JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบวางบิล 3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานธุรการบัญชี
พนักงานบัญชี - เปิดใบกำกับภาษี - จัดทำใบวางบิล - ตัดรับชำระ - สรุปยอดลูกหนี้ค้างประจำเดือน - ติดตามหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ - ประสานงานระหว่างทีมขาย และ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำภาษีซื้อ- ภาษีข...

บริษัท เมก้า อิมพอร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจําสำนักงานเซียงกงรังสิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีการเงิน เช่น Invoice, Tax Invoice - จัดทำเอกสารทางด้านภาษี รายเดือน และรายปี เช่น ภงด. 1, 3, 53, 50, 51 และ ภพ. 30 - ลงบัญชี รับ-จ่าย ของบริษัท - ออกใบเสนอราคา/ใบส่งสินค้า...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . บัญชี
1 เปิดบิลซื้อขาย 2 จัดเก็บเอกสารต่างๆ 3 บันทึกการรับเข้า จ่ายออกทางบัญชี 4 จัดทำรายงานและตรวจสอบบัญชี 5 รับงานตามคำสั่ง

บริษัท เซิร์ฟริช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000
19 ก.ค. 62
5 . ธุรการบัญชี
- ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ภาษี / และสามารถทำภาษีได้ - มีประสบการณ์ทำเกี่ยวกับการบัญชี ระบบบัญชี - ทำ invoice ใบกำกับภาษี / จัดเอกสารส่งให้ทาง สำนักงาน บัญชี - ติดต่องาน เอกสาร เกี่ยวกับ shipping นำ...

Bangkok System Technology Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
19 ก.ค. 62

Mik Electronic Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
7 . ธุรการบัญชีต้นทุน (โรงงานเบเกอรี่ ลาดหลุมแก้ว)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูล Semi product และ Finished goods ลงในระบบ Software 2. บันทึกข้อมูลการผลิตหรือสินต้าคงคลังให้ทันเวลาส่งมอบข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูลในส่วนงานต่างๆ 3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานผลิตรวม...

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารใบวางบิล-รับเช็ค - ตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระพร้อมจัดทำรายงาน - คีย์ข้อมูลลงระบบบัญชี - จัดเก็บเอกสารและข้อมูลทางบัญชี - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย ทุกประเภท (เช่น เงินสดย่อย,รายจ่ายทั่วไป) - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย (ส่งสนง.บัญชี) - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารจ่ายเข้าแฟ้มโครงการ - คีย์ข้อมูลรายการจ่าย เพื่...

บริษัท คิว เฟรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . ธุรการตรวจสอบบิล อายุ 28 ปีขึ้นไป ทำงานที่อ.สามโคก รับสมัครด่วน !
- จัดทำตรวจสอบ PO ว่าตรงกับสินค้าที่มาส่งหรือไม่ - รับสินค้าให้ตรงกับ PO - รับสินค้าสาขามาสามโคก - แยกสินค้าจากสาขา ของเสีย,หมดอายุ,ใกล้หมดอายุ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายจัดซื้อและ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000
19 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ และ บัญชี
1. คีย์ข้อมูล / กรอกเอกสาร 2. จัดเรียงเอกสาร และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับเอกสาร 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 4. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำใบเสนอราคา ใบกำกับ

บริษัท พีพี เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ก.ค. 62
12 . ธุรการบัญชี
1.) ตรวจสอบเอกสารรับจ่ายก่อนบันทึกบัญชี 2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 3.) กระทบยอดบัญชีธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย 4.) วางบิล ดูแลเอกสาร 5.) อื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

บริษัท พีแอนด์โอพี ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . ธุรการ-บัญชี
1.ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค 2.ทำเอกสารรายจ่ายบริษัท 3.รวบรวมเอกสารลูกค้า 4.สรุปยอดขายรายได้บริษัท 5.ทำเอกสารทั่วไป 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี.ที.เอส.คอนเทรคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-คัดแยกเอกสาร จัดเรียงเอกสาร บันทึกบัญชีในโปรแกรม บัญชี Express -จัดทำบัญชีและภาษี ซื้อ ขาย ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย และรายงานภาษี -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกียวข้อง -ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ๊กตร้าซีล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี
-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -วันทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00น.

Mititex Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี
1.บันทึก Inventory ในระบบสินค้าคงคลัง 2.ตรวจเช็คสินค้า และออกสารใบกำกับสินค้าก่อนส่ง 3.ตรวจเช็คภาษีซื้อ-ภาษีขาย

บริษัท เมืองใหม่ โครเมี่ยม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้รายเดือน - ลงบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท - เตรียมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
15 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
ออกอินวอยส์ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
20 . ธุรการบัญชี
งานธุรการบัญชีเกี่ยวกับเอกสาร โทรตามเจ้าหนี้ ออกเอกสารรับรองเครื่องมือ

บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000
15 ก.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ