JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการรับสมัครด่วน !
- ดูแลค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับ - ออกภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) - ติดตามเอกสารให้ครบถ้วน - ติดต่อประสารงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ - งานอื่นๆ...

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ,ออกเอกสารใบลดหนี้ - ออกใบกำกับภาษีขาย ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย - จัดทำใบวางบิลและแผนงานเก็บเช็ค - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แ...

บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี
1. เปิดใบกำกับภาษี 2. บันทึกบัญชีใบสำคัญรับ-จ่าย 3. ธุรกรรมทั่วไป 4. รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 5. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หรุ่น ซิง ชาง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตามที่ บริษัทฯกำหนด 2.งานบัญชีรับ - จ่าย ( ติดตามและประสานงาน งานวางบิล - รับเงิน, ตั้งเจ้าหนี้ - จ่ายเงิน) 3.ดูแลประสานงานทางด้านบัญชีการเงิน 4.ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้านต่างๆ...

Three S Estates Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
21 ส.ค. 62

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ