JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- กำหนดกลยุทธ์และแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - กำหนด KPI รายบุคคลของทีมงานให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและการบันทึกข้อมูลคุณภาพวัตถุดิบข้าวเปลือก/ข้าวสารก่อนการรับซื้...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการทำงาน - รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - รับผิดชอบในการสอบกลับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ป้องกัน ปัญหาด้านคุณภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ