JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3. ตรวจสอบและเสนอแนะวิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือการทุจริต 4. ทำร...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ