JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำข้อมูล In Out ฝ่ายผลิต 4. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต 5. คำนวนต้นทุนสินค้า 6. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
23 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี (GL)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลและตรวจสอบบัญชีคงค้าง 2.ตรวจสอบรายการรับ - จ่าย ประจำวัน 3.จัดทำ Report และนำเสนอแนวทางวิเคราะห์แก่ผู้บังคับบัญชา 4.จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอยหมาย

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (ตามประสบการณ์)
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าบัญชี (บริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจติดตาม วิเคราะห์ และสรุปปัญหางานโครงการ 2. จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนงานโครงการ งานขาย งานบริการ นำเสนอผู้บริหาร 3. จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน การรับรู้รายได้ 4. ควบคุมดูแลงานต้นทุนใ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ