เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,094 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พรีเพรส graphic editor for prepress
ทำงานในแผนก พรีเพรสของ บริษัท งานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนังสือ โดยตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ รับไฟล์งานจากลูกค้า ตรวจสอบและแก้ไข และทำตัวอย่าง เผื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ ก่อนทำแม่พิมพ์

บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++ ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 ม.ค. 62
2 . พยาบาล
1. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ และปัญหาทางการพยาบาลของพนักงาน เสนอต่อผุ้บริหาร 2. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรับผิดชอบ 3.วางแผนแล...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 ม.ค. 62
3 . Costing Section Head ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
- คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้า - บันทึกบัญชี รายการปรับปรุง เกี่ยวกับ stock - ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า stock movement - อื่นๆ

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโคร้งสร้างและประสบการณ์
20 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกผลิต (ฝึกหัด)
- ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต - เรียนรู้งาน - ควบคุมพนักงาน - ปรับปรุงพัฒนางาน * เพื่อรองรับการผลิตที่จะขยายในปัจจุบันและโรงงานใหม่อีก 3-4 ปี ข้างหน้า *

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
5 . วิศวกร ไฟฟ้า
1. ร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนการจัดทำแผน Preventive Maintenance (PM) และควบคุมติดตาม 2. ทำงานโครงการต่างๆในบริษัทฯ เช่น ติดตั้งเครื่องจักร การปรับปรุงเครื่องจักร การสร้างอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- ดูแลงานจัดซื้อด้านทั่วไป และ งานบริการต่างๆ - ดูแลงานจัดซื้อด้านวิศวกรรม งานโครงการ งานบริการระบบสาธารณูปโภค - จัดเตรียมเอกสารด้านงานจัดซื้อ - ลงข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อบันทึกการสั่งซื้อ แล...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
7 . Purchasing Supervisor 2 Positions ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
• Seeking new source of suppliers, raw materials, ingredient, packaging, chemicals and some value-added products & etc from both local and overseas vendors. • Evaluating vendor quotations to ensure t...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 Positions
เงินเดือน Salary Structure + Experience or Negotiate
20 ม.ค. 62
8 . Assistant Accounting Section Head ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง สรุปประจำเดือน 3. คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ม.ค. 62
9 . Production Supervisor
1.สนับสนุนงานด้าน Productivity Improvement - เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโครงการที่รับมอบหมาย - ติดตาม ข้อมูลด้าน Efficiency ( OEE , Yield , Man-H/kg ) & RM , ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 ม.ค. 62
10 . RD Specialist
- To research and development of products to customer satisfaction. - Coordinator to department concern and etc. - To develop packaging materials , design and function of using with optimal manners ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiate
20 ม.ค. 62
11 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
สังกัด: แผนกความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) หน้าที่ 1.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ และดูแลการปฎิบัติงานของผู้รับเหมาของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.เข้าร่วมตรวจสอบความปล...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
20 ม.ค. 62
12 . Procurement Engineer
-จัดหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายรายใหม่ -ประเมินความสามารถของกระบวนการของผู้จำหน่ายรายใหม่ -เยี่ยมชม/ตรวจสอบ/ประเมินโรงงานของผู้จำหน่ายรายใหม่ -เปรียบเทียบราคาของผู้จำหน่ายแต่ละราย -ตัดสินใจเลือกผู้จำห...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ม.ค. 62
13 . Facility Technician
- วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร. - วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบ Facility.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
20 ม.ค. 62
14 . Parts Engineer
- Prepare required engineering document. - Evaluation in process capability of new supplier - Make schedule plan for evaluate quality of part sample - Check and evaluate to quality of for approve t...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
20 ม.ค. 62
15 . System Engineer (Urgent)
-Administer network workstations,Utilizing one or more TCP/IP networking protocols and/or one or more Windows-bases operating systems. -Plan and implement network security,including building firewall...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
20 ม.ค. 62
16 . Sales Coordinator
- Support Customer. - Follow for shipment. - Make to report monthend. - Report MSP,MRP and job sale function.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
20 ม.ค. 62
17 . Injection Technician
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร (Injection Machine) - ดูแล ควบคุมและตรวจเช็คชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร - Mold Setting

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ม.ค. 62
18 . ProgrammerUrgently Required !
# Web Programming Function - System Analysis, Web system ,ERP system - Coordinate to programmer to chart program and test program ,Modify program - Crate Document control (manual,workflow) and trai...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ม.ค. 62
19 . Purchase Oversea
- Sourcing new supplier. - Sourcing oversea suppliers for quotation, negotiate prices and delivery conditions. - Follow up the status of PO with vendors to ensure timely delivery and communicate the...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
20 ม.ค. 62
20 . พนักงานขายรถยนต์มือสอง (ประจำสาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานขายรถยนต์มือสอง ให้ข้อมูลและแนะนำรถยนต์แก่ลูกค้า -หากลุ่มลูกค้าใหม่ -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ขยายฐานลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -ดูแลลูกค้าที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผ...

บริษัท อ๊อกเล็ตธ์ ออโต้ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 (+คอมมิสชั่น)
20 ม.ค. 62
 พบ 3,094 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ