เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,176 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.อบรมปฐมนิเทศ 2.จัดการอบรมทั้งภายนอกและภายใน

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+/เดือน
19 ม.ค. 61
302 . DCC/HR
- ดููแลระบบ ISO9001:2015 - ดููแลระบบ/จัดทำ ISO14001:2015 - ควบคุมเอกสาร

บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
303 . เจ้าหน้าที่บุุคคลรับสมัครด่วน !
-Duties will include to take care of all HR related maters. Maintain and put in place all necessary regulations to comply with all relevant laws.

บริษัท มาเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
304 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลและฝึกอบรม
1. งานธุรการบุคคลและสำนักงาน 1.1 สนับสนุนงานด้านเอกสาร จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูล จัดทำประกาศ ระเบียบคำสั่ง บันทึกการประชุม รายงานต่าง ๆ 1.2 ควบคุมดูแล การจัดสวัสดิการพนักงาน และกิจกรรมพนักงาน...

บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
305 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- ดูแลเรื่องค่าชดเชย และผลประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด - มีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรมพนักงาน ผ่านการประสานงานกับผู้จัดการ - ช่วยเหลือผู้จัดการแผนก HR ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตาม...

TOP ENGLISH (THAILAND) CO.,LTD
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
19 ม.ค. 61
306 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝึกอบรม
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมทักษะของพนักงาน และช่วยเหลือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ 1-1. ช่วยจัดทำแผนการอบรมทักษะประจำปีและประจำเดือน 1-2. ช่วยเปิดการอบรมแต่ละหลักสูตร 1-3. ช่วยการย...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
307 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
1.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน (ข้อพิพากแรงงาน) 2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท 3.มีความสามารถในการเป็นผู้นำของกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงพิธีกรในงานต่างๆ 4.สามารถทุ่มเทให้กับทำงานและทำงาน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ม.ค. 61
308 . Payroll Supervisor & Payroll OfficerUrgently Required !
All function of Payroll Detail : 1.Time Attendance Record (Leave Application,Shift,Group and Overtime) 2.Salary Calculate 3.Witholding Tax (PND.1,1K,PND.90,91) 4.Social Security 5.Provident ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 position
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 61
309 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์
งานด้านบริหารงานบุคคล, สรรหา, งานต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว,

บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
310 . HR Officer
-Recruitment support and compensation routine job. -Employee relation; support all employee activities and resulted report -5S support all activities -Employee benefits and welfare. -other job as ...

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
311 . เจ้าหน้าที่สรรหา (สังกัดบริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
-สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครตามความต้องการของส่วนงาน -ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อจัดส่งพนักงานเริ่มงานใหม่ -จัดทำสรุปรายงานเสนอต้นสังกัด ตลอดจนผู้บริหาร -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **หมายเหต...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
312 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
Recruitment 1. ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ ตามใบร้องขอกำลังคน (พนง.รายวัน รายเดือน) 2. คัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับแผนกต้นสังกัดเพื่อสัมภาษณ์งาน/นัดสัมภาษณ์งาน 3. จัดเตรียมใบสมัคร แบบทดสอบ เอกสา...

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
19 ม.ค. 61
313 . HR & Admin Executive
Key Job Descriptions: 1) Recruitment function 2) Payroll related 3) Training related 4) In-direct Purchasing 5) Other Office / HR Administrative support ...

บริษัท จอห์น ไวล์ สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 61
314 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สรรหาว่าจ้างบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน - พัฒนาและวางแผนฝึกอบรม - งานด้านกฏหมาย และวางแผนให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ - งานติดต่อกับหน่วยราชการ - รับผิดชอบควบคุมการบริหารทั่วไปของ...

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
315 . พนักงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
ทำเกี่ยวกับเงินเดือน,ภ.ง.ด 1,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,และเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล

บริษัท ส.สิริขนส่ง จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
19 ม.ค. 61
316 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลธุรการ
- ดูแลงานธุรการ ทั่วไปในสำนักงาน - จัดเอกสารคนงานต่างด้าว พม่า เขมร - ควบคุมการต่อภาษีรถยนต์ - ฝึกอบรม เริ่มตั้งแต่พนักงานใหม่ - จัดซื้อของใช้สำนักงาน - งานเอกสารทั่วไปของฝ่ายบุคคลธุรการ

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
317 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
1. บริหารจัดการงานบุคคลทั้งระบบ 2. มีความรู้ระบบการประเมินผลงาน 3. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. มีความรู้กฎหมายแรงงาน / แรงงานต่างด้าว 5. สามารถทำกิจกรรมสัมพันธ์ (CSR) ได้

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 61
318 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
319 . HR & GA Manager (ปฏิบัติงานที่ จ.ระยอง)
1. กำหนดแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในด้านการสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. จัดทำแผนงานพัฒนา ฝึกอบรม ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3. วา...

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนสามารถต่อรองได้
19 ม.ค. 61
320 . เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (ประจำนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์)
-สรรหาบุคลากร -ปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่ -ควบคุมสต็อกเครื่องเขียน -งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
 พบ 1,176 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ