JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างก่อสร้าง
การบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงและดูแลโครงสร้างอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
2 . Technician รับสมัครด่วน !
1. Set up and install machine for support production line. 2. Improve machine and program for support productivity up.

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
3 . Mold Technicianรับสมัครด่วน !
- Mold maintance & Repair. - M/C Operate. - New mold assembly.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
23 เม.ย. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงรถ
- ดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิพท์ รถสิบล้อขนส่งสินค้า รถกระบะ รถเก๋ง (ทำงานจันทร์-เสาร์ 08.00- 17.00 น.)

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์/ไม่รวมโอที)
23 เม.ย. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน และ Technician (ด่วนมาก)!!!รับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Technician 5 อัตร...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา และ Technician 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . ช่างเป่า ช่างฉีด พลาสติก blow & injection molding
ช่างประจำโรงงาน มีหน้าที่ดูแลและซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าพลาสติก หากมีประสบการณ์กับเครื่องฉีดและเครื่องเป่าขวดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนตามความสามารถ มีประกันสังคม ต้องพักที่อา...

Siam Pack Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ประจำสำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงาน 5 วัน (จ.-ศ.)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา 2. งานบำบัดน้ำเสีย งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานเหล็ก งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงานก่อสร้าง ระบบไฟฉุกเฉิน เค...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
23 เม.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงเตาหลอม ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
1.บำรุงรักษาเตาหลอม ตามแนวทางและแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด 2.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเตาหลอมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.แก้ไขและซ่อมแซมเตาหลอม เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียให้...

BG Container Glass Public Company Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
23 เม.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่, ระบบแอร์, ระบบน้ำ, ไฟฟ้า,สุขาภิบาล - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตทั้งระบบ - ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
11 . Toolshop Technician (Setup Mold สาขานวนคร)
ติดตั้งแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการผลิต ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซ่อมและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เบื้องต้นในส่วนที่มีปัญหาในการผลิตเกี่ยวกับแม่พิมพ์ทุกตัว รวมถึงการ PM แม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ และต้องมี...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน N / A
23 เม.ย. 62
12 . Maintenance (ช่างซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องจักร Hydraulic & Pneumatic 2. ควบคุม และดูแลรักษา PM เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 3. ดำเนินการซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน 4. ปฏิบัติงานตา...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา/สำนักงานใหญ่นวนคร
เงินเดือน N / A
23 เม.ย. 62
13 . ช่างอาคารสถานที่
- ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ และงานสุขาภิบาลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้า ประปา สื่อสาร เป็นต้น - ระบบดั...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 เม.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขาปทุมธานี)
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงเวลา 2.เขียนใบรายงานการซ่อม และเอกสารประกอบงานซ่อม พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆในใบรายงานการซ่อม 3.ตรวจเช็ค และดูแลโครงสร้างของบริษัทรวมถ...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
15 . ช่างเชื่อม GTAW (TIG)/ประกอบ (230)
- รับคำสั่ง จากหวัหน้าแผนกผลิตเพื่อนำไปปฏิบัติ - รับผิดชอบประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ เชื่อมชิ้นงาน และการประกอบชิ้นงานตามคำสั่งผลิต - ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม WPS, PQR. ของบริษัท - เตรียมงาน และอุป...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
23 เม.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมนวนคร)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร - PM เครื่องจักร - งานระบบไฟฟ้า - งานกลึง

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
17 . ช่างไฟฟ้า / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลรับสมัครด่วน !
- สามารถรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรลเครื่องจักรได้

บริษัท เบนจามิน ฮีตติ้ง ซิสเต็ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลซ่อม บำรุงรักษา ระบบต่างๆ ของโรงงาน เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. เงินเดือนตามโครงสร้างบริษํท / ทักษะประสบการณ์

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
23 เม.ย. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน และเครื่องจักร ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานการบำรุงรักษาแบบวันต่อวัน - การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาทั้งหมด - ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นปร...

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
20 . ช่างไฟฟ้า ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ