JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร (Quality Engineer)
"Tester" คือ เครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะส่งขายให้ลูกค้าซึ่งมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก หากเครื่อง Tester เกิดเสียก็อาจส่งผลเสียให้กับผลิตภัณฑ์ และลูกค้า 1.Setting ค่าของเครื่อง...

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.พ. 62

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.พ. 62
3 . Process Engineer ( ประจำนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี )รับสมัครด่วน !
1.Support PD line 2.Analze product and part failure 3.Test product by follow assigment

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ก.พ. 62
4 . Officer (General Affair)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแล ผู้ประกอบการโรงอาหารและพนักงานรักษาความปลอดภัย 2.จัดรถรับ-ส่งผู้บริหาร 3.ISO, BCM, RBA 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
6 . External Sales
เจ้าหน้าที่งานขายภายนอกฯ/External Sale: - ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากลุ่มมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ - จัดทำรายการโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเส...

บริษัท ยู เอส อี.โฟล-ไลน์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• ด้านการสรรหาพนักงาน(ลงประกาศรับสมัคร, คัดเลือก, สัมภาษณ์, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่) • จัดทำค่าจ้างเงินเดือนประจำงวด • สรุปสถิติการมาปฎิบัติงานประจำวัน, เดือน, ปี • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
16 ก.พ. 62
8 . จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ
1.จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน 2.วิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 3.ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
-วิจัยและพัฒนาสีย้อมไม้ -ช่วยแก้ไขกระบวนการผลิตกรณีเกิดปัญหา -แก้ปัญหาข้อบกพร่องของผลิตภณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด -ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า -ลดต้นทุนการผลิตสี -จัดทำเอกสารสรุปงานวิจั...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
10 . GA. Assistant Manager / Manager
- To monitor and manage overall office management. - To manage office stationery and equipment. - To manage office maintenance & office supply, office furniture. - To manage Employee transportatio...

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
16 ก.พ. 62
11 . Design Engineer
• Design New Products. • Support New Products. • Coordinate activity for New Products. • Other jobs follow assignment. หมายเหตุ : กรุณาแนบ Transcript มาเพื่อพิจารณาด้วยนะคะ

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
16 ก.พ. 62
12 . Account Staff
• Prepare and recording journal data entry for accounting transactions. • Verify the correctness of accounting transactions • Prepare documents for month end closing process • Maintain master data...

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
16 ก.พ. 62
13 . Production Section Manager
- Planning and organizing production schedule and line by following company’s strategy. - Manage and control process Assembly production line . - Control and determine production standards on basis ...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
14 . Planning Supervisor
- Manage and monitors the production process and control the master production schedule. - Ensure the effective management of inventory, production lines and cost effective. - Maintain, control, rep...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
15 . Import - Export Supervisor
- Import clearance process under BOI inbound. - Control cost for import and export shipment. - Follow up and support Air , Sea freight. - Monitor every shipment since pick up shipment at origin unt...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
16 . ช่างเขียนแบบ / ช่างเทคนิค (วุฒิปวส.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเกี่ยวกับ การอ่านแบบของแผนก Sheet metal - Support งานฝ่ายผลิตให้กับทีมวิศวกร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
16 ก.พ. 62
17 . Production Supervisor
- Accomplish manufacturing staff results by communicating job expectations ; planning , monitoring and procedures appraising job result coaching , disciplining employees and monitoring employees work ...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
18 . Computer Engineer
- Develop Web Application using PHP , C# ,PHP ,ASP.net , VB.net. - Report progress and all problems occurred to project manager. - Deliver complete project following project plan and timeline.

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
19 . Sales Engineer
- Support Sales Dept.

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
20 . Process / Design Engineer
- Design (by Solid work program). - Develop and improve company products. - Efficiently manage all aspects for new products including all deliverable items to meet company required. - Perform ...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ