจัก...

Nidec Component Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
- งานควบคุมประชาสัมพันธ์การขาย และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามสเปค และทันกำหนดเวลาที่ลูกค้ากำหนด - ดำเนินการจัดการปัญหา ข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี - ควบคุมก...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า
ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ควบคุมและจัดทำรายงาน Business Plan ประจำเดือน

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
6 . Painting Technician , ช่างคุมเครื่องพ่นสีและRobot
- ควบคุมเครื่องพ่นสีอัตโนมัติ

บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
7 . ช่างเทคนิค (Technician)รับสมัครด่วน !
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ROHM MECHATECH (THAILAND) Co.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000
23 ส.ค. 62

บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
23 ส.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค – Assembly & Test (ช่างประจำสายการผลิต, ซ่องซ่อมบำรุง)
•ดูแล ซ่อมบำรุง แก้ไขเครื่องจักรในสายการผลิต •Set-up และ convert เครื่องจักรตามแผนการผลิตในแต่ละวัน, •แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตร่วมกับทีมงาน •งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
10 . พนักงานคลังสินค้า (Packing)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้า,แพ็คสินค้า,จัดเก็บสินค้า 2.เตรียมสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ROHM MECHATECH (THAILAND) Co.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 325/วัน
23 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA Staff)Urgently Required !
1.ตรวจเซ็คเอกสารผลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งออก 2.ตรวจเซ็คบันทึกข้อมูลการดำเนินงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3.ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเ...

ROHM MECHATECH (THAILAND) Co.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
12 . BOI Senior StaffUrgently Required !
- Handle document relate job BOI & Import-Export. - Coordinate for Export shipments. - Control Import-Export document and cut stock. - Submit request investment to Board of Investment. - Control ...

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
13 . Sales StaffUrgently Required !
- Receive order & Forecast from customer. - Receive information from customer and communicate with relevant internal department. - Go out to visit the customer & Support customer requirement. - Iss...

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Company rate
23 ส.ค. 62
14 . Engineer-Sr.Engineer NPI รับสมัครด่วน !
1.Responsible to the Quality Assurance Manager for execution of First Article matters and verification. 2.Responsible to coordinator and preparation the Milestone plan / Gantt chart for new product /...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
15 . Production Subline/Leader
-สอนพนักงานงานให้รู้ถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และกฏระเบียบของบบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำพนักงาน ดูแลพนักงานให้ทำงานได้ ตามเป้าหมาย ทั้งคุณภาพและปริมาณ -พัฒนาอัตราการมาทำงานของพนักงานในส่วนงานที่ตนเองร...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัทฯ
22 ส.ค. 62
16 . Automation Engineer-Sr Engineerรับสมัครด่วน !
1.Responsible to the Ass't Engineering Manager to design the automation machines. 2.Responsible to drawing design tha automation machines including a set up before run. 3.Responsible to modify and ...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัทฯ
22 ส.ค. 62
17 . Engineer-Sr.Engineer Customer Satisfaction(CS)รับสมัครด่วน !
1.Responsible to the Customer Satisfaction Senior / Manager on all customer related quality issue. 2.Responsible to ensure proper phasing in of Engineering changes and other related changes. 3.Respo...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
18 . QA. Leaderรับสมัครด่วน !
1.Responsible to ensure that the Inspectors in his / her respective follow the company policy, quality & environmental policies and safety policy including basic discipline and with positive attitude....

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
19 . Sr.Engineer - Asst.Engineer -Lab
1.Responsible to the for laboratory, correlation of contamination test and manufacturing processes monitoring on products cleanliness. 2.Responsible to ensure laboratory operation under safe conditi...

JCY HDD TECHNOLOGY Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
3 positions
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ