JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส TBL
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน - การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน - การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน - การส่งเสริมและจัด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. รวบรวมข้อมูล สถิติพนักงานมาทำงานสาย 3. สรุปรายงานการขับรถเร็วเกินกำหนด (สำหรับหน่วยงานขาย) 4. จัดทำ Presentation รายงาน...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . จนท.Recruitment Officer สอบถาม Tel.092-2465696 รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - วิเคราะห์และหาช่องทางการสรรหาพนักงาน ตามเขตพื้นที่ของสาขาต่างๆ เพื่อลดอัตรากำลังค้างรับ เร่งด่วน - จัดทำออกแบบ Jobs Add สื่อติดตั้งให้กับสาขาต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ( The mall บางแค )
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
20 พ.ค. 62
4 . HR Officer (Work permit, Visa, BOI, MOU)
• Be responsible for issuing Visa and work permit for foreigner employees • Prepare all necessary documents to apply work permit and Visa • Manage all schedule and process of Visa, work permit a...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer) ด่วน ** ปฏิบัติที่สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM / WI / FM / SD ) ของงานสรรหาและปฏิบัติตาม 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการขออัตรากำลังคนและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการสรรหาบุคลากร 3. ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา ** ด่วน **
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
6 . HR Supervisor
ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดูแลงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท จัดทำวารสารบอร์ดประชาสัมพั...

International Laboratories Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
7 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารแรงงานสัมพันธ์ *พิจารณาเฉพาะเพศชาย
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง - คิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัทฯ - งานด้านอื่นๆที...

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
4 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหา ISO สำนักงานแพรกษารับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการสรรหาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสรรหาพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิต/ฝ่ายสนับสนุน -จัดทำแผนฝึกอบรมภายในและภายนอก -ควบคุมดูแลงานเอกสาร ISO รวมถึงสำรวจและจัดทำคู่มือการทำงาน -แรงงานส...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
20 พ.ค. 62
10 . HR Admin (Contract 5 Month) สัมภาษณ์รู้ผลทันที ด่วนมาก!!!
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอลูมิเนียม วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (เสาร์ตามปฏิทินบริษัท) 08.00 - 17.00 น. รายละเอียดงาน: - สรรหาพนักงานใหม่ และปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - จัดทำเรื่องประกันสังคม และติด...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 23 - 27 K (Base Salary)
20 พ.ค. 62
11 . PMS Specialist
- Oversees the development and implementation of performance appraisal program and provides advice and recommendations to management level and all staff level. - Development and implementation of cor...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโครงการ) เขตลุมพินี,กทม.
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบและจัดทำค่าแรงของผู้รับเหมา (2 ครั้ง/เดือน) - จัดทำและเบิกอุปกรณ์ให้พนักงาน เช่น ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ,อุปกรณ์สำนักงาน - ติดต่อและป...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 พ.ค. 62
13 . Recruitment officer ***Male only***Urgently Required !
* Searching and sourcing potential candidates via various search databases * Interview for potential candidates * Negotiate terms and issues upon job and offers with potential candidates and client'...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Salary + Commission
17 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
1.สื่อสารและให้ความเข้าใจ ใน รูปแบบ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์ในการประเมินผลงาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ 2.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดและบุคลากร ในการประเมิน competency...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
15 . General Admin Officer (ประจำโรงงานโรจนะ จ.อยุธยา)
1.งานธุรการทั้งระบบ 2.งานบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่ 3.บริหารงานแม่บ้าน 4.บริหารงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5.บริหารงานเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน 6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภาย...

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
16 . Staff, GA (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำสาขาลำพูน
1. ควบคุมและบริหารจัดการการเปิดให้บริการร้านอาหารและรถรับส่งทุกวัน ทั้งกลางวัน และกะกลางคืน เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน และสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อมูล เอกสาร รายงาน - ติดต่อประสานงานกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานด้านฝึกอบรม

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 พ.ค. 62
19 . HR & Office support Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล จัดซื้อ ธุรการ
งานบุคคล ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำประวัติพนักงาน วางแผน ประสานจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ดึงศักย...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนของสาขาเปิดใหม่ เฉพาะรูปแบบสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต และ Big C Food place 2.วางแผนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการสัมภาษณ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาย...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 20,000
17 พ.ค. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ