JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Inside sales
1. รับผิดชอบดูแล Enquiries จากลูกค้าและจัดทำใบเสนอราคา 2. ประสานงานขายกลุ่มลูกค้า Key account 3. เป็นตัวแทนบริษัทในการให้ข้อมูลสินค้าและตอบข้อซักถามต่อลูกค้า 4. ติดตามผลการเสนอราคาและจัดทำสรุปรายงา...

บริษัท บี เค เค เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000++
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ