JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานด้านบัญชี

SHIN - EI HIGH TECH Co., Ltd.
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
2 . QAรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดการงานการปรับปรุงคุณภาพ (ระบบการจัดการ NG, ระบบการใช้งานอุปกรณ์) -จัดการขั้นตอนการดำเนินการและตรวจสอบสายการผลิตสำหรับ New Model -ประเมินระบบคุณภาพโดยการตรวจสอบกระบวนการและระบบการตรวจสอบ...

CLS Industrial (Thailand) Co.,Ltd.
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62

SHIN - EI HIGH TECH Co., Ltd.
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62

SHIN - EI HIGH TECH Co., Ltd.
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
5 . Engineer Leader
- การควบคุมข้อมูลการผลิต / สนับสนุนการผลิต - การจัดการ NEW MODEL / เปลี่ยนแบบ - การกำหนดมาตราฐานการผลิต / การตรวจสอบ - การวิเคราะห์ / แก้ไขและป้องกันปัญหาในการผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
6 . Japanese Translator / Interpreter
- แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย - สื่อสารประสานงานระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและตามความสามารถ
16 ส.ค. 62
7 . Production Supervisor
1.รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลกิจกรรมทั้งหมดของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ,ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพ 2.ดำเนินการ,ควบคุมดูแล และตรวจติดตามคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตเพื่อบรรลุแผนธุรกิจ และเป้...

บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแล สั่งการ แก้ไขปัญหา งานด้าน HRM. , HRD. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 2. กำหนดเป้าหมายและวัดผลด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3. วางแผน ควบคุมการใช้งบประมาณของฝ่า...

บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1.ควบคุมงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2.ดำเนินการให้บริษัทอยู่ภายใต้มาตรฐานต่างๆ เช่น ISO14001 , ISO18001 , EIA 3.ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ด้านสิ่...

บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ