JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BOI officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงาน Import-export , BOI (การนำเข้าเครื่องจักร, Raw materials) 1.หน้าที่ความรับผิดชอบ Import - ตรวจสอบเอกสาร Invoice Packing List & B/L , Awb ของสินค้านำเข้า - จัดเ...

Fin International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 62
2 . Overseas Sales Engineer
- Handling Foreign customer & Supplier's requirements 1) Assist to issue the quotations & Purchase Order 2) Technical support inquiries from Foreign customers/suppliers 3) Quality is...

บริษัท เคซี อัลเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
3 . Japanese Interpreter
-To support each Section by translates between Japanese and Thai language - Documents translates Japanese to Thai & Thai to Japanese - To support and take care Japanese executive - Prepare document...

Thai Metaltech Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiate
24 เม.ย. 62
4 . Production Engineer
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต งานชุบแข็ง (Caburizing and Quenching) ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
5 . Maintenance Leader
1.จัดทำ WI หรือ Q-Point 2. ตรวจสอบ Maintenance check sheet 3. ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันพร้อมรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า
- ตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้ารับเข้าและส่งออก เช่น จำนวน,วันผลิต,วันหมดอายุ,อุณหภูมิ เป็นต้น - ตรวจเช็คสินค้าที่นำออก ช่นจำนวน Lot. No. ความถูกต้องในการจัดสินค้า - จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการรับเ...

บริษัท โคจิสติกส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
7 . พนักงานลงตู้และแพ็คสินค้า
- ทำการรับสินค้า นำสินค้าลงจากตู้สินค้า หรือพาหนะ เพื่อเข้าเก็บในคลัง และวางสินค้าบนพาเลตให้เรียบร้อย - ทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) สินค้า - ทำการติดสติกเกอร์ อย. - งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานสั...

บริษัท โคจิสติกส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (Chiller และระบบสาธารณูปโภค)-อมตะนคร ชลบุรี
1.ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ Chiller, AHU, FCU,ระบบระบายอากาศ (Vertilation) และระบบสาธารณูปโภค 2.ดูแลระบบอำนวยความสะดวกในโรงงาน 3.ซ่อม/สร้าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงาน, เชื่อมอากอน 4.เสนอแนวทางแก้ไ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 62
9 . HR Supervisor
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 1.งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน 2.งานเช็คสถิติการทำงานและทำเงินเดือนพนักงาน 3.งานประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสวัสดิการใให้พนักงานตามสวัสดิการบริษัท 4.งานฝึกอบรม ลงบันทึกข้อมู...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบเอกสารภายในให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจการอนุมัติเช่น เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบอนุมัติซื้อทรัพย์สิน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่ายของฝ่ายการเงินและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน กระทบยอดเงินสดคงเหลือ...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานจัดส่ง
1.วางแผนการจัดส่งให้สำเร็จตามตาราง และกำหนดการที่วางไว้. 2.ดูแลการใช้รถ สภาพรถ และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง. 3.จัดตารางการทำงานของพนักงานในแผนกขนส่ง. 4.ควบคุมการขนส่งในแต่ละวัน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อ...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
24 เม.ย. 62
12 . ผู้จัดการโรงงานประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ค...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 -80,000 บาท
24 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนักงานส่งสินค้า และบริษัทขนส่ง รวมถึงวางแผน ควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ. 2.ควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน และบริษัทขนส่ง ให้มีความถูกต้อง ...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ ISO
จัดทำมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 9001, GMP/HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Packaging เป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ภายใน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
24 เม.ย. 62
15 . Cost&Budget Asst.Supervisor/30-40K/(E)
To check Inventory report -To record fixed asset transaction into BPCS system -To record data and control detail of fixed asset to accounting system and depreciation GL entry -To prepare Fixed ass...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
24 เม.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิต
- ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง - งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องกัน - วางแผน ควบ...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 62
17 . Procurement(Chinese Language ) 1 ตำแหน่ง และ Import Document Officer 1 ตำแหน่ง
Procurement Officer ( Senior) - Source new supplier & new Product in Chinese Market - Source second supplier - Negotiate the bargain for the price and quality as specified - Open Pr on request ...

Floral Manufacturing Group Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา / พร้อมเริ่มงาน
เงินเดือน 18,000 - -30,000
24 เม.ย. 62
18 . Process & Design Engineer Supervisor
1) Forging & Cold Rolling product design / Process design for support new products & mass production products. 2) Forging & Cold Rolling die design. 3) Support and participating in company activiti...

YMC Translation Center Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 5) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 65,000Bht.
24 เม.ย. 62
19 . ช่างเทคนิค,วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง)
- งานติดตั้งระบบ Control ไฟฟ้า - งานออกแบบระบบไฟฟ้าทั่วไป - งาน Calculation อุปกรณ์ Process control ตามระบบ ISO - งานติดตั้ง-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงานทั่วไป - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงาน...

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
20 . Training Officer (Production Department)
Job Responsibilities: 1.Responsible for factory safety training and new employee exams 2.Prepare training documents. 3.Prepare a fire plan and take the exams. 4.Collect training information.

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Salary structure.
24 เม.ย. 62
 พบ 3,119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ