JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ ประจำสำนักงานสาขาวังน้อยรับสมัครด่วน !
- จัดทำงานด้านบุคคล และธุรการทั้งระบบ (งานสรรหา,งานธุรการ.งานฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์) - จัดทำ Time Attendance - บริหารจัดการงานด้านธุรการต่างๆ - ดูแลงานด้านฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เคมี
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ดูแลและคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - ดูแลเรื่อง Spec.ของสินค้า - จัดทำรายงานและทดสอบผลิตภัณฑ์ส่งให้ลูกค้า (COA) - จัดทำเอกสารข้อมูลสินค้าขึ้นทะเบียน อย. - ดู...

บริษัท บางกอก โซป จำกัด
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
21 พ.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงและมีใบผู้ควบคุมหม้อน้ำ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนจัดทำระบบ PM การตรวจตราดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ 2. วางแผนอบรมพนักงานในการดูแล และใช้เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ความรั...

บริษัท บางกอก โซป จำกัด
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
21 พ.ค. 62
4 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.วางแผนการผลิตให้การส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 3.วางแผนกำลังคน และเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการผลิต 4.พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บ...

บริษัท บางกอก โซป จำกัด
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000 แล้วแต่ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ IN process 2.ตรวจสอบวัตถุดิบ 3.จัดทำเอกสารด้านควบคุมคุณภาพ 4.ตรวจสอบ Finish Product ก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย 5.จัดทำข้อมูลสถิติของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ร...

บริษัท บางกอก โซป จำกัด
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000 (ตามประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
6 . Production Control Supervisor (or Manager or Asst Manager)
Production (Pressing line) Control / Material Stock Control / Shiping Control / Operator Control / Customer contact / etc...

NB Precision (Thailand) Co., Ltd.
แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 พ.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ