JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . สถาปนิก หน้างาน สาขาบุรีรัมย์
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาบุรีรัมย์
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำบุรีรัมย์)
1.สรรหา-ฝึกอบรมพนักงาน 2.จัดทำงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 3.งานค่าจ้าง 4.งานด้านสวัสดิการ 5.และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำบุรีรัมย์ 1 อัตรา/อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต/ธุรการจัดเตรียม ประจำที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารแะลรายงานการผลิต - บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระบวนการผลิตลงระบบ ERP - ลงหน้างานเพื่อติดตามงานในฝ่ายผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
20 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน -วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส -วางแผนนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ -ควบคุมและ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
20 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จนท.คลังสินค้า (ประจำบุรีรัมย์และแปลงยาว)รับสมัครด่วน !
วางแผนการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป ควบคุมและตรวจสอบการรับเข้า การเบิก-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าภายในพื้นที่จัดเก็บ ควบคุมและวางแนการตรวจนับสินค้าในคลังให้ตรงกับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
20 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการ/หน.แผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายซื้อ (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ วัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันตามแผน - รับผิดชอบในการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อให้มีต้นทุนต่ำ และได้คุณภาพ - รับผิดชอบในการต่อรองราคาสินค้า ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
20 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำบุรีรัมย์และฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
20 พ.ค. 62
12 . System Analysis/Programmer 1 อัตรา / IT Support 2 อัตรา (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง System Analysis/Programmer - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ERP - กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ตำแหน่ง IT Support - ดูแลซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ IT ของบริษัทฯ ใช้สามารถใ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
14 . Sale Engineer (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์และอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา บริการ ประสานงาน กับลูกค้าด้านงานคอนกรีตอัดแรง บริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด จัดทำแผนงานการขาย การจัดส่ง การบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเข้...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร *ประจำสาขาบุรีรัมย์*รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
16 . BOI Officerรับสมัครด่วน !
1. ยื่นขอการอนุมัติ BOI ด้านเครื่องจักรกล 2. ยื่นขอการอนุมัติ BOI ด้านการนำเข้าวัตถุดิบ 3. ส่งสูตรการผลิตสินค้าทั้งกระบวนการให้กับ BOI 4. รับผิดชอบต่อการยื่นเอกสารและการยื่นขอยกเว้นภาษีการ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1.พิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น ร่างสัญญาแบบบันทึกภายใน หนังสือสำคัญบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.จัดทำทะเบียนเอกสารสำคัญต่างๆ และจัดลำดับให้เป็นหมวดหมู่ 3.จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้ผ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ -ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่อยู่ในระบบ 2.รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-บริหารงานสินค้าคงคลัง -Set up ฐานข้อมูลสินค้าในระบบสินค้าคงคลัง -วางแผนปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้งการ(กำหนดMAX-MIN)

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ