JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- ส่งรายงานประจำปี เช่น รายงานค่าจ้าง ภงด.1 - เอกสารด้านประกันสังคม - รับผิดชอบสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำโปรแกรม Business plus PAYROLL ได้ - งาน...

บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- ตามที่ได้รับมอบหมาย

19 April Commercial Art
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน - อัพเดทงานวางแผนการผลิตประจำวัน - รายงานผลผลิตและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ดูแลการรับ-จ่ายวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง/สินค้าสำเร็จรูปและตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง 2. บันทึกการเบิก-จ่าย เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ 3. ดูแลเอกสารแผนกสโตร์ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ...

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,750 - 12,000
19 มิ.ย. 62
5 . ฝ่ายขาย และ ประสานงาน
ติดต่อ ลูกค้า ใหม่ และ เก่า ติดตาม ผลงาน เก็บข้อมูล ลูกค้า รายงาน ต่อฝ่ายบริหาร ประชุม กับทีมงาน วางแผน การปฎิบัติงาน ปฎิบัติการ

ALL PRINT OK LIMITED PARTNERSHIP
3 อัตรา
19 มิ.ย. 62

บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . PRODUCTION/MECHATRONICS/QA/QC/R&D ENGINEER
1.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา กรณีพบปัญหาในกระบวนการผลิต หรือปัญหาลูกค้าร้องเรียน 2.หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาให้มีประสิทธิภาพไว้เป็นฐานข้อมูลในการปฎิบัติ 3.หน้าที่สั่งหยุดก...

บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
8 . พนักงานช่าง set up mold/ช่างควบคุมเครื่อง CNC LATHE / ช่างกลึงรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งที่1 -set up mold / เครื่องฉีดพลาสติก ตำแหน่งที่2 -ช่างควบคุมเครื่อง CNC MILLING /LATHE/เจียระไนราบ/ M/C SHOP ฯลฯ

บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.ตั้งหนี้การรับสินค้า/บริการ(รายวัน) 2.ตั้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค(ประมาณการ) 3.ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4.ตรวจกระทบ GL ภงด.3,53 เพื่อนำส่งทางอินเตอร์เน๊ต 5.ตรวจสอบภาษีซื้อ+กระทบ GL 6.เทียบรายงาน AGI...

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ Programmer
1.พัฒนาโปรแกรม แก้ไข แบบฟอร์ม ต่างๆได้ 2.ทำงานด้านระบบและฐานข้อมูลอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 4.การให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเต...

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1.บริหารจัดการและวางแผนงานการซ่อมบำรุงทั้งระบบ 2.วางแผนพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรร่วมกับฝ่ายผลิต 3.วิเคราะห์ปัญหาแนะนำเสนอแนวทางแก้ไข 4.ดูแลการจัดหา จัดซื้อ สั่งทำ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตในโรงงาน ...

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
1.ติดตามการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่าย 4.ควบคุมกระบวนการทดสอบงานทดลองววัตถุดิบใหม่ และการทดลองเพื่อสรุปปัญหางานร...

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์รับสมัครด่วน !
ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ของลูกค้าที่ซื้อเครื่องไป ทั่วประเทศ

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ(DCC)
1.ควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2.รวบรวมเอกสารในการตรวจติดตามระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Audit) พร้อมติดตามการตอบกลับ 3.รวบรวมเอกสาร NCR ภายใน พร้อมติดตามก...

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
15 . ช่างพิมพ์สติ๊กเกอร์รับสมัครด่วน !
คุมเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์งานให้ได้ตรงตาม spec , หรือตามทีลูกค้าต้องการ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
16 . พนักงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบวัตถุดิบ - ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป - ตรววจสอบระหว่างการผลิต - จัดทำ COA

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
17 . พนักงานธุรการฝ่ายผลิต(Admin Production)
-จัดทำข้อมูลการผลิต -จัดเก็บและเบิกจ่ายเอกสารการผลิต -ตรวจสอบและติดตามความถูกต้องในการลงบันทึกข้อมูลการผลิต -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อาคาร สถานที่ เครื่องจักร PM บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และ อื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย -มีรถรับส่ง ธูปะเตมีย์-รังสิต-ม.กรุงเทพฯ-คลองหลวง

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
17 มิ.ย. 62
19 . เทคนิคงานขาย
-บันทึกใบรับงาน -ดูแลลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่ -ประสานงานภายในและภายนอก -ออกพบลูกค้าและจัดทำรายงานออกพบลูกค้า -สรุปยอดการขายแต่ละสัปดาห์

บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
17 มิ.ย. 62
20 . พนักงานวาดแบบ
-ทำ Die เพื่อส่งไปเลเซอร์หรือเลื่อยแบบ -วาดแบบตาม Drawing หรือกล่องตัวอย่าง -ตัดกล่องตัวอย่าง,เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลอบก่อนการผลิต -ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ