JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประจำ จ.บุรีรัมย์ (Eng/Thai/Chinese)
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
80 อัตรา
เงินเดือน call thai12,000++ , call eng 15,000++
19 มี.ค. 62
2 . Leader/Supervisor/Manager Call Center ( กรุงเทพฯ และบุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ดำเนินการวางแผนและบริหารทีมงานเพื่อสนับสนุนนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ควบคุมระบบการปฏิบัติงานของทีมงาน และพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษาและให้ความช่ว...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาบุรีรัมย์
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- กำหนดกลยุทธ์และแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - กำหนด KPI รายบุคคลของทีมงานให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและการบันทึกข้อมูลคุณภาพวัตถุดิบข้าวเปลือก/ข้าวสารก่อนการรับซื้...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
19 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงาน เพื่อความแม่นยำในการคำนวณจ่ายค่าจ้าง/ค่าแรง - ประมวลผลการนำข้อมูลเข้า เพื่อทำค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจำเดือน - จัดทำรายงาน กอ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
19 มี.ค. 62
6 . จป.วิชาชีพ (ประจำที่ จ.บุรีรัมย์ 1อัตรา / อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา) รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - วิเคราะห์แผนงานและโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ - จัดทำรายงานด้านความปลอ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
19 มี.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน -วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส -วางแผนนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ -ควบคุมและ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
19 มี.ค. 62
8 . วิศวกรประสานงาน/วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับนายช่าง เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง งานสะพานและเอกสาร, ควบคุมการทดสอบตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง - ควบคุณภาพงาน Re...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
19 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ วัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันตามแผน - รับผิดชอบในการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อให้มีต้นทุนต่ำ และได้คุณภาพ - รับผิดชอบในการต่อรองราคาสินค้า ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
19 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
19 มี.ค. 62
11 . System Analysis 1 อัตรา / IT Support 2 อัตรา (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง System Analysis - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ERP - กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ตำแหน่ง IT Support - ดูแลซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ IT ของบริษัทฯ ใช้สามารถใช้งานได้ตา...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 62
12 . Sale Engineer (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา บริการ ประสานงาน กับลูกค้าด้านงานคอนกรีตอัดแรง บริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด จัดทำแผนงานการขาย การจัดส่ง การบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเข้...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
19 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการทำงาน - รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - รับผิดชอบในการสอบกลับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ป้องกัน ปัญหาด้านคุณภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 62
15 . พนักงานขับโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้าและในอาคารผลิต ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
16 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ -ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
17 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ - ประเมินหน้างานและอุปกรณ์ในการสั่งซื้อหรือสั่งซ่อมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงโครงสร้างอาคารและพื้นถนน เป็นต้...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนั...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
19 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
1)ดูแล ควบคุม ติดตาม Software Computer และ E-Mail ภายในองค์กร 2)ออกแบบสื่อนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ 3)สำรวจความเพียงพอในการใช้งานทรัพยากรในด้าน Software Computer และจัดสรรให้ใช้งานอย...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ