เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,826 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMS Staff
- Supplier audit - CAR follow u - Supplier evaluation - Quality problem analize

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
2 . Production Maintenance Supervisor
- Preparation preventive maintenance schedule, and control technician works - Training technical skill and evaluation skill of technician - Scrap and machine downtime control - Update technical man...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
15 พ.ย. 61
3 . Purchasing Engineer
1.Visit new vender who start business with MMT (Factory and process check) 2.To action with vendor for improvement in quality problem , productivity up and control in QCD 3.To analyses in quality pr...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Positions
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
4 . Warehouse Supervisor
1. To manage warehouse & Logistics of raw material and finished goods. 2. Control the finished goods into warehouse, ready for delivery to our customers needs. 3. to maintain balance stock of raw ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate
15 พ.ย. 61
5 . Purchasing Staff
1.Purchasing Staff - Issuing Purchase orders (P/O) and purchase requisitions in order to order non-material goods. - Manage and control the delivery schedule to meet the end user requirement. ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
6 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-จัดทำเงินเดือนพนักงาน -ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน -ภาษี ภงด1/ภงด1ก/ภงด91 -จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว -ดูแลกฎระเบียบของบริษัท

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
7 . ล่ามภาษาไทย-จีน(ด่วน)รับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท เช่นฝ่ายผลิต/ฝ่ายบุคคล

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
8 . Asst.Saleรับสมัครด่วน !
1) รับ Order จากลูกค้า 2) ประสานงานกับหน่วยงานวางแผนการผลิต 3) ติดตามงานขายกับฝ่ายผลิต 4) ออกเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเก็บเงินกับลูกค้า 5) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเทค ที เอช จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
9 . QA/ENG รับสมัครด่วน !
QA/ENG - 1-3 yeas of experience quality engineer - Analytical skill, problem solving techniques and perform a quality improvement plan and 8 D report - ISO 9001, IATF, Core tool (APQP, SPC, FMEA, M...

บริษัท ยูนิเทค ที เอช จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ: สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.thai-lysaght.co.th/ - รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงานต่างๆในด้านอาชีวอนามัยและคว...

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด รับสมัครด่วน !
สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.thai-lysaght.co.th/ - ติดต่อประสานงาน ลูกค้าเดิม - บุคคลิก ดี มีความมุ่งมั่นในด้านงานขายและการตลาด - เพิ่มยอดขายพร้อมทั้งหาลูกค้...

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
12 . Injection Technicianรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบในงาน ปรับ เครื่องฉีดพลาสติก - ดูแลระบบการทำงานของเครื่องฉีดให้เป็นไปตามแผนการผลิต

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
4 อัตรา
15 พ.ย. 61
13 . Japanese Interpreter
1. แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น-ไทย 2. แปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น-ไทย ในสายการผลิตและในที่ประชุม 3. งานอิืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน พนักงานประจำ 23,850฿ ค่าตำแหน่ง1,000-20,000฿/เดือน **สัญญาจ้าง 11 เดือน 30,000 - 50,000 ฿/เดือน**
15 พ.ย. 61
14 . Production Engineer
- ควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน - รายงานผลการผลิตและปัญหาการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท เอเซีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 พ.ย. 61
15 . ช่างเทคนิค
- ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักร - ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 พ.ย. 61
16 . Safety and Environment Officer
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน - จัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงาน - จัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย อาชีวเนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยฯ ส่งทางราชการ ...

บริษัท เอเซีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
17 . ล่ามภาษาจีน
- ประสานงานระหว่างคนไทยกับคนจีน - แปลเอกสาร

บริษัท เอเซีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
18 . พนักงานขับรถรับส่งพนักงาน
- รับผิดชอบงานขับรถรับ-ส่ง พนักงานตามรอบเวลาทำงานของโรงงาน - รับผิดชอบงานส่วนอื่นที่นอกเหนือจากรับ-ส่ง พนักงาน - ไปส่งเอกสารตามสถานที่ต่างๆ ไปรษณีย์ ธนาคาร ตลาดไท โลตัส - งานตัดหญ้า ของบริษัทฯ งานด...

Fortune and Star Technology Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
19 . Customer Quality Engineer
- To perform internal Line audit prior to customer visit and response during customer visit/audit - To coordinate with internal teams to achieve customer needs and satisfaction. - To inform the cu...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
20 . Facility Technician. /Utility Technician
-Check utility parameter by daily -Follow up job request about facility -Check and repair the utility machine such as chiller,air compressor,DI water electrical system,cooling water -Other

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 position
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
 พบ 2,826 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ