JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า และ ต่อโมลด์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักร 2.บันทึกแผนการซ่อม และ รายงานผล 3.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 4.ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (08.00 - 17.00)

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . ช่างไฟ (งานรับเหมาก่อสร้าง)
- งานแก้ไข/ติดตั้ง ไฟฟ้า ในลักษณะงานรับเหมาก่อสร้าง - งานตรวจสอบ เช็คระบบไฟฟ้า

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เดินท่อ ร้อยสาย สำหรับอาคารสำนักงาน คอนโด

บริษัท มาตา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามคุณสมบัติ
21 ส.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด 2. ช่วยงานด้ายซ่อมบำรุงอื่นๆ

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร/ไฟฟ้า/ประปา - ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเครื่องจักร เครื่องมื...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้า
-ติดตั้งระบบไฟฟ้าร่วมกับทีมงาน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ระพี การช่าง 2555 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้า
1.ช่างเทคนิคไฟฟ้าจะปฏิบัติงานในลักษณะ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร ในการออกแบบ เขียนแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 2.เดินสายไฟฟ้าระ...

บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ