JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 157 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Assurance Engineer
1. จัดทำแก้ไข ปรับปรุง มาตราฐานการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์ หาสาเหตุ การเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและหาแนวทางการแก้ไขป้องกัน ร่วมกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยว...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure/Negotitable
23 เม.ย. 62
2 . IOT Engineer/นวนคร ปทุมธานี/มีประสบการณ์ IOT เท่านั้น/18-23K (P)
Make product, Equipment, Software and Web application for support factory and Sales. -SAP Communication preparation. -IOT Device Development

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-23,000
23 เม.ย. 62
3 . Assistant Purchasing Manager / นวนคร ปทุมธานี (V)
• Control Purchasing Team to meet department target. • Conduct all purchasing operation processes included sourcing material for New Product Development. • Sourcing new efficient vendors both in loc...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000
23 เม.ย. 62
4 . Machining Technicialรับสมัครด่วน !
1. Programmer for Program control (FANUC) 2. Know-how in CNC 3. Control CNC Machine and Engraving Laser 4. Setting-up of Machine 5. Support Production

KOLANG CO., LTD.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . Senior Mechanical Engineeringรับสมัครด่วน !
-ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและงานไฟฟ้า -จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง -ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง -ติดต่อผู้รับเห...

KOLANG CO., LTD.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . Senior store(ประจำนวนคร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบปฏิบัติงาน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -เช็คและบริหารสต๊อคสินค้าเสมอ -บริหารในแผนกสโตร์และวางแผนการทำงาน ให้บรรลุตามเ...

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 - 20,000
23 เม.ย. 62
7 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ Die &Mould รับสมัครด่วน !
- ประกอบชิ้นงานให้ตรงตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

Speed Mill Technology Co.,Ltd
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ แม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ design แม่พิมพ์ Tooling & Jig New product Customer -ติดตามงานและแก้ไขแบบให้จบ product

Speed Mill Technology Co.,Ltd
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่, ระบบแอร์, ระบบน้ำ, ไฟฟ้า,สุขาภิบาล - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตทั้งระบบ - ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
10 . Technician (ช่างคุมเครื่องฉีดโฟม)รับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องฉีดโฟม ( Set-up Condition) ดูแลด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลความเรียบร้อย และตรวจดูสภาพเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อให้มีสภาพพร้อมผลิตงาน หากพบความผ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน ์N/A
23 เม.ย. 62
11 . Toolshop Technician (Setup Mold สาขานวนคร)
ติดตั้งแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการผลิต ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซ่อมและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เบื้องต้นในส่วนที่มีปัญหาในการผลิตเกี่ยวกับแม่พิมพ์ทุกตัว รวมถึงการ PM แม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ และต้องมี...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน N / A
23 เม.ย. 62
12 . Maintenance (ช่างซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องจักร Hydraulic & Pneumatic 2. ควบคุม และดูแลรักษา PM เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 3. ดำเนินการซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน 4. ปฏิบัติงานตา...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา/สำนักงานใหญ่นวนคร
เงินเดือน N / A
23 เม.ย. 62
13 . Planning Section Head ( หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต)
ดูแลด้านการวางแผนการผลิตทั้งระบบ 1. ดูแลควบคุม งานด้านวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ 2. ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ดำเนินการจัดทำ KPI ประจำเดือน และประจำไตรมาส 4. วางแ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
14 . Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสำนักงานใหญ่
- ดำเนินการจัดหาและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ - พัฒนาผู้ขายรายเดิมเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน - สรรหาผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม - เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 เม.ย. 62
15 . Production Technician (ช่างควบคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติก)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องขึ้นรูปสูญกาศพลาสติก( Vacuum Tray)ให้ได้ตามแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร - Support Line การผลิต Set up Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
16 . QA Engineer ( วิศวกรประกันคุณภาพ )
1.ปรับปรุงกระบวนการผลิต,ประสิทธิภาพการผลิต,ลดต้นทุน,ลดความสูญเสียในกระบวนการ 2.เป็นผู้นำในการแก้ไขของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3.เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงในกระบวนการผลิต ...

Koei Industrial Decor Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
17 . Staff QA
1. Outgoing quality control as assigned by department organization. 2. Product shipping quality control data and record lot details. 3. New product PC state evaluation test and report. 4. 4M change...

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
18 . Interpreter
- Purchase order management - Delivery Control & Negotiation with Supplier - Forecast preparing process - Inventories of subcontractor/Supplier control - Test sample product control - Control and...

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
19 . QA Engineer
1.New model activity. 2.Test plan sampling for test. 3.MSA plan, Instrument, Calibration plan. 4.Quality problem feedback and pre-analysis. 5.Other jobs assign.

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
20 . Electronic Engineer
1.Web Application development 2.SAP Communication preparation 3.IoT Device Development 4.New Equipment / Tool development for Shutter, Lens Unit and other 5.Equipment / tool improvement for shutte...

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
 พบ 157 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ