JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting & Finance Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบ บัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ ถูกต้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบระบบบัญชี

บริษัทในเครือเซนทาโก
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานทั้งระบบของฝ่ายบัญชีการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
4 . Senior Accountingรับสมัครด่วน !
-ยื่นแบบภาษี ภพ.30,ภงด.1,3,53,50,51 -ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จรับเงิน -ลงบันทึกบัญชีรายรับ,รายจ่าย ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ -ยื่นเอกสาร BOI -ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี -ปิดงบบัญชี -งา...

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
17 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 37,000-42,000
17 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-28,000
17 ก.ค. 62
7 . Senior Account รับสมัครด่วน !
- ปิดบัญชี - ตรวจเอกสาร A/P - ทำทะเบียนทรัพย์สิน คำนวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน - ปิดภาษีซื้อ ภพ. 30 - รายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000-26,000 บาท (ตามประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการบัญชี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและทันเวลาให้กับผู้บริหาร - ควบคุมจัดทำงบประมาณรายปี และตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนงบประ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์ )
17 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
16 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดระบบบัญชีให้ดี ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีด้านต้นทุน
ตรวจสอบเอกสารควบคุมการผลิต และบันทึกข้อมูลต้นทุน จัดทำรายงานต้นทุนผลิต วางระบบบัญชีต้นทุนในโปรแกรมบัญชี Express ควบคุมดูแลต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัท วางแผนและควบคุมการตรวจนั...

บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด
15 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
1.บัญชีลูกหนี้ - จัดทำวางแผนการดำเนินงานบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบรายงานการรับเงินและการ - ตัดรับชำระลูกหนี้ ที่ได้รับรายงานจากแผนกการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ - การค้า /สถานะลูกหนี้การค้า กับบัญช...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (พหลโยธิน) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ทำรายรับ รายจ่ายของบริษัทฯ 2. ทำจ่ายให้เจ้าหนี้ สรุปเจ้าหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ทำเงินสดย่อย 4. ภาษีซื้อ ภาษีขาย 5. ออกบิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษ๊ 6. สรุปรวบรวมงานให้สำนักงานบัญชีทุกเดือน

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (พหลโยธิน) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์(สาขาลำลูกกา)
รับชำระเงินกับทางลูกค้าให้ถูกต้อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ โปรโมชั่นต่าง ๆ สาขาทำงานเข้ากะได้ รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000
15 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
งานด้านลูกหนี้ ( AR) 1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง การตัดชำระหนี้ (RE) ลูกหนี้การค้า ตามบิลขาย และใบลดหนี้ 1.2 ตรวจสอบบิลค้างชำระ ที่ถึงกำหนด แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน 1.3 ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ...

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าบัญชี
1.เอกสารบัญชีทั้งหมดจ่าย/รับ 2.ทำงบได้ ทำงบภายในได้ 3.พอทำต้นทุนได้ 4.บัญชีลุกหนี้/เจ้าหนี้ 5.กระทบยอดได้ 6.อื่นๆ ที่รับมอบหมาย

บริษัท เจทีที พลัสอินดัสเทรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
15 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและงบประมาณ รับสมัครด่วน !
ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี และการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท รวมถึง ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำงบการเงินและบันทึกรายการทางบัญชี ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ