JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 315 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Assistant Manager (Bangkok Office)
- Overall HR Function (Recruit , Welfare , Company rules, GA , Training , Employees benifit , etc.) - Coordinate about HR Task with Pther Branch - To implement policies about Safety , Compl...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
2 . Hr Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล Location: Bang rak Only Female
• Responsible for HRM function (Recruitment / Compensation & Benefits / Labor Law) • Support all related HR documents • Design training program for in-house personal development • Update and apply ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 45,000 Baht
23 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง
-ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.วางแผนนโยบายในการสรรหาบุคลากร ( Strategic Recruitment) 2.จัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) 3.ดูแลรับผิดชอบทีม Payroll และแรงงานสัมพันธ์กับพนักงาน 4.ปฏิบัติงา...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . Training Supervisor
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานต่างๆกับพนักงานใหม่และเมื่อมีขั้นตอนการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้น - สามารถจัดทำรายงานการฝึกอบรมและติดตามผลการทำงานหลังมีการจัดอบรมได้ - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนัก...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 36,000
22 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)รับสมัครด่วน !
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้ - ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภา...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส / Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. ปฏิบัติงานประสานกับสหภาพแรงงาน 3. ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . Senior Employee Relationรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคลและธุรการ - บริหารจัดงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ประสานงานกับตัวแทนพนักงานและตัวแทนสหภาพแรงงาน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญช...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
10 . HR Supervisor ประจำสาขากบินทร์บุรี
ลักษณะงาน - ดูงานงาน HRM ในสาขา เช่น Recruit พนักงานประจำสาขา เช่น แคชเชียร์ , พนักงานจัดเรียงสินค้า หรือกลุ่ม Supervisor แต่ละแผนก ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม - จัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา - ป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000
22 พ.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ - ดูแลงานธุรการทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานบางปะกง - ดูแลด้านการจัดหาบุคคล Recruitment ให้กับองค์กร - ดูแลด้านการจัดฝึกอบรม และ Training -...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
13 . Senior HRD & Recruitmentรับสมัครด่วน !
วางแผนการสรรหาบุคลากร ตามช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย ประสานงานหน่วยงานสถานศึกษา และ เว็ปไซต์สมัครงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน จัดทำแบบประเมินผลพนักงานทดลองงานตามกระบวนการ ครบวงจร...

บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (ฝ่ายบริการหลังการขาย)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำหลักสูตรการอบรมช่าง ให้กับรถทุกแบรนด์ที่อยู่ในเครือ 2. จัดอบรมทางด้านเทคนิค ให้กับช่างบริการทั้งภายใน และของตัวแทนจำหน่าย ตามหลักสูตรที่กำหนด 3. พัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับการอบร...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
15 . HR Manager ( ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล )Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
-กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล -วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ -วางแผนการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน -วางแผน วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม -กำหนด วิธีการ ขั้นตอนในการปร...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
17 . HR Manager มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร ประจำ ซ.สวนพลู 1 (BTS ช่องนนทรี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- งาน HR ทั้งระบบ - งานอื่นๆตามมอบหมาย วันและเวลาทำงาน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ** ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ลูกค้า โดยตรง **

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 40,000-45,000 บาท/เดือน
22 พ.ค. 62
18 . General Affair Asst. Mgr. @ Pathumthani (618281)Urgently Required !
- To take the responsibilities in setting up and maintaining office management and system - To design and implement effectively office’s regulation, policies and standards - To develop and execute t...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
22 พ.ค. 62
19 . HR Section Manager
Conduct and design about Performance Management System Control and conduct to Payroll all system Management Employee Relation Control about general administration job Other follow to assignm...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . HR Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1.กำหนดแผนงานของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วางแผนและฝึกอบรมพนักงานในองค์กร , ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการสรรหาบุคลากร 3.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามแผนการทำงาน แ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 315 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ