JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 123 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CCT Engineer (Contamination Control Engineer),Cleanliness Engineerรับสมัครด่วน !
-Control contamination meet cleanliness target. -Perform contamination audit and corrective action. -Contamination monitoring and improvement

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
2 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
-Setup and qualify new production line including qualification report preparation. -Control of Spare part / Machine / Jig / Fixture Equipment at Engineer area. -Production yield monitoring and impro...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
3 . QA Engineer รับสมัครด่วน !
- Responsible for controlling/monitoring and improvement the incoming,processes and Customer Service - Disposition of rejected parts / sub-assemblies /finish goods,including deviation to UAI base o...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
4 . Sr.Facility Engineer or Sr.Utility Engineerรับสมัครด่วน !
- Maintenance Engineer have to set up the preventive maintenance plan for all utility and facility machines system as daily weekly monthly plan and submit to supervisor for approval before implement. ...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
19 ส.ค. 62
5 . Purchasing StaffUrgently Required !
1)Assist to purchase both oversea and local 2)Assist Issue P.O. w/ concerned import data and control lead time effectively. 3)Update factory capacity, production lead time, delivery time for contro...

บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (Negotiate)
19 ส.ค. 62
6 . QA Operatorรับสมัครด่วน !
1.ช่วยตรวจสอบงานตามข้อกำหนดลูกค้า 2.ช่วยทำการทดสอบในLab 3.ช่วยงานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
7 . Purchasing Manager @Pathumthani (919113)
- Responsible for sourcing and negotiating with suppliers to constantly strive - Responsible for the continuous development and improvement of procurement process - Develop cost reduction strategie...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 THB
19 ส.ค. 62
8 . ProgrammerUrgently Required !
# Web Programming Function - System Analysis, Web system ,ERP system - Coordinate to programmer to chart program and test program ,Modify program - Crate Document control (manual,workflow) and trai...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
9 . Purchase Oversea
- Sourcing new supplier. - Sourcing oversea suppliers for quotation, negotiate prices and delivery conditions. - Follow up the status of PO with vendors to ensure timely delivery and communicate the...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
10 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1. แปลการประชุม งบบริหาร ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 2. ร่าง ตอบจดหมาย หรืออีเมลล์ ให้กับผู้บริหารญี่ปุ่น 3. ติดตามไปร่วมประชุมงาน Project ต่าง ๆ และการพูดคุยกับลูกค้า ร่วมกับผู้บริหารญี่ปุ่น 4. จัดทำส...

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชี AR,AP,GL,FA - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร - ตรวจนับสินค้าคงเหลือพร้อมสรุปผลการตรวจนับประจำเดือน - จัดทำงบทดลอง งบการเงินของบริษัท

C.L.P Engineering Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
19 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
•ตรวจสอบเอกสารการซื้อวัตุดิบ ค่าใช้จ่ายในการผลิต บันทึกรายการบัญชี •ตรวจสอบและควบคุมต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิต •จัดทำบัญชีต้นทุนที่แท้จริงประจำเดือน •ตรวจสอบรายงานการรับ-จ่าย...

C.L.P Engineering Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
13 . QA Staff ประจำที่โรงงานนวนครรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบเอกสารและข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯให้สอดคล้องกับข้อกำหนด - ปรับปรุงและพัฒนาระบบเอกสารให้งานสะดวก และรวดเร็วต่อการสืบค้น และมีความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดแผนการตรวจติดต...

Earth (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
19 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ตรวจสอบและสั่งการในการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง กับไฟฟ้า...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
15 . นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)
1.รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี น้ำกลั่น, น้ำยา ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจัดทำบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้าน...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
16 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - วางแผนอัตรากำลังองค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาวเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผลกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรมขององค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาว - วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้ค...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
17 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งหัวหน้างาน 1. งานซ่อมบำรุง - ตรวจสอบ สั่งการงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องกล, กำหนด และเสนอแผนงานซ่อมบำรุง ต่อ ผจก.ส่วนซ่อมบำรุง รวมทั้งควบคุมให้การบำรุงรักษาเชิง...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62

C.L.P Engineering Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
19 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (รับสินค้าคืน)
1. ควบคุมและรับผิดชอบพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติ WI 2. ควบคุมและรับผิดชอบงาน สินค้าให้ดำเนินการรับ-ส่งได้ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด (การรับสินค้าคืน) 3. ควบคุมและรับผิดชอบพนักงานในแผน...

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
20 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
- รักษาฐานลูกค้าเก่า ขยายฐานในการหาลูกค้าใหม่ - เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - จัดทำแผนการขายและดำเนินงานตามแผนการขายให้ได้มาซึ่งยอดขายและผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้ - ดูแลลูกค้าและประสานงานกับล...

บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
 พบ 123 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ