JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support/ประสานงาน
1.แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 2.สามารถลง โปรแกรม Window สแกนไวรัส ได้ 3.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Sub Contract 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.ประสานงานช่างเรื่องของการติด...

บริษัท ไลฟ์แอนด์เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
2 . Sales Executive
การขายในรูปแบบงานโปรเจ็ค (โซลูชั่นการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ) กับภาคการศึกษา Responsibilities - ขายโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ เข้าเยี่ยมพบลูกค้า พรีเ...

บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำโรงงาน จ.ปทุมธานี)
งานสรรหา งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย งานค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน - โอที - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ชุดยูนิฟอร์ม - วัน...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
4 . ครูสอนภาษาอังกฤษ (ประถมต้น) รับสมัครด่วน !
- สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนธัญวิทย์
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-18,000 บาทขึ้นไป+ค่าสอนพิเศษ 3,000 - 5,000 บาทขึ้นไป
17 เม.ย. 62
5 . ครูสอนคณิตศาสตร์ประถมปลาย
สอนคณิตศาสตร์นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนธัญวิทย์
2 ตำแหน่ง(มีประสบการณ์เท่านั้น)
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์และความสามารถพร้อมค่าสอนพิเศษ )
17 เม.ย. 62
6 . ครูอนุบาล
ประจำชั้นอนุบาล และครูผู้ช่วย งานด้านการสอนและงานทั้วไปที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 62
7 . ครูสอนภาษาจีนเด็กอนุบาล
สอนภาษาจีนให้กับเด็กอนุบาล อายุ 3 - 6 ปี เน้นการสอนทักษะการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับเด็กเล่นเท่านั้น ทำทั้งในเวลา หรือ part time แล้วแต่ตกลง เตรียมสื่อการสอนและประเมินผล สัปดาห์ละประมาณ 2-3 วัน ทำงาน

โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 62
8 . ช่างทันตกรรม
ป6.หรือผู้ช่วยทันตกรรม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ถนนหทัยราษฎร์ ลำลูกกา ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
17 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรด้านมัลติมิเดีย
- ออกแบบงานด้านมัลติมิเดียมตกแต่งภาพและตัดต่อVDO - หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สถาบันภาษามีเดียคิดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
16 เม.ย. 62

โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน
1 อัตรา
16 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ