JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าบัญชี (บริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจติดตาม วิเคราะห์ และสรุปปัญหางานโครงการ 2. จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนงานโครงการ งานขาย งานบริการ นำเสนอผู้บริหาร 3. จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน การรับรู้รายได้ 4. ควบคุมดูแลงานต้นทุนใ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำข้อมูล In Out ฝ่ายผลิต 4. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต 5. คำนวนต้นทุนสินค้า 6. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
19 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี (GL)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลและตรวจสอบบัญชีคงค้าง 2.ตรวจสอบรายการรับ - จ่าย ประจำวัน 3.จัดทำ Report และนำเสนอแนวทางวิเคราะห์แก่ผู้บังคับบัญชา 4.จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอยหมาย

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (ตามประสบการณ์)
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี 1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1/ภงด3/ภงด.53 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง...

Connols Group of Companies
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
16 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำลูกกาคลอง 3 (ปทุมธานี) วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00 - ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพ...

บริษัท ธรรมดี เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 16,000
15 ส.ค. 62

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
14 ส.ค. 62

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ส.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตามที่ บริษัทฯกำหนด 2.งานบัญชีรับ - จ่าย ( ติดตามและประสานงาน งานวางบิล - รับเงิน, ตั้งเจ้าหนี้ - จ่ายเงิน) 3.ดูแลประสานงานทางด้านบัญชีการเงิน 4.ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้านต่างๆ...

Three S Estates Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
14 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้รายเดือน - ลงบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท - เตรียมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
12 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ