JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนประจำวัน 2. ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผน 3. ตรวจเช็คเครื่องบำบัดอากาศ 4. แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรชำรุด 5. ตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอ...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค,ซ่อมบำรุง (รังสิต)
บริษัทตั้งที่อยู่รังสิต เส้นรังสิตนครนายก ห่างจากฟิวเจอร์ 5 กม. ทำรายธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคาร และบ้านพักอาศัย ขนาด 10 ล้านบาทขึ้นไป หน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระ...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างก่อสร้าง
การบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงและดูแลโครงสร้างอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . ช่างเทคนิค / ซ่อมบำรุง
ปฏิบัติงาน ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - บำรุงรักษาเครื่องจักร - ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ - งานติดตั้ง / ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
3 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค (ปทุมธานี)
**ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง** ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร จัดทำแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ในระบบต่อไปนี้ - ระบบประปา-ปั๊มน้ำ , ปั๊มลม - ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม (บ่อบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย) - งานซ่อมสร...

Bangkok Ranch Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน negotiable
23 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงทั่วไป และงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำปี - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขาปทุมธานี) รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงเวลา 2.เขียนใบรายงานการซ่อม และเอกสารประกอบงานซ่อม พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆในใบรายงานการซ่อม 3.ตรวจเช็ค และดูแลโครงสร้างของบริษัทรวมถ...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (เน้นงานกลึง) ประจำโรงงานปทุมธานี
- รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
9 . พนักงานซ่อมบำรุง / พนักงานขับรถ 6 ล้อ
พนักงานซ่อมบำรุง (1 อัตรา) - สามารถตรวจเช็ก,บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรได้ - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคได้ - มีใบรับรองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไฟฟ้าโรงงาน หรืออย่างอื่นที่เกี่ย...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อาคาร สถานที่ เครื่องจักร PM บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และ อื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย -มีรถรับส่ง ธูปะเตมีย์-รังสิต-ม.กรุงเทพฯ-คลองหลวง

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
23 ส.ค. 62
11 . พนักงานซ่อมบำรุง
- สามารถติดตั้ง และ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศได้ - สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ - รักในงานบริการ - สามารถทำงานเป็นทีมได้

บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000
23 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานลำลูกกา (คลอง 9)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้นับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . ช่างไฟฟ้า ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

Tyson Poultry (Thailand) Limited
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
14 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ช่างเทคนิคเครื่องกล(โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป อ.ลำลูกกา)
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 2.ติดตั้งและซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อลด Break down Time ของเครื่องจักร 3.จัดทำระบบ Spare Part Inventory ของเครื่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
หลายอัตรา
23 ส.ค. 62
15 . ทีมช่างประจำโครงการ
ช่างสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างปูน, ระบบลิฟท์ และกรรมกร

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
23 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลงานระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้างสรรพสินค้า ติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในห้าง จดบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในส่วนของผู้เช่าในห้างสรรพสินค้า สรุปรายงานส่งให้วิศวกร และปฏิบัติงานที่ได้รับ...

CUSHMAN & WAKEFIELD SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 ++
22 ส.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินงานตามเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม (KPI) 2.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 3.ดำเนินการซ่อมแซ่ม เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับอาคา...

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโคงสร้าง
22 ส.ค. 62
18 . ช่างเทคนิคประจำฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลท์การผลิต ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
19 . Production Engineering Technician รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในบริษัท

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
20 . Technician (ช่างเทคนิค) Boiler/Water treatmentรับสมัครด่วน !
Technician (ช่างเทคนิค) Boiler จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบอยเลอร์ ตามคู่มือปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา 2.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลม Air compressor ให...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ