เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน -วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส -วางแผนนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ -ควบคุมและ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
21 ม.ค. 62
2 . จนท.วางแผนผลิต (ประจำบุรีรัมย์และแปลงยาว)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำบุรีรัมย์และแปลงยาว)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
21 ม.ค. 62

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
5 . IT Support (ประจำบุรีรัมย์และแปลงยาว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ IT ของบริษัทฯ ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหา Hardware, Software และ Network - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
6 . Sale Engineer รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา บริการ ประสานงาน กับลูกค้าด้านงานคอนกรีตอัดแรง บริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด จัดทำแผนงานการขาย การจัดส่ง การบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเข้...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
21 ม.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนก /จนท. (บุคคลและฝึกอบรม) รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน, จัดทำสัญญาจ้างงาน, ประเมินผลทดลองงาน ,ประเมินผลการทำงานประจำปี - กิจกรรมสัมพันธ์ และการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน , ดูแลงานธุรการ แม่บ้าน และ รปภ. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -จ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(ประจำบุรีรัมย์และแปลงยาว)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการทำงาน - รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - รับผิดชอบในการสอบกลับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - วิเคราะห์...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
10 . Customer Development Manager สาขาบุรีรัมย์
Role & Responsibility • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 ม.ค. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล (Supv.- HR) ประจำสาขาบุรีรัมย์
รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาบุรีรัมย์
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน บุรีรัมย์ "
รายละเอียดงาน - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจา...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประจำ จ.บุรีรัมย์ (Eng/Thai/Chinese)
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
80 อัตรา
เงินเดือน call thai12,000++ , call eng 15,000++
21 ม.ค. 62
15 . Leader/Supervisor/Manager Call Center ( กรุงเทพฯ และบุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ดำเนินการวางแผนและบริหารทีมงานเพื่อสนับสนุนนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ควบคุมระบบการปฏิบัติงานของทีมงาน และพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษาและให้ความช่ว...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62
16 . Telesale Supervisor / Tellesale Staffรับสมัครด่วน !
- เมื่อได้รายชื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากหัวหน้างาน ให้เสิร์ทอินเตอร์เน็ตหาเบอร์โทร และชื่อผู้ติดต่อ - โทรศัพท์นัดหมายลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ แนะนำสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์ - ทำงานประจำในอ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
1 อัตรา / 5 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป + ตามประสบการณ์ + ความสามารถ
21 ม.ค. 62
17 . PC ขายโทรศัพท์มือถือประจำสาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์ ด่วน**รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย,จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่นการันตี
21 ม.ค. 62
18 . ช่างคอมพิวเตอร์ วิ่งงาน Onsite จ.บุรีรัมย์ (มีรถยนต์ส่วนตัว) รับสมัครด่วน !
- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ - การซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ - ตรวจซ่อมดูแลอุปกรณ์สำนักงานตามที่รับมอบหมาย PC / Printer / ATM - ประจำพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ให้บริการลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ใน...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ม.ค. 62
19 . ช่างเทคนิค ประจำโครงการคอนโด ดรีม บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน 2.ดำเนินร่วมทำการวิเคราะห์ปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 3.รายงานแผนง...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
21 ม.ค. 62
20 . Graphic design & Social media
1. ถ่ายภาพ/ถ่ายVDO เพื่อใช้ทำสื่อโซเชียลของบริษัท 2. ออกแบบสื่อ ,Content โฆษณาสินค้าของบริษัท 3. ดูแลการตลาดออนไลน์ทุกช่องทางของบริษัท 4. และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เฟรช โทเวล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ม.ค. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ