JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Finance&Administration Manager
หน้าที่หลัก : บริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และงานธุรการทั่วไปของบริษัทฯ งานทรัพยากรบุคคล งานด้านสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ : ด้านการเงินและการบัญชี 1. กำหนดนโยบายวางแผนงานด...

Nature Biotec Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
18 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี (GL)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลและตรวจสอบบัญชีคงค้าง 2.ตรวจสอบรายการรับ - จ่าย ประจำวัน 3.จัดทำ Report และนำเสนอแนวทางวิเคราะห์แก่ผู้บังคับบัญชา 4.จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอยหมาย

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (ตามประสบการณ์)
16 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้-บัญชีทรัพย์สิน ประจำสำนักงานใหญ่
บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีสำหรับการจ่ายชำระหนี้ (Payment) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการตั้งหนี้ (AP) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการเคลื่อนไหวของ Bank - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบค...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าบัญชี (บริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจติดตาม วิเคราะห์ และสรุปปัญหางานโครงการ 2. จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนงานโครงการ งานขาย งานบริการ นำเสนอผู้บริหาร 3. จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน การรับรู้รายได้ 4. ควบคุมดูแลงานต้นทุนใ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีด้านต้นทุน
ตรวจสอบเอกสารควบคุมการผลิต และบันทึกข้อมูลต้นทุน จัดทำรายงานต้นทุนผลิต วางระบบบัญชีต้นทุนในโปรแกรมบัญชี Express ควบคุมดูแลต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัท วางแผนและควบคุมการตรวจนั...

บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด
16 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 37,000-42,000
16 ส.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-28,000
16 ส.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและงบประมาณ รับสมัครด่วน !
ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี และการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท รวมถึง ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำงบการเงินและบันทึกรายการทางบัญชี ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
16 ส.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแคชเชียร์(สาขาลำลูกกา)
รับชำระเงินกับทางลูกค้าให้ถูกต้อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ โปรโมชั่นต่าง ๆ สาขาทำงานเข้ากะได้ รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
16 ส.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกการเงิน
- ตรวจสอบรายงานยอดการรับ-จ่ายเงิน - งานกระแสเงินส(cash flow) - ติดตามหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนด - จัดทำเอกสารลูกค้าเครดิต - งานด้านภาษี - งานเงินสดย่อย - งานเงินทดลองจ่าย

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
14 . Supervisor Finance and Accounting
งานด้านลูกหนี้ ( AR) 1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง การตัดชำระหนี้ (RE) ลูกหนี้การค้า ตามบิลขาย และใบลดหนี้ 1.2 ตรวจสอบบิลค้างชำระ ที่ถึงกำหนด แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน 1.3 ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ...

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำข้อมูล In Out ฝ่ายผลิต 4. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต 5. คำนวนต้นทุนสินค้า 6. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
16 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (อาวุโส)
-กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล -จัดทำและควบคุม บัญชีต้นทุน บัญชีรับ บัญชีจ่าย -วางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ cash flow อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบ...

ชาเมอร์คลินิก
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
15 ส.ค. 62
17 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานทั้งระบบของฝ่ายบัญชีการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
18 . Accounting & Finance Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบ บัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ ถูกต้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 ส.ค. 62
19 . หัวหน้างานบัญชี/พนักงานบัญชี
-รับผิดชอบวางแผนงานทั้งหมดเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน -แบ่งงานและความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน -ควบคุมการจัดทำงบบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีทั่วไป -แก้ไขปัญหาทั้งที่อยู่ในงานบ...

StreamWash (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
15 ส.ค. 62

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
14 ส.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ