JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเคาะตัวถัง
เคาะตัวถังรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการถอด ชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ สามารถซ่อมแซม ให้คำแนะนำลูกค้าได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
2 . ช่างพ่นสี
พนสีรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการพ่นสีรถยนต์ต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำลูกค่าได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
3 . ช่างผสมสีรับสมัครด่วน !
ผสมสีรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการผสมสีรถยนต์ต่างๆ สามารถซ่อมแซม ให้คำแนะนำลูกค้าได้ มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อสามารถที่จะซ่อมรถยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
จำนวน 1 อัต่รา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ