JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- จัดทำทะเบียนเครื่องจักร-อุปกรณ์ , อาคารสถานที่ ,เครื่่องมือตรวจวัด และแผนการตรวจเช็คให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งควบคุมการดำเนินการตรวจเช็คให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ รวมถึงการบำรุงรักษาระบ...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ