JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Supervisor of Document Control
1) Responsible for maintain quality system and associated quality documents. 2) Managing the controlled document and change control system. 3) Provide employee training on quality standards. 4) Ens...

Kawasumi Laboratories (Thailand) Co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
22 . Supervisor
1) Prepare protocol of verification/validation new process, packaging, equipment concerned manufacturing process. 2) Performing test as plan. 3) Prepare verification/validation report. 4) Prepare c...

Kawasumi Laboratories (Thailand) Co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
23 . Electrical Engineer
1) Control the operation maintenance, design, installation, renovation of electrical system, fire protection system. Emergency lighting and factory machinery. 2. Training to provide knowledge about m...

Kawasumi Laboratories (Thailand) Co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
24 . IT Manager (ประจำปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้ 2. วางนโยบาย ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบ Network, Server, ระบบกล้องวงจรปิด, อีเมล, ฐานข้อมูลต่างๆ แล...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
25 . Engineering Supervisor
- Response for maintenance - Control all spare parts - Handle maintenance project - Energy management - Maintenance documents

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 Position
16 ส.ค. 62
26 . Purchasing Manager @Pathumthani (919113)
- Responsible for sourcing and negotiating with suppliers to constantly strive - Responsible for the continuous development and improvement of procurement process - Develop cost reduction strategie...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 THB
16 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานนวนคร) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง (ทั้งวัตถุดิบ และคัดเลือก / ประเมินตามระบบ ISO / กรณีงานมีปัญหาของ Supplier) 2. ตรวจสอบใบขอซื้อ คัดเลือก เปรียบเทียบแหล่งซื้อในเรื่อง ราคา คุณภาพ เวล...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
16 ส.ค. 62
28 . Technician
1.Repair & PM เครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่าง ๆ 2.งาน support production 3.ควบคุมดูแลเครื่องอบไมโครเวฟ 4.Preventive Maintenance 5.ควบคุมดูแล เครื่องตู้อบ Oven 6.ติดตามงานทดลองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ออก Invoice + วางบิล ตั้งหนี้ 2.บันทึกบัญชีด้านขาย + AR 3.ตัดรับชำระหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5.จัดทำรายงานภาษีขาย 6.จัดทำ Bank Reconcile ด้านรับ 7.ตรวจสอบการคำนว...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
30 . พนักงานขับรถส่งสินค้า(รถ 4 ล้อ, 6 ล้อ,หัวลาก)
- จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนดการ - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดส่ง / การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่องานจัดส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
หลาย อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
16 ส.ค. 62
31 . Product Designรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มสินค้า Bedding - ดูแลการผลิตให้เป็นไปตาม Concept Design - จัดทำ Spec รายละเอียดประกอบแบบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าได้ - มีความรู้ความสามารถในก...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ส.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ Admin หน่วยงานจัดส่ง
1.ดึง OE ออกจากระบบ Accpac เพื่อจัดสายรถขนส่งและนัดหมายการส่งสินค้า 2.แจ้งงานให้กับบริษัทรถขนส่งสินค้าเพื่อเตรียมรถมาขึ้นสินค้าประจำวัน 3.ทำรายงานการนัดหมายและการเลื่อนส่งสินค้าให้กั...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
16 ส.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล(จัดทำเงินเดือน)
- จัดทำเงินเดือน Payroll ค่แรง โอที ประจำรอบการจ่าย - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - ดำเนินการฝึกอบรมภายในองค์กร - จัดทำเอกสารยื่นรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - Orientations พนักงานใหม่...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(Production Planner)
• วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขาย • วางแผนการผลิต / ทบทวนและปรับปรุงแผนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า • ควบคุมแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ • ควบคุม ดูแลแผนการผลิ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่ QC/QA
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด - แก้ไขปัญหาและวิเคร...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
37 . Production Supervisor
- supervise production team to meet production objectives. - Control operstors,machines and material to meet target of quantity ,quality delivery and cost - Ensure and maintain certified quality sys...

MPM Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
38 . Programmer
- Program Development (Make New Program, Modify Program) - Help Desk & Trouble Shooting Support. - Document : User Manual Guide, Technical Manual. - Make Program specification. - Conduct of Progra...

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
16 ส.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่วิจัยเเละพัฒนาเครื่องสำอาง( R&D Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
40 . (QA) Quality Assurance
- ตรวจสอบคุณภาพ - Support งานด้านคุณภาพต่างๆ - จัดทำเอกสารรายงานการตอบข้อเร้องเรียนจากปัญหาคุณภาพ - ปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสารให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
เงินเดือน 18,000
16 ส.ค. 62
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ