เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร/ไฟฟ้า/ประปา - ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเครื่องจักร เครื่องมื...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่, ระบบแอร์, ระบบน้ำ, ไฟฟ้า,สุขาภิบาล - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตทั้งระบบ - ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ธ.ค. 61
3 . ช่างซ่อมบำรุง (ตู้กาแฟหยอดเหรียญ)
- งานซ่อมบำรุงตู้กาแฟหยอดเหรียญ และติดตั้งตู้กาแฟตามแผนงาน - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - มีทีมงานของทางบริษัทอบรมและสอนงาน

บริษัท ม่อนไหมฟ้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 61
4 . Maintenance & PM Technician (ประจำโรงงานนวนคร)
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต - Breakdown Maintenance ซ่อมเครื่องจักร ในกรณีที่เครื่องจักรเสียฉุกเฉิน - Preventive Maintenance วางแผนตรวจสอบ/ซ่อมเครื่องจักร เพื่อป้องกันเครื่...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
19 ธ.ค. 61
5 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค
- ควบคุมเครื่องจักร บำรุงรักษาเครื่องจักร และทำความสะอาดในส่วนที่รับผิดชอบ - ดำเนินการเปิด-ปิด พร้อมทั้งควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักรเกิดปัญหาหรือขัดข้อง - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัทในเครือเซนทาโก
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
6 . ช่างซ่อมบำรุง (M/C)
1. ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต (PM) เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน 2. ช่วยลดการเกิดปัญหาเครื่องจักร Break down 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
7 . ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างกลึงรับสมัครด่วน !
ช่างไฟฟ้า • ทำการติดตั้งและแก้ไขประกอบดัดแปลง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ติดตั้ง...

Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
8 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมเครื่องจักรงานไม้ที่ชำรุด 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งานได้ดี 3.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงปัญหากับ PM 4.สอนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นให้กับพนักงาน

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆ ตามคำร้องขอ รวมถึงงานทำเกลียว งานเจาะ งานกลึง ฯลฯ 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค ภายในบริษัทฯ และสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. บำรุงรักษา และซ่อมแซม สิ่งบร...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61
10 . ผู้ช่วยช่าง
ผู้ช่วยช่างงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า

บริษัท ชินโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
19 ธ.ค. 61
11 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน และ Technician (ด่วนมาก)!!!รับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Technician 5 อัตร...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา และ Technician 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
12 . Injection Technician
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร (Injection Machine) - ดูแล ควบคุมและตรวจเช็คชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร - Mold Setting

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
13 . ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างควบคุมเครื่องจักร/วิศวกรโรงงาน
- วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมด - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถดำเนินงานได้อย่างม...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
14 . Technician รับสมัครด่วน !
1. Set up and install machine for support production line. 2. Improve machine and program for support productivity up.

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ธ.ค. 61
15 . ช่างชื่อม,ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - งานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคภายในบริษัท - และงานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 61
16 . ช่างเทคนิคในไลน์ผลิต ประจำโรงงานปทุมธานี
-รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องกล (งานซ่อม, งานบำรุงรักษา, งานปรับปรุง) -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
17 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน ประจำโรงงานปทุมธานี
- รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
18 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแล เครื่องจักรในการผลิตและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บันทึกจำนวนสูญเสียของสินค้าจากเครื่องจักรผลิต ลดอัตราการสูญเสียของสินค้าจากเครื่องจักรในระบบผลิต วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ...

บริษัท ปิ่นเพชร โกลบอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
19 . พนักงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000
18 ธ.ค. 61
20 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ