JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 452 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment IT ( MRT สุทธิสาร )
-ลง Job โพสตำแหน่งงาน หาพนักงาน IT -Search หาพนักงาน IT ตามคุณสมบัติที่กำหนด -โทรสัมภาษณ์ประสบการณ์เบื้องต้น -จัดทำข้อมูลผู้สมัคร ทำตารางนัด -โทรนัดสัมภาษณ์งาน -งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
26 พ.ค. 62
2 . Executive Recruitment@Silom Tower Head Office
1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน 3. จัดทำรายงาน Manpower พนักงานประจำ และ Part time...

Central Group Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่ จรัญฯ46) รับสมัครด่วน !
1. สรรหาฯพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC.) ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. ออกบูทรับสมัครงานและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 3. บันทึกและจัดทำประวัติพนักงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
26 พ.ค. 62
4 . จนท.บุคคล-ธุรการ จ.ชลบุรี
1.รับสัมครพนักงาน เข้าใหม่-ลาออก 2.ทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม 3.ดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของพนักงานภายในฟาร์ม 4.ดูแลสวัสดิการต่างๆภายในฟาร์ม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน, - - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- กำหนดแผนงานและประสานงานให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรเป็นไปตาม ขั้นตอนของระบบที่กำหนด - สรรหาบุคคลากรและดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นในคุณสมบัติและคุณลักษณะ ต่างๆที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ตลอดจนกร...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
7 . Admin HR
- สรรหาพนักงานใหม่ และปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - จัดทำแฟ้มประวัติส่วนตัวพนักงาน - งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ - จัดทำเรื่องประกันสังคม และติดต่อประสานงานประกันสังคม - ตรวจสอบและทำสรุปบันทึกเ...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1.สรรหาทั้งระบบ ประกาศ สัมภาษณ์ จัดทำเอกสาร ปฐมนิเทศ ประเมินผลทดลองงาน 2.แรงงานสัมพันธ์ จัดทำบอร์ด ดูแลสวัสดิการต่างๆ งานประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ รวมถึงงานคปอ.และงานคณะกรรมการสวัสดิการ 3.งานฝึก...

บริษัท โตวัน โลจิสติกส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลเวลา (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานประจำวัน และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2. รับแจ้งและตรวจสอบดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดที่เกี่ยวกับค่าจ้าง 3. ติดต่อ ประส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
10 . HR Officer
-Time attendance: key in leave application and customer visit form, adjust who are not finger scan, time management. -Take care for claim with social security fund and health insurance. -Prepare for...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 พ.ค. 62
11 . Recruiter
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Recruiter น้องใหม่ไฟแรง!! - วางแผนการสรรหาผู้สมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ตำแหน่งงานและ Sourcing Candidate ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ Ca...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-สรรหา
- สรรหาพนักงาน - บันทึกการทำงานของพนักงาน สรุปส่งรายงานให้ผู้บริหารทุกวันที่ 25 ของเดือน - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งรายชื่อพนักงานเข้า-ออก - เข้างานก่อนเวลา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
25 พ.ค. 62
13 . ธุรการฝ่ายบุคคล
• ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท • จัดทำเอกสารในส่วนของพนักงาน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ • สรรหาบุคคลากร • เก็บเอกสาร เรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ • จัดทำเอกสา...

บริษัท บีบีเอส โซลูชั่น จำกัด
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- ดูแลรับผิดชอบเช็คเวลาการทำงาน การขาดลา มาสาย, ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และจัดการเอกสารเกี่ยวกับการเงิน เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Thai Language Station Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
15 . Recruitment Specialist
Working Condition: 5 days a week work (Mon-Fri : 8.00 – 17.30) Main Responsibilities: • Organizing and managing the interview arrangement and providing assessment reports. • Handling end to end r...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
16 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (บางนากม.2.5, ถ.จันทน์, ฟอร์จูน)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
25 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ พระประแดง)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส งานสวัสดิการและผลประโยชน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดูแลตรวจสอบติดตามงานด้านสวัสดิการในการใช้สิทธิ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ประกันกลุ่ม ประกันสังคม งานพิธีศพ ฯ ให้ถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนและเป็...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
- วิเคราะห์ผู้สมัครงาน คัดเลือก และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้คุณสมบัติ เหมาะสมต่อหน้าที่ - จัดทำการปฐมนิทศพนักงานเข้างานใหม่ และจัดทำทะเบียนลูกจ้าง - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงาน - สรุ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพศหญิง ประจำสำนักงานพระรามสาม
-ทำงานด้านเอกสาร การจัดแฟ้มรายงานต่างๆ -ทำเอกสารใบสัญญาจ้าง และเอกสารHR อื่นๆ -บันทึกข้อมูลPayroll ใน Program B-plus -จัดทำตารางงานใน Program Excle -บันทึกลายน้ิวมือ พนักงาน -ทำบัตรพนักงาน และเอ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000++
26 พ.ค. 62
 พบ 452 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ