JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านลูกหนี้ วางบิล รับเช็ค - ออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน - สรุปยอดลูกหนี้ประจำเดือน - จ่ายงานให้กับพนักงานรับ - ส่งเอกสาร - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตามการชำระเงิน จากลูกหน...

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานบัญชีทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บุญเจริญวิศวกรรมโลหะ (2001) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
1. คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม 2. ตรวจสอบความถูกต้องของบิลเคลม

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 2.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้า 3.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีของ Supplier 4.รับผิดชอบในการวางบิล 5.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่ายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข...

บริษัท ปิ่นเพชร โกลบอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้น+เบี้ยขยัน
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบความถูกต้องของ Invoice กับรายงานขายประจำวัน - จัดเก็บ Invoice ที่ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เข้าไว้ในแฟ้มลูกหนี้รายตัวตามหมวดอักษร - จัดทำ ตรวจสอบภาษีขายประจำวัน และประจำเดือ...

B.M.Quality Food Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-บัญชีทรัพย์สิน
บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีสำหรับการจ่ายชำระหนี้ (Payment) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการตั้งหนี้ (AP) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการเคลื่อนไหวของ Bank - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบค...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 19,000-23,000
19 ก.ค. 62
8 . บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
บัญชีลูกหนี้ 1.ติดต่อสอบถามกับลูกค้า เมื่อถึงกำหนดรับเช็ค หากลูกค้าแจ้งให้ไปรับเช็ค ต้องจัดเตรียมใบนัดรับเช็คใบเสร็จรับเงิน พร้อมรายละเอียดและแผนที่การรับเช็คกับลูกค้านั้นให้พนักงานเก็บเงิน เพื่อให้...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
18 ก.ค. 62
9 . Accountant
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ตามระบบบัญชีของบริษัทฯ 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน นำเสนอผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกสิ้นเดือน 4.บันทึกสินทรัพย์ในโปรแกรม Fixed Asset ...

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- บันทึกใบสั่งขายสินค้า - เปิด Invoice ขาย และ บันทึกบัญชี - รับชำระหนี้ และ บันทึกบัญชี - ปิดบัญชีรายงานภาษีขาย - กระทบยอดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
จัดทำรายงานต้นทุนขาย จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และใบกำกับภาษี ใบรับเงิน และอื่นๆ

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
15 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (AP)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารรับ-จ่ายบัญชี - ลงบัญชีโปรแกรม Express - ตรวจเอกสารบัญชี - จัดทำภาษีซื้อ - ขาย - จัดทำภาษี ภงด.1 / 2 / 3 / 53 - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท พิณสยาม จำกัด สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000
15 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ