เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถานที่ป...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
200 อัตรา
เงินเดือน call thai12,000++ , call eng 15,000++
20 ม.ค. 61
2 . IT Support/Help Desk ( จ.บุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ให้คำปรึกษาในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบ Call Center, Server,PC - จัดทำ Report รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับ System, Hardware - รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น - Support งานด้านข้อมูลให...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ม.ค. 61
3 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
1.Hotel Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Executive Chef - บริหารจัดการในฝ่ายครัว ไทย ยุโรป ญี่ปุ่น - สร้างรายได้...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 61
4 . จป.วิชาชีพ,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์,พนักงานบัญชี,รปภ,พนักงานธุรการ(คนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.พนักงานขาย - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - ต้อนรับและบริการลูกค้า - วางแผนและหาช่องทางในการขาย - ควบคุมดูแลร้านให้ได้ตามมาตรฐานข้อกำหนด - สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 61
5 . วิศวกร หน้างาน บุรีรัมย์
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000-28,000 บาท
19 ม.ค. 61
6 . พนักงานขับรถบรรทุกจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.นำรถรถแทรกเตอร์ claas ไปทดสอบให้ลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถของทางบริษัทฯดู 2.อธิบายหรือฝึกสอนวิธีการขับที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 3.ขับรถบรรทุกเพื่อจัดส่ง-รับ รถแทรกเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามพื้น...

บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 ม.ค. 61
7 . เจ้าหน้า รปภ.(ประจำศูนย์ อ.หนองกี่)
1.ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปและดูแลทรัพย์สินของบริษัท 2.ตรวจสอบควบคุมดูแลการเข้า-ออกของพนักงานและบุคคลภายนอก 3.รับและลงทะเบียนรับเอกสารสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก

บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี -จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน -จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย -บันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวนค่าเสื่อมราคา ...

บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์ อ.ปากช่อง)
-ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร -วิเคราะห์และสรุปข้อมูลให้แต่ละส่วนงานให้ถูกต้อง -ติดตามและประสานงานหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 ม.ค. 61
10 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
-วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษา -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ -สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุงตามแผนประจำเดือน วางแผนการซ่อมบำรุงรถทุกประเภท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
11 . พนักงานควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทำงานกับผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
12 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของบริษัท

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
13 . พนักงานขาย / วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรืองผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

Best-Pac Concrete Co,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 + Commission
19 ม.ค. 61

Best-Pac Concrete Co,Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 17,000 ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่ ISO/BOI
-ควบคุม ดูแล จัดเก้บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบมาตรฐานคุณภาพของบริษัทที่กำหนด กำหนดให้ รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติตามแก้ไขด้านเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง -ยื่นขออนุมัติโครงการ BOI / ติดต่อประสานงาน...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
16 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (บุรีรัมย์)
-รับนโยบายจากผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน -สื่อสารข้อมูลจากผู้ช่วยผู้จัดการ -ควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกบัญชีต้นทุน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายใน -ตรวจสอบเอกสารบั...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000บาท
19 ม.ค. 61
17 . พนักงานขับรถบรรทุก ด่วน!!
1.ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทกำหนด 2.ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง 3.ดูแลสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า 4.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย)
1.ออกเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดแสงสว่าง ความร้อน เสียง สารเคมี ฝุ่น ในพื้นที่ทำงาน และบนปล่อง 2.ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ 3.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 ม.ค. 61
19 . ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม **ที่พักฟรี**
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนั...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร -วิเคราะห์และสรุปข้อมูลให้แต่ละส่วนงานให้ถูกต้อง -ติดตามและประสานงานหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 61
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ