JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Trainer Call Center รับสมัครด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที!!รับสมัครด่วน !
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 รายได้ : 18,000++ /ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-262-8888 ต่อ 8330 /081-817-8683

Thailand YellowPages
เงินเดือน 15,000-18,000
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . Training Officer
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
20 พ.ค. 62
6 . Training Officer ประจำจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility ) • ออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้กับพนักงาน New Staff / Existing • เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Product & Service Knowledge , IP Competency และ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
7 . Training Department @Robinson Rama 9 (CDG)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้พนักงาน ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และสาขาเปิดใหม่ 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก ให้กับสาขา /Team Building, Ou...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
20 พ.ค. 62
10 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer
1. รับผิดชอบการฝึกอบรมภายใน ตั้งแต่กระบวนการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานประจำปี การประสานงานจัดฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การบันทึกประวัติการฝึกอบรม 2. ประสานงานส่งพนักงานฝ...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . HRD Officer
-จัดหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมภายใน โรงพยาบาล -เป็นวิทยากร ในหลักสูตร และกิจกรรมภายใน โรงพยาบาล -สรุปรายงานผลการฝึกอบรม รายเดือน และรายปี -ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกิจกรรมภายใน ให้ถูกต้องตามขั้นต...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำ จัดเก็บ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม - วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม - จัดทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา - สน...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
15 . Training Officer (Production Department)
Job Responsibilities: 1.Responsible for factory safety training and new employee exams 2.Prepare training documents. 3.Prepare a fire plan and take the exams. 4.Collect training information.

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Salary structure.
20 พ.ค. 62
16 . Training & Development Staff (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)
1. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ ในแผนงานของส่วนงานฝึกอบรม 2. กำหนและจัดทำข้อมูลของกระบวนการทำงานด้านฝึกอบรม Training Need Training plan, วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร 3. ร่วมวางแผนและพัฒนากระบวนการทำงานแล...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
•วางแผน กำหนด จัดฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท • เป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในบริษัท • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม • ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการฝึกอบรม • จัดทำเอกสาร และรายงานการฝึกอบรม • ประสาน...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพนักงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบฝึกอบรมและพัฒนา 1. ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม 2. ร่วมวางแผนการฝึกอบรม 3. งบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว 4. ดำเนินการจัดฝึกอบรม...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
-เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงาน ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย -เป็นผู้จัดทำเอกสารด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก -เป็นผู้สำรวจหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท -ติตามผลพนักงานที่ผ่านการ...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สาขาสมุทรสาคร
1. ออกแบบงานกราฟฟิกผ่านสือต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ และงานฝึกอบรม 2. ตรวจสอบ และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานประกันคุณภาพ 3. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ TPM

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ