เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 152 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
12 ธ.ค. 61
2 . ช่างเทคนิค
ควบคุมดูแล เครื่องจักร เป่า-ฉีด พลาสติก ให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต ควบคุมสินค้าให้ผลิตได้ตามมาตรฐาน

บริษัท โอแอนด์ซี พลาสติก จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
3 . พนักงานคลังสินค้า / พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ ยกสินค้า โหลดสินค้า - จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด - จดบันทึกข้อมูลการรับ-จ่าย จัดเก็บสินค้าส่งต่อให้ Admin - ดูและรักษา 5 ส ในคลัวสินค้่

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 61
4 . Sr.Industrial Engineering
1.ควบคุมดูแลและวางผังโรงงานการไหลของกระบวนการผลิตและเครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษาเวลาการทำงานของกระบวนการผลิตทั้งหมด 3.วิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงกระบ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000(ตามประสบการณ์)
12 ธ.ค. 61
5 . Facility Manager
Develop maintenance/facility procedures and ensure implementation. Carry out inspections of the facilities to identify and resolve issues. Plan and oversee all repair and installation activities. Allo...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
12 ธ.ค. 61
6 . Facility Supervisorรับสมัครด่วน !
-ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค งานระบบเครื่องจักร -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ และ/หรือวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายตามสายบังคับบัญชา

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
12 ธ.ค. 61
7 . Sr.QA Engineer
1.สรุปจำนวนและสถานะของข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2.ออก CAR สำหรับทุกข้อร้องเรียน และสรุป Defect จากงานเคลม 3.ประสานงานกับแผนก NPD เพื่อกำหนด Spec FG 4.จัดทำ Inspection Checksheet สำหรับการ Sampling ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
12 ธ.ค. 61
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับงานแจ้งซ่อม ในบริษัท และดำเนินการซ่อมแชมตามใบงาน 2.ติดตั้งเครื่องจักร ซ่่อมแซม PM ให้สามารถใช้งานได้ 3.มีความรู้เรื่องระบบ Chiller 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 61
9 . Export Officer
- Handling with all export documents, shipping , forwarders according to the requirement from sales and customers.

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
เงินเดือน According to company's structure
12 ธ.ค. 61
10 . General Affair Asst. Mgr. @ Pathumthani Urgently Required !
- To take the responsibilities in setting up and maintaining office management and system - To design and implement effectively office’s regulation, policies and standards - To develop and execute t...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 THB
12 ธ.ค. 61

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
12 ธ.ค. 61
12 . Production Supervisor @ ปทุมธานี (918220)
- Monitoring and enforce work start , break and stop times of the production floor personnel. - Coordinate daily production floor activities. - Efficiently manage all aspects for products including ...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
12 ธ.ค. 61
13 . QA Supervisor
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก -ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมตรวจสอบและวิเครา...

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ธ.ค. 61
14 . Production Engineer
1. ควบคุมและดูแลการผลิต 2. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก 4. อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
12 ธ.ค. 61
15 . Facility Technician
- วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร. - วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบ Facility.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
12 ธ.ค. 61
16 . Parts Engineer
- Prepare required engineering document. - Evaluation in process capability of new supplier - Make schedule plan for evaluate quality of part sample - Check and evaluate to quality of for approve t...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
12 ธ.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์(Co-operative Officer)Urgently Required !
- The history of the cooperative members. - Registration of loans under the cooperative system. - Account for cash and control for cash. - Report of the loan for approval. - Prepare and control co...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ธ.ค. 61
18 . Sales Coordinator
- Support Customer. - Follow for shipment. - Make to report monthend. - Report MSP,MRP and job sale function.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
12 ธ.ค. 61
19 . Product Design EngineerUrgently Required !
- Create/edit Part List to accord to Model. - Prepare Assembly Drawing to comply with the manufacturing process. - Create /Edit to Drawing according to Customer request. - Research new innovat...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ธ.ค. 61
20 . Injection Technician
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร (Injection Machine) - ดูแล ควบคุมและตรวจเช็คชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร - Mold Setting

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
 พบ 152 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ