JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำใบหัก 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
24 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำใบหัก 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
24 พ.ค. 62
3 . Account & Purchasing Officerรับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบยอดวัตถุดิบ วัสดุ ต้นทุนการผลิต -บันทึกรายการปรับปรุงเพื่อปิดบัญชี ปิดบัญชีและตราจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี -สรุปรายงานต่างๆที่จะนำส่งสรรพากรเช่น ภาษีเงินได้นิติบุคค...

Fruita Natural Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
4 . Account ,Finance Urgently Required !
- ดูแลงานด้านบัญชี

บริษัท เอสทีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
24 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดการบัญชี - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
1. รับผิดชอบงานบันทึกด้านลูกหนี้/เจ้าหนี้/ทั่วไป 2. ประสานงานในเรื่องการวางบิลเพื่อติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้ 3. เตรียมเอกสารเพื่อบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกหนี้ 4. รับวางบิลและตรว...

บริษัท สยาม กลาส แอนด์ โค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 พ.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายการต่างๆ ทางบัญชีตามสายงานที่ดูแล - จัดทำรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชีทุกทรายการ - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฏิทินภาษีของสรรพากร จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/ เจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน - จัด...

บริษัท เอเค เฮลท์ตี้ โปร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีอีโอออยล์ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
9 . Accounting & Finance Supervisor /Asst. Manager
•Help with financial data entry and general bookkeeping •Manage data, records, costing and reports by checking for errors and verifying accuracy of information •Prepare receipts, vouchers, invoices,...

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
24 พ.ค. 62
10 . Accounting Staff 1 Position Urgently Required !
• Report to lead Accountant, the position will take care of vat and AP accounting transaction. • To ensure proper recording of AP transaction • Dealing with supplier, ware house receiving and B...

Accretech Adamas (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
24 พ.ค. 62
11 . Accounting (AR)
- วางบิล และเก็บเงิน - เปิด credit note / debit note / invoice - จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี - ประสานงาน พนักงานขาย เกี่ยวกับการวางบิล และ ส่งบิล - จำทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือข้อตกลง
24 พ.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี
-ดูแลงานบัญชีขารับ-ขาจ่าย -บันทึกลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้ -ตามเก็บเงิน -บันทึกการรับชำระหนี้การค้า -เก็บเอกสาร/ตรวจภาษีซื้อ-ขาย/ยื่นแบบนำส่ง -เก็บเอกสาร/ตรวจภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ยื่นแบบนำส่ง -จัดซื้...

WATANABEVAC (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ตั้งหนี้ + ทำจ่ายในประเทศ จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายงานภาษีซื้อ เก็บรายละเอียดงบการเงิน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.จัดทำรายงานบัญชีต้นทุน 2.จัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและสินค้าคงเหลือ 3.ดำเนินการตรวจสอบการปิดบัญชีรายเดือน 4.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน-ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบด...

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY N&H SERVICE CO.,LTD
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์-ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- จัดทำรายงานทางการเงิน และจัดทำวิเคราะห์ทางการเงิน - รับผิดชอบในการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปีและจัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน - จัดทำวิเคราะห์และอธิบายรายการแตกต่างของข้อ...

บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด
1 ตำเเหน่ง
เงินเดือน 25,000-30,000
24 พ.ค. 62
17 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภพ.30 ภงด.3,ภงด.53 - จัดทำเอกสารใบวางบิลและเก็บเช็คลูกค้า - จัดทำสรุปยอดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้รายตัว - ทำการ...

บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . Account Staff
1.จัดทำ Payment voucher ให้กับทุกคู่ค้า รวมถึงการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 2.จัดทำทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย และ ทะเบียน Payment Voucher 3.จัดท...

บริษัท กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/ธุรการ (ปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบบัญชีด้านเจ้าหนี้ทั้งภายในและต่างประเทศ,GL - กระทบยอดธนาคาร - รายงานด้านภาษี - จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีการเงิน

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิ และประสบการณ์
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาศรีสมาน จ.ปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ตราจสอบและบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขี้นด้านซื้อ-ขาย - ควบคุมเงินสดย่อย และรายการค่าใช้จ่าย - ติดตามเอกสารทางด้านบัญชีให้ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี - ช่วยตรวจสอบการปิดงบประจ...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ