JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,023 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการแผนกบุคคล (Section Manager - Human Resource) สาขาตราด
บริหารงาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit, Training, ปฐมนิเทศ, Payroll, สวัสดิการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
17 ส.ค. 62
22 . หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) โซนกรุงเทพฯ
งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
23 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาป่าตอง , ชุมแพ
- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น กา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
17 ส.ค. 62
24 . HR Officer ประจำสาขาสุขุมวิท71
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Searching, screen และนัด candidate สัมภาษณ์งานให้กับ HR Mgr. 2. แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ candidate ทราบ 3. จัดทำประกาศต่างๆ เช่น promote, transfer, rotation และอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- ดูแลเรื่อง ระเบียบวินัยของพนักงาน งานด้านประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท จัดทำแผนแรงงานสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ตามแผนงาน - ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR-Recruitment)
- วางแผนการสรรหาบุคลากร - นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ - สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน - จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานต...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
27 . Recruitment & HRBP Officer
• ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากร ให้ได้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำการบันทึกข้อมูลของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ และจัดเก็บข้อมูลผลงานก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
17 ส.ค. 62
28 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ปฏิบัติงานประจำที่สนญ.รัชดาภิเษก
- จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสาขาและระบบงานสาขา - พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสาขาให้มีความรวดเร็วและทันสมัย - ประสานงานโครงการต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา - สนับสนุนข้อมูลต่างๆให้กับสาขาและส่วนงานที่...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 ส.ค. 62
31 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
32 . ผู้จัดการแผนกบุคคล (HR Manager)
- นำเสนอกลยุทธ์ และแผนงาน ของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์บริษัท - ดำเนินการตามแผนงานให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย และ KPI - วางแผนและบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
33 . HRD Manager
1. Helps driving company values and philosophy and ensures all training and development activities are strategically linked to the organization's mission and vision. 2. Developing career paths, devel...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 ส.ค. 62
34 . HRD Supervisor
1.Identify training, development needs and ensure the effective and efficient delivery of training and development activities. 2.Instruct and facilitate training programs and consult with BU related ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 ส.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
17 ส.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- กำหนดแผนงานและประสานงานให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรเป็นไปตาม ขั้นตอนของระบบที่กำหนด - สรรหาบุคคลากรและดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นในคุณสมบัติและคุณลักษณะ ต่างๆที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ตลอดจนกร...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
17 ส.ค. 62
37 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ประจำโรงงานปราจีนบุรี
- จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี (Annual Manpower Planning) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ - สรรหา ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทดสอบบุคคลากรตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
38 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - สัญญาจ้างงาน - ประเมินการทดลองงาน - จัดทำรายได้ และเงินเดือนพนักงาน - ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล (ขาด, ลา, ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
39 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
รับผิดชอบงานกำหนดนโยบาย การวางกลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อธุรกิจของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดทั้งการกำกับ ดูแลการบริหารของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารทรัพย...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล-Payroll (ประจำบ้านบึง)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำสถิติขาด ลา มาสาย 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ Excel ,Word , B-plus , Payroll 3. ติดต่องานราชการ 4. แจ้งเข้าออกประกันสังคม 5. ประสานแรงงานต่างด้าว 6. ดูแลต่อประกันรถ พรบ. เคลมประกัน (กรณีเก...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
 พบ 1,023 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ